Gfv. VII.30.174/2015/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    kifogás tartalma
-    bíróság által megállapított hitelezői igény esedékessége

Végzés

Gfv.VII.30.174/2015/5.

A határozathozatal időpontja: 2016. január 14.

„ Jóllehet a hitelezőnek joga van a felszámoló által a hitelezői nyilvántartásba felvett igények miatt kifogást előterjeszteni, azonban konkrétan meg kell határoznia, hogy melyik hitelezői igény nyilvántartását miért tartja jogszabálysértőnek. Általánosságban nem terjeszthető elő kifogás. [BH 2002.199.]

Nem ért egyet a Kúria a hitelezővel abban a kérdésben, hogy a bíróság által megállapított összegű, a felszámolási költségek közé sorolt hitelezői igény – pusztán azért, mert a követelés összegét a felszámoló és a hitelező közötti jogvita miatt a bíróság határozta meg - a kielégítés során előnyt élvezne más felszámolási költségek közé sorolt követeléshez képest. A felszámolási költségek közé tartozó követelésekkel kapcsolatos jogvita elbírálásakor a bíróságnak rendelkeznie kell arra vonatkozóan, hogy a felszámoló az adós vagyonából 15 napon belül fizesse meg a megállapított összeget. Ezt a rendelkezést azonban – ahogyan a jogerős végzés helytállóan tartalmazza – együtt kell alkalmazni a Cstv. 58. § (1) bekezdésében írt azzal a rendelkezéssel, hogy a felszámolási költségek közé tartozó különböző hitelezői igényeket az esedékességük sorrendje alapján kell kielégíteni.”