Gfv. VII.30.164/2016/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    felszámoló felmentése
-    kifogás
-    hivatalból történő felmentés

VÉGZÉS

Gfv.VII.30.164/2016/4.

A határozathozatal időpontja: 2017. január 6.

„Az eljárásban alkalmazandó Cstv. 27/A. § (7) bekezdése szerinti jogintézmény a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak az eljárás törvényes lefolytatását ellenőrző feladata teljesítéséhez az egyik legfontosabb eszköze. A törvény 1997-ben történt módosítása a Cstv. 27/A. § (7) bekezdésének beiktatásával kiszélesítette a bíróság feladat- és hatáskörét.
A Cstv. 27/A. §-a három esetben teszi lehetővé a felszámoló felmentését.
a.    A (6) és (6b) bekezdések rendelkeznek arról, ha kizárási ok áll fenn, vagy jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás (felszámolás, kényszer-törlési eljárás, végelszámolás) indult a felszámoló társasággal szemben, akkor a felszámolót hivatalból fel kell menteni, illetve a nyilvántartást vezető szerv értesítése alapján.
b.    A (7) bekezdés jogszabálysértés esetén teszi lehetővé a felszámoló felmentését. A döntés meghozatalára sor kerülhet hivatalból – a rendelkezésre álló adatok vizsgálata során észlelt súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés esetén a törvény előírása szerint a bíróság hivatalból eljárhat (erre irányuló kifogás hiányában is), és a felszámolót felmentheti tisztségéből az összes hitelező érdekeinek védelme érdekében –, illetve a hitelezői választmány, hitelezői képviselő vagy bármely hitelező kezdeményezésére.
c.    A (8) bekezdése arról rendelkezik, hogy fel kell menteni a felszámolót és újat kell kijelölni, ha a Cstv. 44. § (1) bekezdése szerinti hitelezői csoportokban a hitelezők több mint fele és a szavazatok több mint fele kéri a felszámoló cseréjét.       
A felszámoló a felülvizsgálati kérelmében valójában azt állította, hogy a Cstv. 27/A. § (7) bekezdése szerint a bíróságnak csak akkor van joga a felszámoló felmentésére, ha előzetesen már a Cstv. 51. §-a szerinti kifogás alapján indult eljárásban jogerősen megállapította a felszámoló jogszabálysértését.
A felszámolónak ez a jogi álláspontja téves. A Cstv. 27/A. § (7) bekezdése kifejezetten úgy fogalmaz: a jogsértés tényét a bíróság az eljárás adataiból állapítja meg a felszámolót felmentő végzésében, ezt az eljárás törvényességének fenntartására felügyelő szervként hivatalból észleli. Ha a bíróság csak jogerősen elbírált kifogások alapján menthetné fel a felszámolót, azzal kiüresedne a hivatalból történő felmentés jogintézménye, mert a bíróságoknak nem lenne eszköze a jogsértő felszámolók megfelelő időben, hivatalból történő elmozdítására. A felszámolás alatt álló társaság vagyonára – mint kielégítési alapra –, valamint a Cstv. által védett hitelezői igényekre nézve beláthatatlan következményekkel, adott esetben megakadályozhatatlan vagyonvesztéssel járna, ha csak a kifogások jogerős elbírálását bevárva lehetne rendelkezni új felszámoló kirendeléséről. [Kúria Gfv.VII.30.037/2016/14. számú végzése (http://www.lb.hu/hu/fizkepugy/gfv-vii30037201614-szamu-hatarozat)]
Nem vitásan a Cstv. 51. § (5) bekezdése szerint is lehetőség van a felszámoló felmentésére, ha a kifogásnak helyt adó végzésben foglaltaknak nem tesz eleget. E felmentési okon alapuló felmentésnél azonban szintén alkalmazni kell a Cstv. 27/A. § (7) bekezdését, mivel a végre nem hajtott jogerős végzés alapján a felszámoló súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértése megállapítható. A felszámolónak a Cstv. 51. § (5) bekezdése alapján való felmentésére irányuló eljárást kezdeményezheti a sérelmet szenvedett fél, de a bíróság az eljárás adataiból maga is észlelheti határozata végrehajtásának elmaradását, és hivatalból eljárva mentheti fel a felszámolót.
A Cstv. 27/A. § (7) bekezdése alapján a bíróság akkor is eljárhat, ha a hitelezői választmány vagy a hitelezők képviselője kezdeményezi a felmentést. Ebben az esetben sem kifogás elbírálása történik, hanem a választmány vagy a hitelezők képviselője által tett indítvány alapján jár el a bíróság.
Nincs szükség tehát egy megelőző kifogás alapján indult eljárásban hozott jogerős végzésre ahhoz, hogy a bíróság a felszámoló felmentéséről határozzon, mert a bíróság indítvány, kifogás hiányában is – hivatalból – köteles eljárni a felszámoló által elkövetett jogszabálysértés vizsgálata során, és – mint a jelen esetben is – ha a feltételek fennállását megállapítja, a felszámolót fel kell mentenie.