Gfv. VII.30.147/2016/12. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    tartósan hátrányos üzletpolitika
-    közfeladatot ellátó gazdasági társaság

Gfv.VII.30.147/2016/12.

Részítélet

A határozathozatal dátuma: 2016. november 29.

A Kúria álláspontja szerint a felperesek helytállóan hivatkoztak arra, hogy gazdasági társaságok vonatkozásában fennálló jogok és teljesítendő kötelezettségek tekintetében nincs különbség aszerint, hogy milyen célra hozták létre azokat, vagy kik a tulajdonosaik. Ha egy közfeladatot a feladat ellátására kötelezett személy gazdasági társasági formájú szervezet segítségével kíván ellátni, úgy tudomásul kell vennie azt, hogy ehhez a szervezeti formához a törvényben írt kötelezettségek is járulnak. Jogbizonytalansághoz vezetne az, hogy ha – törvényi előírás nélkül – a tulajdonosok, vagy a feladatok alapján eltérő módon kellene megítélni az egyes gazdasági társaságok jogait vagy kötelezettségeit.
Ebből következően tehát a közfeladatot ellátó gazdasági társaságoknál is vizsgálható a tulajdonos tartósan hátrányos üzletpolitikájának folytatása, és a törvényi tényállítási elemek megvalósulása esetén megállapítható a felelőssége is.

Önmagában az a tény, hogy az alperes a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.) foglaltaknak megfelelő szabályos tőkehelyzet helyreállítását elmulasztotta, nem alkalmas arra, hogy a tulajdonosnak az uralt társasággal szembeni tartósan hátrányos üzletpolitikája megállapítható legyen. A cégnyilvántartásba bejegyzett cégek működésének szabálytalansága esetén a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében hozott határozataival szankcionálhatja a cégeket.

Az eljárásban alkalmazandó, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 63. § (2) bekezdése alapján a bíróságnak azt kellett megítélnie, hogy az alperesnek az adós társaság felé érvényesített üzletpolitikája
-    hátrányos volt-e,
-    tartós volt-e, és
-    ez eredményezte-e a felszámolási eljárás során a hitelezői igények kielégítésének az elmaradását.
A tartósan hátrányos üzletpolitikának tudatosnak kell lennie részben oly módon, hogy a tulajdonos akarata az uralt társaság számára hátrány okozására kiterjedjen, illetve tudomásul vegye, hogy a döntéseinek hiánya az uralt társaság vagyonának a csökkenését eredményezi. A tulajdonos gazdasági céljáról csak aktívan elkövetett tartósan hátrányos üzletpolitika esetén lehet beszélni. Ilyenkor a tulajdonos célja, hogy az uralt társaságot olyan módon irányítsa, mellyel az uralt társaságtól vagy közvetlenül vagyont von el, vagy pedig közvetetten. Ez utóbbi esetben az uralt társaságnál azért keletkezik veszteség, hogy a tulajdonosnál – vagy az érdekeltségi körébe tartozó más gazdálkodó szervezetnél – nyereség keletkezzen.