Gfv. VII.30.137/2018/10. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    közbenső mérleg tartalmának vizsgálata

Gfv.VII.30.137/2018/10.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2018. szeptember 4.

„A Kúria hangsúlyozza, hogy a közbenső mérleg tartalmának vizsgálata elsősorban a hitelezők joga, illetve kötelessége. A felszámolótól kapott iratok alapján jogosultak észrevételt tenni a közbenső mérlegben és a hozzá kapcsolódó iratokban szereplő adatokkal kapcsolatban, szükség esetén a felszámolónál levő iratokat áttekinthetik. (A közbenső mérlegből, vagy az ellenőrzés során tudomásukra jutott jogszabályt sértő intézkedés vagy mulasztás miatt kifogást is előterjeszthetnek.) Az észrevételek alapján a felszámoló módosíthatja a közbenső mérleghez kapcsolódó jelentést – kiegészítheti azt –, és a hitelezők észrevételeire tett magyarázatokkal ellátott iratokat kell a bíróság részére bemutatnia [Cstv. 50. § (5) bekezdés]. A bíróság az így elkészített iratok áttanulmányozása után van abban a helyzetben, hogy a közbenső mérleg jóváhagyásáról, vagy elutasításáról döntést tudjon hozni….
Az adós vagyonának a meghatározása a felszámoló feladata. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adós követeléssel rendelkezik egy harmadik személlyel szemben, joga van e követelést a mérlegben feltüntetni mindaddig, amíg jogerős határozatban annak megalapozatlanságát nem állapítják meg, amíg azt be nem hajtja, illetve a mérlegből nem törli esetlegesen behajthatatlanság miatt. Erre tekintettel nem a közbenső mérleg jóváhagyásának vagy elutasításának a kérdése az, hogy megalapozottan tart-e nyilván követelést az ügyvezetővel szemben, s a vagyontárgyak értékének a meghatározása sem kérhető számon a felszámolótól, mert annak a valós piaci értékét majd az értékesítéskor, illetve ennek hiányában egy szakértői vélemény alapján lehet meghatározni.”