Gfv. VII.30.129/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    felszámolás előtti szerződések vizsgálata
-    felszámoló indokolási kötelezettsége
-    Cstv.40.§ szerinti perindítás

Gfv.VII.30.129/2015/4.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2015. november 30.

„A felszámolást megelőző időszak eseményei csak annyiban tartoznak a felszámolási eljárásra, amennyiben a felszámoló úgy ítéli meg, hogy vagyonkimentés történt. A felszámolás megindulásával ezért a felszámolónak kötelessége a felszámolás kezdő időpontját megelőzően történt események vizsgálata, és ennek alapján kell meghoznia döntését arról, megtámadja-e a felszámolás előtt kötött szerződéseket.

Helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a felszámoló maga dönt arról, a Cstv. 40. §-ában szabályozott perindítás lehetőségével él-e vagy sem. Erről azonban – mint idegen vagyon kezelőjének – el kell számolnia, döntését meg kell indokolnia.”