Gfv. VII.30.128/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
Felszámolás

Tárgyszavak:
- közbenső mérleg
- egyszerűsített felszámolás

Végzés

Gfv.VII.30.128/2015/4.

A határozathozatal dátuma: 2015. június 30.

A felmentett felszámoló a közbenső mérleg hiányával kapcsolatban megalapozatlanul hivatkozott a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra. A hivatkozott rendelkezés ugyanis nem menti fel a felszámolót az alól a kötelezettség alól, hogy az adós vagyonával elszámoljon a bíróság és a hitelezők felé. Az egyszerűsített felszámolás esetén a közbenső mérleg elkészítése alóli felmentést azért tartalmazza a jogszabály, mert a jogalkotó feltételezte, hogy az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan az iratok hiánya miatt, és ilyenkor – általában vagyon hiányában – az eljárás gyors befejezése várható, egyébként sincs vagyonmozgás az adósnál, amelyről el kellene számolni.

Olyan esetben azonban, amikor az adósnak van vagyona, vagy a felszámolás során a tevékenységet folytatja, s ebből következően bevételei és kiadásai vannak, megalapozottan nem hivatkozhat a felszámoló arra, hogy a Cstv. 50. §-ában szabályozott kötelezettsége ellenére azért nem készít évekig közbenső mérleget és azért nem számol el a felszámolás során történt gazdasági eseményekről, mert a jövőben a felszámolási eljárást egyszerűsített módon akarja befejezni.