Gfv. VII.30.087/2014/10. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Vagyonrendezési eljárás

Tárgyszavak:
-    igénybejelentési határidő jellege
-    vitatott igény kezelése

Gfv.VII.30.087/2014/10. szám

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. április 29.

“A kifogás alapján az eljárásban eldöntendő első kérdés az volt, hogy jogszabályt sértett-e a vagyonrendező, mert elutasította a közzétételtől számított 30 napon túl bejelentett igényt.
A Kúria álláspontja szerint helytállóan fejtette ki a másodfokú bíróság, hogy a 30 napos bejelentési határidő nem jogvesztő, az igény késedelmes bejelentésére a Ctv. szankciót nem állapít meg. Ebből következően a vagyonrendezési eljárásban  a hitelezői igény a vagyonfelosztási javaslat benyújtásáig bejelenthető. A határidőben és a késedelmesen jelentkezők között a törvény nem tesz különbséget. A bejelentés késedelme azzal a kockázattal jár, hogy esetleg a vagyontárgyat már értékesítették, vagy a vagyonrendező a vagyonfelosztási javaslatot már elkészítette és benyújtotta a bírósághoz, melyet követően már nem érvényesíthető az igény az eljárásban.

A vagyonrendezési eljárásban bejelentett igények fennállása tekintetében a vagyonrendezőnek – hasonlóan a felszámolóhoz – a rendelkezésére álló iratokat meg kell vizsgálnia, és ennek alapján kell megállapítania, hogy elfogadja-e a követelést, vagy sem. Ha az iratokat hiányosnak találja, akkor fel kell szólítania az igény bejelentőjét a hiányok pótlására, s amennyiben ez nem történik meg, akkor - a Ctv. 121.§ (4) bekezdéséből következően - közölnie kell az igényt bejelentővel, hogy a követelést nem fogadja el. Ez ellen fordulhat a kérelmező 8 napon belül a bírósághoz, ahol a bíróságnak le kell folytatnia a bizonyítási eljárást, és ennek alapján kell meghoznia határozatát.”