Gfv. VII.30.079/2015/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    nem uniós áruk szabad forgalomba helyezése
-    vámeljárás
-    kötelező értékesítési szabályoktól való eltérés

Végzés

Gfv.VII.30.079/2015/6.

A határozathozatal időpontja: 2016. január 7.

„A jogerős végzésben rögzített eljárás, mely szerint a felszámolónak akár perrel ki kell kényszerítenie a raktározótól a vagyontárgyak kiadását, a jelen ügyben nem volt alkalmazható, mert az adós vagyona az Európai Parlament és a Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelete, továbbá a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 37. cikke (2) bekezdése és 79.cikke szerint – a vámeljárás lefolytatásáig - belföldön nem volt szabadon forgalomba hozható. Helytállóan hivatkozott a felszámoló arra, hogy a Cstv. rendelkezéseit a Vámkódexben írtakkal együtt kell alkalmazni, a felszámoló sem jogosult arra, hogy az EU-n kívüli árunak minősülő terméket belföldön értékesítse anélkül, hogy annak vámjogi sorsát ne rendezné.

A Cstv. 49. § (1) bekezdése alapján a felszámoló – a körülmények felmérését követően – jogosult eltérni a kötelező értékesítési eljárási szabályoktól, ha úgy ítéli meg, hogy előre láthatólag az értékesítés során várható bevétel és az értékesítés költségei közötti különbség kisebb lesz, mint 100.000 Ft. Ezt a döntését azonban meg kell indokolnia a hitelezők, illetve a bíróság előtt, esetleges utólagos elszámoltatás esetén. Önmagában nem teszi jogszabálysértővé a döntését az, ha végül 100.000 Ft-nál nagyobb különbséget jelentő bevételt sikerül elérnie, de ezt minden esetben egyedileg kell megítélni.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a felszámoló által a pályázattól, illetve árveréstől eltérő módon megkötött szerződés érvénytelenségére csak a Cstv. 49. § (5) bekezdése alapján indított perben lehet hivatkozni, és az eltérésre lehetőséget adó feltételeket csak ott lehet vizsgálni. A Cstv. 49. § (1) bekezdésének megsértését a felszámolási eljárást lefolytató bíróság a kifogás alapján indult nemperes eljárásban nem állapíthatja meg, mert megállapításra irányuló kifogás előterjesztésének nincs helye.”
tisztviselő