Gfv. VII.30.071/2015/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    közbenső mérleg
-    észrevétel
-    kifogás

Végzés

Gfv.VII.30.071/2015/6.

A határozathozatal dátuma: 2015. szeptember 17.

„A Kúria elsőként rámutat arra, hogy jóllehet időközben a Cstv. szabályai változtak, azonban a Cstv. 50. §-ának rendelkezései nem módosultak, ezért a felszámoló által képviselt adós által hivatkozott EBH2004.1133. számú elvi bírósági döntésnek megfelelően kell megítélni, hogy a közbenső mérleghez benyújtott észrevételt kifogásnak kell-e tekinteni.

A Kúria ennek alapján hangsúlyozza, az észrevételnek az a jelentősége, hogy a bíróság figyelmét felhívja olyan adatokra, amelyeket a hitelező a közbenső mérlegből (az ahhoz csatolt iratokból) ismert meg, és amelyek befolyásolhatják a közbenső mérleg jóváhagyását.

Amennyiben a hitelező a közbenső mérlegből – vagy a mérleghez benyújtott észrevétel alapján a felszámoló által tett nyilatkozatból - értesül a felszámoló jogszabálysértő intézkedéséről vagy mulasztásáról, akkor a Cstv. 51. §-a alapján a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül nyújthat be ez ellen az intézkedés ellen kifogást a bírósághoz.”