Gfv. VII.30.025/2017/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:

-         hitelezői igény bejelentése

-         Cstv. 28.§ (2) bekezdés

Végzés

A határozat száma: Gfv.VII.30.025/2017/8.

A határozat hozatalának időpontja: 2017. december 12.

„..a közzéteendő felszámolást elrendelő végzés kivonatának tartalmát a Cstv. 28. § (2) bekezdése meghatározza. Az f) pontban található felhívás a hitelezői igények felszámolónak történő bejelentését írja elő, míg a g) pont megkülönbözteti a felszámolót és a felszámolóbiztost.

A szabályozás értelmében a felszámolót rendeli ki a bíróság a felszámolási tevékenység lefolytatására, míg a felszámolóbiztost a felszámoló szervezet választja ki a felszámolói feladatok tényleges elvégzésére, és ő is válthatja le. A felszámoló feladata az iratok átvétele, iktatása, nyilvántartása és kezelése. A felszámolóbiztos a felszámoló nevében tesz nyilatkozatot a felszámolóhoz hivatalosan érkezett beadványokra. Nem terjed azonban ki a felszámolóbiztos feladatköre arra, hogy a hitelezői igényeket a saját lakcímén átvegye, a Kúria álláspontja szerint az ilyen kézbesítés nem minősül szabályosnak.

A felszámolóbiztos személyi adatait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 24. § (1) bekezdésével azonos módon, mint a cég képviseletére jogosult adatait kell közzétenni, ezért tartalmazza a közzétételi végzés is azokat.

A Cstv. 27/B. § (1) bekezdésének azon rendelkezése, mely szerint a felszámoló jogkörét a felszámolóbiztos gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a hitelező az igényét közvetlenül a felszámolóbiztos részére, az ő lakcímére is bejelenthetné. A hitelezői igények bejelentésének helyéről ugyanis – a kifejtettek szerint – külön szabály, a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontja rendelkezik.”