Gfv. VII.30.008/2016/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    hitelezői igény
-    engedményezési szerződés felbontása
-    eredeti állapot helyreállítása
-    visszaengedményezés

Végzés

Gfv.VII.30.008/2016/8.

A határozathozatal dátuma: 2016. május 24.

Az ügy érdemét érintő, a felülvizsgálati eljárásban eldöntendő jogkérdés az, hogy van-e lehetőség az engedményezési szerződés felbontására, illetve ennek megtörténtével az eredeti állapot áll-e helyre a felek között, azaz a követelés „visszaszáll-e” az engedményezőre az ellenérték visszafizetésével.

A beavatkozók jogi álláspontja szerint, a szerződés felbontásának jogkövetkezménye az eredeti állapot helyreállítása, de a szerződés felbontása az átruházást nem teszi meg nem történtté. A felbontás csupán kötelezettséget keletkeztet a felbontott szerződés alapján teljesített szolgáltatások visszaszolgáltatására.

A Kúria teljes mértékben egyetért ezzel az állásponttal. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 319. § (1) bekezdése szerint a szerződés – felbontása esetén – a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Ebből azonban az következik, hogy az engedményezési szerződés felbontása következtében az engedményezett követelés nem száll vissza automatikusan az engedményezőre, hanem a feleknek egy újabb engedményezésről szóló megállapodást kell kötniük a visszaengedményezésről. Nincs tehát lehetőség arra, hogy a felbontással az eredeti engedményezési szerződést annulálják, meg nem történtté tegyék. Nem elegendő annak kimondása, hogy az eredeti engedményezési szerződést felbontják, mert ezzel még nem történik meg az átruházás (visszaruházás) az eredeti engedményezőre. Nyilatkozniuk kell – és ez egy új engedményezési szerződésnek minősül – a követelésnek az eredeti engedményezőre történő visszaengedményezéséről.