Gf. IX.30.396/2011/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- beszámítási kifogás perben
- jogutódlás

 

végzés

 

Gf.IX.30.396/2011/3. szám

A határozathozatal dátuma: 2012. február 28.

”… téves a végzésben szereplő az a megállapítás, mely szerint a felszámolási eljárásban a beszámítás egyik feltétele, hogy a követelésnek a felszámolás kezdő időpontjában is fenn kell állnia.
Nem vitásan a Cstv. 38.§ (3) bekezdése csak a felszámolás kezdő időpontjában fennálló követelések beszámítását engedi, azonban a beszámítási kifogás értelmezéséhez az alapvető szabályokat tartalmazó Cstv. 36.§ (1) bekezdését is figyelembe kell venni. A Cstv. 36.§ (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy később keletkezett követelés beszámítására is sor kerülhessen a felszámolás során. Ez a beszámítás történhet úgy, hogy a hitelező tájékoztatja a felszámolót a beszámításáról, illetve olyan módon is, hogy az adós által kezdeményezett peres eljárásban a hitelező-alperes a felszámolás során keletkezett követelését érvényesíti beszámítási kifogásként.

A Cstv. 36.§ (1) bekezdésének és a 38.§ (3) bekezdésének együttes értelmezéséből kitűnően tehát a hitelező olyan követelést is érvényesíthet beszámítási kifogásként, amely a felszámolás kezdő időpontját követően keletkezett, feltéve, hogy a követelés jogosultját a felszámoló hitelezőként nyilvántartásba vette, és a követelés tekintetében nem történt jogutódlás a felszámolás kezdő időpontját (a követelés keletkezését) követően, azaz a követelés jogosultja a beszámítási kifogás előterjesztésének időpontjában is a hitelező volt.

A … Kúriának abban a kérdésben is állást kellett foglalnia, hogy ha a beszámítást tartalmazó nyilatkozat megtételekor még az eredeti hitelező volt a követelés jogosultja, majd a későbbiekben jogutódlás történt, akkor kizárt-e a beszámítási kifogás érvényesíthetősége a perben a Cstv. rendelkezései szerint.
Beszámítási kifogás esetén azt kell vizsgálni, hogy a beszámítási kifogás előterjesztésekor fennálltak-e azok a feltételek, amelyeket a jogszabályok kötelezően előírnak.
A beszámítási kifogás bejelentésének időpontjában a beszámítási kifogást bejelentő (az alperesi jogelőd) volt a követelés eredeti jogosultja, tehát nem volt kizárt a beszámítási kifogás előterjesztése. Nincs jelentősége annak, hogy a beszámítási kifogásban érvényesített követelés tekintetében utóbb jogutódlás következett be, mivel a beszámítási kifogás bejelentésének időpontjában kell vizsgálni a jogosultságot.”