Fpkf. VII.30.892/2016/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    kifogás
-    felszámoló fellebbezése
-    tárgyi illetékfeljegyzési jog
-    egységes eljárás
-    önálló illetékköteles eljárás

A végzés száma: Fpkf.VII.30.892/2016/2.

A határozathozatal dátuma: 2017. június 22.
    „A jelen eljárásra is irányadó IMr. 16. § c) pontjának, valamint 16/A. § (1) bekezdésének együttes értelmezése alapján a tárgyi illetékfeljegyzési jog fenn nem állásáról is fellebbezéssel támadható végzésben kell a bíróságnak döntést hoznia.
Az ítélőtábla a hiánypótlás nem teljesítése miatt hozott elutasításról döntő végzésének indokolásában kifejtette azt az álláspontját, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog nem illeti meg a fellebbező felet, mert a fellebbezés nem minősül az Itv. 62. § (1) bekezdés i) pontjában írt, a felszámoló által indított bírósági eljárásnak. A kifogás alapján indult eljárást olyan jogorvoslati eljárásnak tekintette, amelyben a felszámolót annak ellenére nem illeti meg az illetékfeljegyzési jog kedvezménye, hogy a másodfokú eljárás a felszámolási eljárás alatt az általa benyújtott beadvány alapján indul meg.
Nem vitásan, a Pp. eljárási rendje, fogalmi rendszere szerint az eljárás – az alapeljárás és a jogorvoslati eljárások – egységes eljárásnak minősülnek. Az Itv. szabályainak alkalmazásakor azonban bírósági eljárási szakaszonként kell vizsgálni az illetékfizetési kötelezettséget a Kúria kialakult gyakorlata értelmében, amit az 1/2012. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat 1. pontjában írtak is alátámasztanak: „Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 38. § (1) bekezdése szerint az eljárás megindításának a keresetlevél, a nemperes eljárás iránti kérelem, a fellebbezés, a perújítási, a felülvizsgálati kérelem előterjesztése minősül. Az Itv. alkalmazásában a bírósági eljárás egyes szakaszai, az elsőfokú és jogorvoslati eljárások egymástól elkülönülő, önálló illetékköteles eljárások.” Miután az Itv. szabályozási rendszerében a jogorvoslat az elsőfokú eljárásoktól elkülönülő, önálló illetékköteles eljárás és az egyes jogorvoslatokhoz külön-külön kapcsolódnak az alapeljárás illetékétől eltérő összegben meghatározott illetékek, az Itv. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmezése körében a felszámoló fellebbezése vagy felülvizsgálati kérelme alapján induló másodfokú eljárás „a felszámoló által indított eljárásnak” minősül. Így van ez akkor is, ha az alapeljárás megindítását eredményező kérelmet nem a felszámoló nyújtotta be az elsőfokú bírósághoz.
A jelen ügyben a felszámolónak – mivel felszámolási eljárás alatt, az annak részét képező, hitelezői kifogásra indult eljárásban hozott végzés ellen benyújtott fellebbezéssel eljárást kezdeményezett - az Itv. fent említett szabálya szerint nem volt előzetes illetéklerovási kötelezettsége. Terhére nem róható emiatt, hogy az ítélőtábla eltérő jogértelmezését tükröző hiánypótlási kötelezettséget előíró végzésében foglaltaknak nem tett eleget. Az illeték előzetes megfizetésének hiánya ezért nem képezte eljárás jogi akadályát az első fokon eljárt törvényszék által hozott végzés elleni fellebbezés érdemi elbírálásának.”