Pkk.V.24.972/2013. számú ügy

Dátum

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pkk.V.24.972/2013. számú ügyben, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése tárgyában*

 

Légi járat késése miatti igényét egy utas engedményezési szerződéssel az ilyen igények érvényesítésével foglalkozó, Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező jogosulti társaságra engedményezte.

A jogosult magyar közjegyző előtt európai fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett az általa megjelölt németországi székhelyű Deutsche Lufthansa AG. kötelezettel szemben. A kötelezett elleni 600 euró és járulékai iránti kérelmét arra alapította, hogy az LH 7626 számú repülőjárat 3 órát meghaladó késése miatt – az engedményezés alapján – kártérítés (kártalanítás) illeti meg.

A fizetési meghagyással szemben a kötelezett ellentmondással élt arra hivatkozva, hogy a jogosult által megjelölt járatot nem ő üzemeltette.

A közjegyző felhívására a jogosult képviselője úgy nyilatkozott, hogy a perré alakuló eljárásban eljárni jogosult bíróságot nem tudja megjelölni, ezért a közjegyző a Kúriához fordult az eljáró bíróság kijelölése érdekében. Jelezte, hogy magyar bíróság joghatósága a Montreali Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény 33. cikk 1. pontja értelmében fennáll, ugyanakkor a Pp. 29-37. §-ai alapján nem tudja megállapítani, hogy melyik bíróság jogosult eljárni, mivel sem a felperesnek, sem az alperesnek nincs belföldön székhelye; az ügyletkötés, illetve teljesítés helye nem ismert a kérelemből; a közjegyző tudomása szerint az LH7626 számú járat Newark és London Heathrow között közlekedik, ezért a károkozás helye az Amerikai Egyesül Államok vagy az Egyesül Királyság lehet; a kötelezett ellentmondásában pedig arra hivatkozott, hogy a járat üzemeltetője az United Airlines (UA28).

A Kúria az eljáró bíróság kijelölése iránti eljárást felfüggesztette, és az Európai Unió Bírósága sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte a következő kérdésekben:

1. A Montreali Egyezmény 19. cikke alapján fennálló kártérítési igény érvényesíthető-e európai fizetési meghagyásos eljárásban?

2. Európai fizetési meghagyás kibocsátására jogosult - a tagállami bírósággal egy tekintet alá eső - közjegyző és a kötelezett ellentmondása folytán perré alakult eljárásban a bíróság joghatóságát a Montreali Egyezmény 19. cikke alapján fennálló kártérítési igény vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK (2006. december 12.) számú, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló rendeletének (a továbbiakban: 896/2006/EK rendelet), a Tanács 44/2001/EK (2000. december 22.) számú, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendeletének (a továbbiakban: 44/2001/EK rendelet), és/vagy a Nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló 1999. évi Montreali Egyezménynek (a továbbiakban Montreali Egyezmény) a joghatóságra vonatkozó szabályai alapozzák-e meg? Hogyan viszonyulnak egymáshoz e joghatósági szabályok?

3. A Montreali Egyezmény joghatósági szabályainak érvényesülése esetén bármely további kapcsolóelem hiányában is mód van a felperes választása szerint az egyik szerződő állam területén lévő bíróság előtti igényérvényesítésre, vagy annak a bíróságnak, amely előtt az igény érvényesítése történik, a tagállami eljárásjogi szabályok alapján illetékességgel kell rendelkezni?

Hogyan kell értelmezni továbbá a Montreali Egyezmény azon vagylagos joghatósági szabályát, ami a fuvarozó olyan üzleti telephelyére utal, amely révén a szerződést megkötötték?

4. A rendelet tárgyának való megfelelés hiányában vagy joghatóság hiányában kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén helye lehet-e a kibocsátott európai fizetési meghagyás hivatalbóli felülvizsgálatának; vagy az ellentmondás folytán perré alakult eljárásban joghatóság hiányában a per hivatalbóli vagy kérelemre történő megszüntetésének?

5. Amennyiben valamely magyar bíróságnak van joghatósága a per lefolytatására, úgy a tagállami eljárásjog szabályait az uniós joggal és a Montreali Egyezménnyel összhangban úgy kell-e értelmezni, hogy az eljárásjogi szabályoknak ki kell jelölnie legalább egy olyan bíróságot, amely más kapcsolóelem hiányában is köteles az ellentmondás folytán perré alakult eljárás érdemi lefolytatására?

Budapest, 2014. február 26.

 

* Az előzetes döntéshozatali eljárás dokumentumai a C-94/14. ügyszámon érhetőek el az Európai Unió Bírósága honlapján.

Az előzetes döntéshozatali eljárás alapját képező ügyet befejező kúriai határozat száma: Pkk.V.24.731/2016/2.

Az előzetes döntéshozatali eljárás alapját képező felülvizsgálati ügy az Európai Unió Bírósága döntését követően a Pkk.V.24.731/2016. számon folytatódott tovább.