Pfv.V.20.209/2017. számú ügy

Dátum

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.20.209/2017. számú ügyben, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése tárgyában*

 

A perben nem álló külföldi megrendelő és a beavatkozó építési szerződést kötöttek. A szerződéshez kapcsolódóan a megrendelő vele azonos honosságú bank által kiállított, előleg- és jóteljesítési bankgaranciához ragaszkodott. A kért garanciák érdekében a beavatkozó, a peres felek és egy külföldi bank érintettségével láncolatos bankgarancia és viszontbankgarancia megállapodások jöttek létre.

Az ENSZ Biztonsági Tanács határozata és az Európai Unió rendelete embargó intézkedéseket vezetett be, ezt követően a felperes a viszontgarancia szerződések alapján az alperes részére a garanciadíj fizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.

A peres felek letéti szerződést kötöttek, a felperes a kifizetetlen garanciadíjakat a letéteményes által vezetett számlára helyezte el.

A felperes keresetében azt kérte, hogy a bíróság a felek között létrejött letéti szerződés szerint a letét kiadásához szükséges alperesi nyilatkozatot ítéletével pótolja.

Az alperes módosított viszontkeresete arra irányult, hogy a bíróság kötelezze a felperest elsődlegesen szerződés teljesítése, másodlagosan kártérítés, harmadlagosan jogalap nélküli gazdagodás címén a letétbe helyezett díjak részére történő megfizetésére.

Az elsőfokú bíróság a felperes kereseti kérelméről részítélettel döntött, az alperesi jognyilatkozatot pótolta (ez a határozat nem tárgya a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásnak), majd a felülvizsgálati eljárás szempontjából releváns, viszontkeresetet elbíráló ítéletével a viszontkeresetnek részben helyt adott, részben pedig a viszontkeresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, a viszontkeresetet teljes egészében elutasította.

A Kúriának a jogerős ítélettel szemben az alperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásához az embargó rendeletet is értelmeznie kell, ezért a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése mellett az Európai Unió Bírósága előtt előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett.

 

Budapest, 2017. március 23.

 

* Az előzetes döntéshozatali eljárás dokumentumai a C-168/17. ügyszámon érhetőek el az Európai Unió Bírósága honlapján.

* Az eljárás további dokumentumaival az alábbi linkeken érhetőek el:

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

Eredmények