Dr. Tálné dr. Molnár Erika

Nyomtatóbarát változat

a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezető-helyettese

Dr. Tálné dr. Molnár Erika

Dr. Tálné dr. Molnár Erika 1952-ben született, Egerben érettségizett francia-orosz tagozaton, az érettségi évében, 1970-ben felvételt nyert az ELTE Állam és Jogtudományi Karára, egyetemi tanulmányait 1975-ben fejezte be, cum laude minősítéssel. Ezt követően különböző jogterületeken dolgozott: államigazgatásban csoportvezetőként, állami vállalatnál jogi és igazgatási osztályvezetőként, majd megyei főügyészségen polgári és általános felügyeleti ügyészként. 1975-ben tett szakvizsgát.

Bíróvá kinevezésére 1989. november 1-jei hatállyal került sor a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróságra, amelynek elnöki tisztsége ellátására is megbízást kapott, e tisztséget 1998. június 30-áig töltötte be. Sikeres pályázat alapján 1998. július 1-től kinevezték legfelsőbb bírósági bíróvá, a Polgári Kollégium munkaügyi szakágában, az Mfv.I. tanácsban ítélkezett. 2009. január 1. óta vezeti tanácselnökként az Mfv.II. tanácsot, így a munkaügyi szakághoz tartozó valamennyi ügytípussal foglalkozott, beleértve a társadalombiztosítási ügyeket és a munkaügyi és munkavédelmi hatósági felülvizsgálati ügyeket. 2012. október 1-től a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese, a kollégium munkaügyi szakágának szakmai irányítója.

1999. november 3-tól 2000. május 31-éig részt vett a Francia Köztársaság Francia Államigazgatási Főiskola által szervezett „Az európai ügyek gyakorlata” elnevezésű programon, amelynek elvégzése után sikeres záróvizsgát tett és ezt tanúsító diplomát kapott. 2005-ben ECDL vizsgát tett, és Európai Számítógép-használói Jogosítványt szerzett.

1997. óta vizsgáztatóként részt vesz a Jogi Szakvizsgabizottság munkájában. 1999-2007. között oktatott az ELTE Állam és Jogtudományi Kara Munkajogi tanszékén, szemináriumot vezetett és vizsgáztatott.

2011. áprilisában a Legfelsőbb Bíróság Elnöke a Másodfokú Szolgálati Bíróság tagjává nevezte ki. Tagja a Legfelsőbb Bíróság, illetve Kúria mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróságnak és a Végrehajtói Fegyelmi Bíróságnak, ez utóbbinak elnöki tisztét is betölti.

1997-ben kezdeményezője és megszervezője volt a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének, amelynek elnökségi tagjaként és egyben az egyesület titkáraként tevékenykedik. Az egyesület fő célja a munkaügyi bírák szakmai tevékenységének segítése, a jogegység elősegítése, ennek érdekében számos szakmai konferencia, köztük nemzetközi konferenciák megszervezésében vett részt.

Gyakran tart a munkajog különböző területeit érintően szakmai előadásokat, részt vesz és előad az évenként megrendezett országos munkajogi konferenciákon, a Bíróképző Akadémián tartott képzéseken.

Több munkajogi szakkönyvnek, kommentárnak szerzője, társszerzője, rendszeresen publikál a jelentősebb munkajogi szaklapokban (Munkaügyi Értesítő, HumánSzaldó).