Dr. Székely Ákos

Nyomtatóbarát változat

a Kúria elnökhelyettese

Dr. Székely Ákos

Végzettség

1981. Eötvös Loránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogi kar, jogász
1983. jogi szakvizsga

Munkahelyek, beosztások

1977-1978. Pesti Központi Kerületi Bíróság B.II. Csoport ügyviteli alkalmazott
1981-1983. Esztergomi Járásbíróság fogalmazó
1983-1984. Esztergomi Járásbíróság közjegyző
1985. január 1-től Budai Központi Kerületi Bíróság büntető ügyszakos bíró
1988. Fővárosi Bíróság Polgári Kollégium szabadalmi- és védjegy tanács, bíró
1989-1992. Budai Központi Kerületi Bíróság büntető ügyszakos bíró
1991-1992. Budai Központi Kerületi Bíróság büntető elnökhelyettes
1992. szeptember 1-től Fővárosi Bíróság Büntető Kollégium 25.Bf. tanács, bíró
1995. Fővárosi Bíróság Büntető Kollégium 25.Bf. tanács megbízott tanácselnök
1996-2008. Fővárosi Bíróság Büntető Kollégium 25.Bf. tanács tanácselnök
2009-2012. Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégium 5.Bf., majd 3.Bf. tanács, bíró
2012. szeptember 1-től Kúria Büntető Kollégium III. tanács, bíró
2014. február 17. – 2020. február 16. Kúria Büntető Kollégium kollégiumvezető
2020. február 17-től 2020. augusztus 31. Kúria Büntető Kollégium, igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnök
2020. szeptember 1. napjától Kúria Elnökhelyettese 

Szakmai megbízatások

1997-től Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
1999-től Országos Igazságszolgáltatási Tanács Oktatási Tanácsának tagja
2010-től Elsőfokú Szolgálati Bíróság tagja
2012-től Közjegyzői Fegyelmi Bíróság kúriai tagja
2012-től Bírósági Végrehajtói Szakvizsga Bizottság kúriai tagja
2013. Kúria Intézményi Stratégiáját kidolgozó Munkacsoport tagja
2014-től Mailáth György Tudományos Pályázat Büntető Szekció bíráló bizottsági elnöke
2017-től Kúria Büntető Kollégiumának e-kapcsolattartója 

Oktatási tevékenység

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára;
2007-től az Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézetének oktatójaként büntető anyagi- és eljárásjogot oktatása a Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza, a Tőkepiaci és bank szakjogász posztgraduális képzéseken, valamint a Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember és a Jogi szakokleveles sportszakember képzéseken.
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett, a Kúrián megtartott „Tárgyalótermi retorika” képzésben való előadói részvétel
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Büntetőjogi Tanszékén szemináriumvezető.
Folyamatosan felkért előadója az OITH majd OBH által szervezett fogalmazó-, titkár- és bíróképzéseknek a megváltozott vagy új büntető anyagi- és eljárásjogi jogintézmények, egyes törvényi tényállások tárgyában. 

Publikációs tevékenység

COMPLEX CD Jogtár Büntető Törvénykönyv és Büntetőeljárási törvény kommentárok társszerzője; A kommentárok 2003-2007-ben könyvalakban is megjelentek a KJK KERSZÖV kiadásában
2007. Büntetőjog nagy kézikönyve (MERITUM) a COMPLEX kiadó gondozásában, társszerző
2011. Büntető eljárásjog I-II. jogi szakvizsga kézikönyv társszerzője, NOVISSIMA Kiadó
Dr. Kónya István Ünnepi Kötet tanulmány az összbüntetés témakörében
Dr. Varga Zoltán Ünnepi Kötet tanulmány a pénzmosás témakörében. 

Szakmai előadások

2007. Budapesti Ügyvédi Kamara – az ügyvédeket érintő bűncselekmények
2008. Nemzetbiztonsági Hivatal Vezetői Képzése a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés kérdései
2011. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán a szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények témakörében
2013. Hamisítás Elleni Tanács (HENT) szellemi tulajdont sértő bűncselekmények
2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem az új Btk. témaköre
2015. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – PRO ART Szövetség a szerzői jogokért szervezésében a büntetőjogi jogérvényesítés a szerzői jogban témakörben
2018. A Visegrádon tartott V4 konferencián a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése és implementálása témakörben
2019. Negyvenharmadik Jogász Vándorgyűlés Zalakaros az előkészítő ülés témakörében