Dr. Sperka Kálmán

a Kúria Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese

Dr. Sperka Kálmán

Végzettség

1990     jogász, Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar
1992     jogi szakvizsga

Szakmai tapasztalat

1990-1992     bírósági fogalmazó, Miskolci Városi Bíróság
1993-1994     bíró (polgári ügyszak), Szerencsi Városi Bíróság
1994-1999     bíró (polgári és közigazgatási ügyszak), Miskolci Városi Bíróság
1999-2009     bíró (polgári fellebbviteli és közigazgatási ügyszak), Borsod-Abaúj-    Zemplén Megyei Bíróság
2005-2009     fegyelmi bíró, Hajdú-Bihar Megyei Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság
2009. 09.01 - 2012. 09. 31.
                       bíró, Legfelsőbb Bíróság (Kúria) Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium, közigazgatási szakág
2012-től         fegyelmi bíró, a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság
2012. 10. 01 - 2013. 11. 30.
                   megbízott tanácselnök és az ügyhátralék feldolgozására alakított, ideiglenes tanács tanácselnöke, Kúria
2013. 12. 01-től     kinevezett tanácselnök, Kúria
2020-tól        a fegyelmi bíróság elnöke, a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság

Szakmai megbízatások

1994-től: a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének tagja, illetve több cikluson keresztül, jelenleg is elnökségi tagja
2012-2014: a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának sajtószóvivője
2013-tól: tagja vagy elnöke a Kúria alábbi joggyakorlat-elemző csoportjainak:
      2013-2014: Határozatszerkesztés vizsgálata
      2013-2014: A közigazgatási perjog
      2017-2019: A felülvizsgálati bíróság közigazgatási perekben követett hatályon kívül helyezési gyakorlatának vizsgálata
      2018-tól: A migrációval összefüggő közigazgatási bírói gyakorlat vizsgálata [elnökként]
      2021-től: Az Alaptörvény 28. cikkének alkalmazása a gyakorlatban
2013-tól: a Kúria képviseletében regionális kapcsolattartó az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Kollégium, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma mellett
2014-2016: a közigazgatási perrendi szabályokat újragondoló Államreform Bizottság tagja
2015-2016: az OBH elnöke által létrehozott, „Az önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport” tagja
2017: az igazságügyi miniszter felkérésére közreműködött a jogi szakvizsga rendszerének újragondolásában
2018-2019: az Igazságügyi Minisztérium mellett működő, a közigazgatási bírósághoz tartozó egyes koncepcionális kérdéseket megvitató szakértői bizottság tagja
2019-től: a Kúria joggyakorlat-elemzés módszertani útmutatójának kidolgozására létrehozott munkacsoportjának tagja
2020. 03. 15 – 2020. 12. 31.: igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnökként a Kúria Főtitkári Titkárságának vezetője
2020-tól: a Kúria pandémia kezelésére létrehozott Válságstábjának tagja
2020: a Kúria honlapjának akadálymentesítésére felállított munkacsoport elnöke
2020: a Kúria Változásmenedzsment munkacsoportjának tagja
2020: a Kúria jogegységi panaszeljárás modellezése tárgyában felállított bizottságának tagja
2020: az OBH elnöke által létrehozott, a „Közigazgatási és Munkaügyi Ügyszak Átalakítását Támogató Kabinet” elnöke
2020: az OBH elnöke által létrehozott, a „Bírói Összeférhetetlenség és Kizárás Szabályait Vizsgáló Kabinet” tagja
2020: az új ingatlannyilvántartási törvény, és annak végrehajtására kiadott rendelet tervezetének véleményezésében résztvevő OBH kodifikációs bizottság tagja
2020-tól: közreműködik a Bírósági Határozatok anonimizálására és közzétételére szolgáló informatikai alkalmazások továbbfejlesztésében
2020-2021: a Kúria közigazgatási perrendtartással kapcsolatos konzultációs testületének tagja
2021. 04. 01- 2021. 11.14: igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnökként a Közigazgatási Kollégium kollégiumvezető-helyettese, Kúria
2021. 11. 15-től: kollégiumvezető-helyettes, Kúria, Közigazgatási Kollégium

Oktatási, vizsgáztatói tevékenység

2000-2009: részt vett a bírósági fogalmazók képzésében és oktatásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon
2004-től: záróvizsgákon egyedi felkérések alapján bizottsági elnök, Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar
2006-2016: az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja
2007-2012: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagja
2012-től: a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
2013-tól: záróvizsgákon egyedi felkérések alapján bizottsági elnök, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar
2014-2017: az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének felkérése alapján halottvizsgálati szaktanácsadói szakterületen vizsgáztató
2016-től: megbízott előadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kara, ingatlan-nyilvántartási szakjogász képzés
2021-től: a Kúria Ügyviteli Vizsgabizottságának tagja

Publikációk

Quo vadis közigazgatási bíráskodás? A közigazgatási bírósági szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos kihívások (Acta Humana – Új folyam VII. 2019/1.)

Szerkesztő:

2012-2018: az Adó, Vám és Illeték című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Szakmai előadások

Rendszeres előadó a Magyar Igazságügyi Akadémián és a közigazgatási bírák szakmai napján.

Elismerések

2018     „a Kúria bírája” kitüntető cím