Dr. Márki Zoltán

Nyomtatóbarát változat

a Büntető Kollégium vezetője

Dr. Márki Zoltán

Végzettség

1988: jogász, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
1990: jogi szakvizsga
2000: közlekedési szakjogász, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet

Munkahelyek, beosztások

1988-1990. Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági fogalmazó
1990. Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkár
1990. december 1-től 1996. március 14. Pesti Központi Kerületi Bíróság BIII. csoport, büntető ügyszakos bíró (nemi erkölcs elleni, erőszakos vagyon elleni, közlekedési, hivatalos személy elleni, igazságszolgáltatás elleni, közélet tisztasága elleni, közrend elleni bűncselekmények)
1996. március 15-től 2002. július 9-ig Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró
1996. március 15-től 1996. október 6-ig Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály osztályvezető
1996. október 7-től 1998. szeptember 16-ig Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály főosztályvezető-helyettes (1998. április 1-től kijelölve a főosztály irányítására)
1998. szeptember 1-től 2000. szeptember 5-ig Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály főosztályvezető
2000. szeptember 6-től 2002. július 9-ig Igazságügyi Minisztérium II. számú helyettes államtitkár feladatkörét ellátó – a büntetőjogi törvény-előkészítésért, a kegyelmi, a jogi képviseleti ügyekért felelős és a büntetés-végrehajtás szervezete szakmai, gazdasági tevékenysége feletti felügyeletet gyakorló – főcsoportfőnök
2002. február 15-től 2002. július 9-ig kormányzati főtisztviselő
2002. július 10-től Legfelsőbb Bíróságra jogegységi határozatok előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására, határozatlan időre beosztott bíró
2005. szeptember 1-től legfelsőbb bírósági bíró
2012. május 1-től Kúria tanácselnök
2015. szeptember 10-től 2017. április 18-ig megbízott kollégiumvezető, Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégium
2021. január 12-től 2021. március 14-ig Kúria Büntető Kollégiuma működésével összefüggő igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnök
2021. március 15-től Kúria Büntető Kollégium kollégiumvezető

Szakmai megbízatások

1999-től Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
2013. Az új büntetőeljárási törvény koncepcióját előkészítő bizottság tagja

Díjak, kitüntetések

2000. március 15. Deák Ferenc díj, Igazságügyi Minisztérium

Publikációs tevékenység

Büntetőeljárási jog, Kommentár a gyakorlat számára [szerk.: Dr. Belegi József; HVG ORAC, Budapest; 2018.: III., Harmadik Rész, Hatodik Rész, Hetedik Rész, Tizenhetedik Rész]

Magyar Büntetőjog, Kommentár a gyakorlat számára [szerk.: Dr. Kónya István; HVG ORAC, Budapest; 2013.: XIII-XIV., XIX-XX., XXIV-XXV. fejezet]

Büntetőeljárási jog, Kommentár a gyakorlat számára [szerk.: Dr. Berkes György HVG ORAC, Budapest; 2003.: II., V. fejezet, IX. fejezet V. cím, XXV. fejezet]

Büntetőeljárási jog, Kommentár a gyakorlat számára [szerk.: Dr. Berkes György; HVG ORAC, Budapest; 2000.: III., XVII/A. fejezet]

Magyar Büntetőjog, Kommentár a gyakorlat számára [szerk.: Dr. Berkes György; HVG ORAC, Budapest; 1995.: XIV. fejezet;]

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007. I-II. [szerk.: Dr. Berkes György; HVG ORAC, Budapest; 2008.; Büntetőeljárás; 1061-1326.o.]

Kézikönyv a bírósági határozatok szerkesztéséhez büntetőügyekben [szerk.: Dr. Márki Zoltán, Dr. Mészár Róza, Dr. Ujvári Ákos., összeállította: Dr. Túri Tamás, Dr. Sárközy Szabolcs, Dr. Ujvári Ákos, Dr. Varga Eszter, Dr. Joó Attila, Dr. Somogyi Zoltán, Dr. Ilovszkyné dr. Dobor Zsuzsanna, Dr. Budai Vince, Dr. Cserni János, Dr. Akácz József, Dr. Belegi József, Dr. Mészár Róza, Dr. Márki Zoltán, közreműködött Dr. Fehér Éva, Dr. Csordás Sándor; 1287/2017. (VI.12.) Korm. hat. KÖFOP-1.00-VEKOP-15. projekt keretében, OBH gondozásában, 2019.]

Becsület és kifejezés [előadás Alkotmánybíróság 2017. április 10., megjelent Bonus Iudex, Pázmány Press Budapest, 2018. 259–274..o.]

A semmisség a Nagy Imre ügyben [megjelent Ad astra per aspera, Pázmány Press Budapest 2017. 561-582.o.]

Közügyek szolgálatában, Csemegi Károly a kúriai tanácselnök [elhangzott Kúriai 2016. január 18-i Teljes Ülésén, megjelent Kúriai döntések, Bírósági Határozatok 2016/5. Fórum, 572-576. o.]

A büntetőeljárás törvénye [megjelent Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére; HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2015., 175-185.o.]

A büntetőeljárás megújulásának lehetőségei [előadás, elhangzott Kaposvár, Magyar Jogász Egylet Somogy Megyei Szervezete Somogyi Jogásznap (Kozma Sándor emlékére; 2014. március 7.; megjelent Ügyvédek Lapja 2014/4. 2-8.o.]

Törvény, jog és bíró (a bíró joga) [A jogegység szolgálatában Kónya István ünnepi kötet; HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014.; 133-140. o.]

A vádért viselt felelősség – egy összehasonlító vizsgálat tanulságai [Bencze Mátyás-Márki Zoltán-Zsoldics Zsófia; Igazság, ideál és valóság, Tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére; Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar; Büntető eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2014.; 24-34. o.]

A kétszázéves könyv [laudáció Dr. Király Tibor akadémikus fordításában megjelenő Dr. Vuchetich Mátyás: A magyar büntetőjog rendszere I. kötetének bemutatása alkalmából; 2010. április 21., Parlament; megjelent Kodifikációs kölcsönhatások, tanulmányok Király Tibor tiszteletére, Budapest, 2016. ELTE Eötvös Kiadó, 305-308. o.]

Koncepció és valóság (Büntetőjogi elképzelések és törvények egy bíró szemével); előadás az „50 éves az Országos Kriminalisztikai Intézet” konferencián, 2009. szeptember 22. [Kriminológiai tanulmányok 47., Budapest 2010., 150-155. o.]

Büntetőjogi bánásmód a jogi személy esetében (Ahogy a törvény egyik előkészítője gondolja és a hatályos szabályozás alapján értelmezi) [Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak című tisztelgő tanulmánykötet; ELTE ÁJTK, Budapest, 2009., 291-303. o.]

Az új büntetőeljárási törvény és újdonságai; előadás a Rendőrtiszti Főiskola konferenciáján, 2003. április 9. [Belügyi Szemle, 2003/7-8. szám, 5-18.o.]

Ciklusok a büntetőpolitikában; előadás a Károli Gáspár Református Egyetem konferenciáján, 2002. november 15. [A büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvény módosításának elméleti és gyakorlati kérdései, KGRE, Budapest, 2003., 37-50. o.]

Az 1843-44. évi bűnügyi javaslatok közrebocsátása [Magyar Jog 2002/6. 330-331. o.]

Gondolatok a „”Prosti szabályok” jogász szemmel” című, dr. Borai Ákos által írt könyvről [Magyar Közigazgatás, 2002/6. 381-382.o.]

Jogok és szavak; előadás a gyűlöletbeszédről a Kriminológiai Társaság Konferenciáján 2001. november 30. [Kriminológiai Közlemények 60., Budapest 2002., 87-98.o.]

A korrupcióelleni stratégia [A hatékony és átlátható közigazgatásért, az EU-integrációs követelmények, Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, Budapest, 2001. 64-71. o.]

A korrupcióval szembeni személyes felelősség és az állami védelem ügye [IX. Országos Közigazgatási Konferencia Siófok, 2001. szeptember 20-22., BM kiadó é.n. 104-111.o.]

Büntetőjogi és büntetőpolitikai válasz a korrupcióra [Korrupció Magyarországon Pécs 2001., 33-41.o.]

„Korok és tanítások”; bíráló beszéd Király Tibor „Büntetőeljárási jog” című tankönyvének vitájában, 2001. március 30. [dr. Bárd Károly, dr. Tóth Mihály, dr. Márki Zoltán  felkért bírálók előadásai; Magyar Jog 2001/10., 633-635.o.]

A maffiaellenes szabályozás harmadik szakasza, a hazai kodifikáció jelenlegi állása (büntető jogalkotás) [IV. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés, Győr 2000. október 13-14.,  Kriminológiai Közlemények különkiadása, Budapest 2001. 13-33.o.]

A büntetőjog európaizálódása (Kiegyezés vagy harmonizáció) [5. Magyar Jogászgyűlés, Balatonfüred 2000. május 19-21. Magyar Jogász Egylet, 311-317.o.]

Magyar Kriminálpolitikai és Rendvédelmi Koncepció (büntető jogalkotás és büntető igazságszolgáltatás) [Kriminológiai Közlemények 57., Budapest 1999., 16-62. o. és 113-114. o.]

Bizonytalan bizonyítások (anonim tanúk és titkos eszközök) [Személyi szabadság és tisztességes eljárás, Budapest 1999. Indok Bt. 5-58. o.]

Állami kárenyhítés és áldozatvédelem [XIII. Jogász Vándorgyűlés, Sopron 1999. május 27-28., Budapest 1999., 80-87.o.]

Egy büntetőbíró gondolatai a perről és a szakértő szerepéről [Magyar Jog 1996/5., 268-273.o.]

Szakmai előadások

2012. június 18. Büntetőjogi tárgyú rendelkezések az Alaptörvényben [Kúria]
2013. április 23. A büntetés; előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Mi változik az új Büntető Törvénykönyvvel?” konferencián
2017. szeptember 15. Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk dogmatikai jellemzői „A Bp. tekintete” [OBH Magyar Igazságügyi Akadémia]
2018. május 8. Bíró és függetlenség [előadás, OBH Magyar Igazságügyi Akadémia]