Dr. Kalas Tibor

a Közigazgatási Kollégium vezetője

Kalas Tibor

Végzettség

1978-1982 Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest
1983-1988 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, jogász, summa cum laude

Munkahely, beosztások

1988-90 Miskolci 3.sz.Ügyvédi Munkaközösség, ügyvédjelölt
1990 Szikszói Ügyvédi Munkaközösség, ügyvéd
1990 XII- 1991 VI. Miskolci Városi Bíróság, titkár
1991 VI.1.Miskolci Városi Bíróság, bíró (közigazgatási-polgári)
2000 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság,  megyei bírósági bíró (közigazgatási)
2005 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Polgári- Közigazgatási Kollégium, kollégiumvezető
2010 Legfelsőbb Bíróság, Közigazgatási Kollégium, legfelsőbb bírósági bíró
2012. április 1-jétől Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium igazgatási feladatokkal megbízott bíró
2012 július Kúria, Közigazgatási -Munkaügyi Kollégium vezetője
2020 április Kúria, Közigazgatási Kollégium vezetője

Szakmai megbízások

2012-től, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán záróvizsga bizottsági elnök
2014-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán záróvizsga bizottsági elnök
2005-2018 Jogi Szakvizsga Bizottsági tag, elnök
2008-2014 Fogalmazói Versenyvizsga Bizottsági tag
2011-2018 Szolgálati Bíróság bírája

Oktatási tevékenység

1999-től, Országos Igazságügyi Tanács Hivatala, majd Országos Bírósági Hivatal által szervezett bírói továbbképzés
2005-2014 Miskolci Egyetem óraadó

Díjak, kitüntetések

1999 Országos Igazságszolgáltatási Tanács, címzetes megyei bírósági bíró

Publikációs tevékenységek

Tudományos cikkek

A közigazgatási bíráskodás két éves működéséről
   Magyar Közigazgatás 1994/4 (társszerzőként)

A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme a közigazgatási eljárásban
   Jogtudományi Közlöny 1994/II.

A polgári per adatvédelmi kérdései
    Céghírnök 2006/IV-V-VI

Társasági részesedések a házassági vagyonközösségben
   Céghírnök 2008/ III-IV

A személyiségi jogok megsértésére hivatkozással a bírák és bíróságok ellen indított perek
   Magyar Jog 2008/10

 Az állami támogatásokkal összefüggő igények bírósági érvényesítésének egyes kérdései
    Céghírnök 2011/III-IV

Az önkormányzati jogok és jogviták helyzete az átalakuló közigazgatási bíráskodásan
     Új Magyar Közigazgatás 2011/10

 A településrendezés és az építésügyi igazgatás polgári jogi összefüggései (társszerzőként)
      Új Magyar Közigazgatás 2012/5

Az önkormányzatok és az igazságszolgáltatás
      Magyar Közigazgatás 2012/1

A közigazgatási per sajátosságai
      Magyar Jogász Egylet Budapest, 2014

Az Alkotmánybíróság döntéseinek következményei a rendes bírósági eljárásra
      Alkotmánybírósági Szemle 2013/1

A választási bíráskodás régi és új kérdései
     Kúriai Döntések 2013/10

A 2014 évi helyi önkormányzati választások bírósági jogorvoslati tapasztalatai
      Új magyar Közigazgatás 2015/3

Az Alaptörvény érvényesülése a bírósági ítélkezésben
      Forum Sententiarium Curiae 2016/1

Alapjogi sérelmek a bírói ítélkezésben és elhárításuk eszközei
     Forum Sententiarium Curiae 2016/2

Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben a joggyakorlat-elemzés tapasztalatai alapján
    Alkotmánybírósági Szemle 2017/1

Könyvek, Jegyzetek

Közigazgatási Jogesettár (társszerző)
  Bíbor Kiadó Miskolc, 1996

Területi- Műszaki Közigazgatás (társszerző)
  Bíbor Kiadó Miskolc,1998

Közigazgatási Jog. Általános rész(társszerző)
  Bíbor Kiadó Miskolc,2000

A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás (társszerző)
  Kommentár a gyakorlat számára, HVG ORAC Budapest, 2011

A hatósági ellenőrzés (társszerző)
  Kommentár a gyakorlat számára, HVG ORAC Budapest, 2011

Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata
  HVG ORAC Budapest, 2017 V-VI. fejezet

A közigazgatási perrendtartás magyarázata (társszerző)
  HVG ORAC Budapest, 2017 

Szakmai előadások

Országos Jegyzői Konferencia 2012, az önkormányzati normakontroll tárgyában
Magyar Jogászegylet Szakmai Konferencia 2015, a közigazgatási bíráskodás alapkérdései
Független Rendészeti Panasztestület konferenciája 2015, a gyülekezési jog gyakorlásának kérdései
Alkotmánybíróság által szervezett szakma konferenciák az alkotmányjogi panasz jogintézményéről 2012,2018
NKE Szakmai  2013, a választási bíráskodásról
Országos Jegyzői Konferencia 2018, a választási bíráskodás kérdései
Országos Bírósági Hivatal szakmai konferenciái a közigazgatási bíráskodásról 2016,2017,2018
Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének konferenciája a közigazgatási bíráskodásról 2018