Dr. Dzsula Marianna

a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese

Végzettség

1984-1990: József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged
1992: Jogi szakvizsga
2004-2006: Eötvös Loránd Tudományegyetem, JTI, Budapest, Kereskedelmi jogi szakjogász
2020-2021: Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK, Budapest, Közszolgálati szabályozási és Kodifikációs szakjogász

Külföldi tanulmányok

2019: Bírák Fóruma, Luxemburg
2018: Az alapvető jogok többszintű jogszabályi védelme, (EJTN- Thessaloniki)
2017: Nyelvi szókincsképző (EJTN-Barcelona)
2015: Az Európai Unió Bíróságának esetjoga a civiljog területén (Jürmala)

Nyelvismeret

2017: angol nyelv, állami középfokú nyelvvizsga
1983: orosz nyelv, állami középfokú nyelvvizsga

Szakmai tapasztalat

1990-1992: Debreceni Városi Bíróság, bírósági fogalmazó, majd bírósági titkár
1992: Debreceni Városi Bíróság, bíró
2004: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, megyei bírósági bíró
2005: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága, csoportvezető bíró
2009: Debreceni Törvényszék, Gazdasági Kollégium kollégiumvezető
2013: Debreceni Ítélőtábla, ítélőtáblai bíró
2018: Fővárosi Ítélőtábla, ítélőtáblai bíró
2019: Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium kollégiumvezető
2020: Kúria, kúriai bíró
2022: Kúria, Polgári Kollégium kollégiumvezető-helyettes

Szakmai megbízatások

A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
A Fogalmazói Versenyvizsga Bizottság tagja
A Kúriai Döntések (BH) című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság VIII. és XIV. munkabizottság tagja
Az E-Kódex Pp. Képzési Munkacsoport vezetője, az E-kódex Pp. Jogszabályvéleményezési munkacsoport tagja
Az új Pp. értelmezési kérdéseivel foglalkozó Konzultációs Testület tagja
Az új Ptk. Tanácsadó Testület tagja
Az új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport vezetője
A Bírói Munka Értékelésének Szabályait Vizsgáló  Kabinet tagja
A Vészhelyzeti Polgári, Gazdasági és Munkaügyi Kabinet tagja
Európai jogi szaktanácsadó –polgári-gazdasági szakág

Oktatási tevékenység

1994-: fogalmazóképzés
2000-2008: Nemzeti tréner bíró
2005-2016: A Debreceni Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék (Cégjogi praktikum speciálkollégium
2004-2018: A Debreceni Egyetem ÁJK Európai Jogi Záróvizsga Bizottság, elnök

Publikációk

Könyvek:

Szerző:

E-Kommentár az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényhez

Társszerző:
 1. A magyar állam kártérítési felelőssége a közösségi jog megsértése esetén (Európai joggyakorlat-Kézikönyv a magyar bírák számára, 105-122.o, OITH 2004.)
 2. Az elektronikus cégeljárás és hatása a közhitelességre (Acta Conventus de Iure Civili Tomus X., 2009.)
 3. A vezető tisztségviselő felelőssége a Ctv. alapján [A vezető tisztségviselők felelőssége , szerkesztette: Csehi Zoltán – Szabó Marianna, Wolters Kluwer Kft. Budapest 2015.)
 4. Az új polgári perrendtartás alkalmazhatóságáról a Csődtörvény szerinti fizetésképtelenséggel kapcsolatos nemperes eljárásokban
 5. (A versenyképesség jogi kérdései 2017-ben, Tanulmányok a gazdasági jog köréből. Kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szerkesztette: dr. Bodzási Balázs, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.. Bp.2017.)
 6. A Cstv. 33/A. §-a módosított rendelkezéseinek alkalmazása az új Pp. alapján indult perekben (A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban – Gazdasági jogi kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szerkesztette: dr. Bodzási Balázs, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Bp.2018.)
 7. A kényszertörlési eljárások szabályozásának jogértelmezési, jogalkalmazási problémái (Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés, Tapasztalatok és reformjavaslatok. Szerk.: Szikora Veronika-Fézer Tamás, Debrecen ÁJK 2018.)
 8. A vagyoni hozzájárulás teljesítése és a tag helytállási kötelezettsége a Ptk.-ban (tőke és/vagy hitelezővédelem (Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve, 2018.)
 9. Bizonyítás (Szakértői javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára- szerkesztette: Varga István- Éless Tamás HVG-ORAC Lap-és könyvkiadó Kft.  2016.)
 10. Jogértelmezési kérdések az új Ptk.-val kapcsolatban  (Magyar Jogász Egylet. Harminchetedik Jogász Vándorgyűlés Budapest 2015.)
 11. Perújítás (Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez - Szerkesztette: Wopera Zsuzsa, Wolters Kluver Hungary, Budapest, 2019.)
 12. Az üzletág apportálás egyes kérdései (Gazdasági jogi és adójogi tanulmányok 2020., szerkesztette: Bodzási, Balázs, Corvinus Egyetem, Budapest)
Szakcikkek témái:
 1. Abakusz- elektronikus cégeljárás;
 2. A felelősség alóli mentesülés legális útja;
 3. Miért kógens a diszpozitív?;
 4. A szociális szövetkezetek és az Sztv. 109. §-a szerinti módosítási kötelezettség;
 5. Kényszertörlés vagy felszámolás (a kényszertörlési eljárás és a kérelemre indult felszámolási eljárás viszonya);
 6. Az előzetes döntéshozatali eljárás „hatása” a bírósági jogalkalmazásra;
 7. A gazdasági társaságok szervezeti és működési kereteit meghatározó diszpozitív és kógens szabályok;
 8. Határon átnyúló kézbesítés e-perekben;
 9. A határon átnyúló kartellperek egyes gyakorlati kérdései

Elismerés

2010: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Díszérme