Dr. Csák Zsolt

a Büntető Kollégium vezetője

Dr. Csák Zsolt

Végzettség

1985-1990     Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
1992               Jogi szakvizsga
2017               Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar PhD-fokozat

Nyelvismeret

angol alapfokú állami nyelvvizsga
orosz középfokú C típusú állami nyelvvizsga

Munkahelyek, beosztások

1990             Pesti Központi Kerületi Bíróság, bírósági fogalmazó
1990             Legfelsőbb Bíróság, bírósági fogalmazó
1992             Budai Központi Kerületi Bíróság, bírósági titkár
1992             Budai Központi Kerületi Bíróság, bíró
2000             Fővárosi Bíróság, bíró
2004             Fővárosi Bíróság, tanácselnök
2010             Fővárosi Bíróság, kollégiumvezető-helyettes
2011             Fővárosi Bíróság, tanácselnök
2012             Kúria, Büntető Kollégium bíró
2017             Kúria, kúriai tanácselnök
2021             Kúria, igazgatási feladatok ellátásával megbízott tanácselnök
2021.11.15.  Kúria, Büntető Kollégium kollégiumvezető

Szakmai megbízatások

A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
A Kúriai Döntések (BH) című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Kúria biztonsági vezetője (2021-ig)
A Kúria integritásfelelőse
A Kúria Tudományos Bizottságának tagja
A Kúria Bírói Tanácsának tagja
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának tagja
Országos Bírósági Hivatal Be. kodifikációs munkacsoport tagja (2014-2016)

Oktatási tevékenység

1998-     Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Büntetőjogi, Büntetőeljárás-jogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék megbízott oktató
2019-     Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Deák Ferenc Intézet Jogi Szakvizsgára Felkészítő Tanfolyam felkért előadója
2019-     Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája felkért előadó igazságügyi szakértők továbbképzésén
2012-     Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken előadó

Publikációk

Könyvek:

Szerző:

Csák Zsolt: Ítélet vádlott nélkül. A terhelt távollétében folytatott büntetőeljárások tapasztalatai. HVG/ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2019.

Társszerző:
 1. Büntető-eljárásjog. Szerk: dr. Tóth Mihály 1. 2. és 3. kiadás, HVG ORAC Kiadó Budapest, 2003. 2006. 2009.
 2. A büntetőjog nagy kézikönyve. Szerk: dr. Varga Zoltán, Complex Kiadó, Budapest, 2007.
 3. A büntetőeljárási törvény magyarázata. Complex Kiadó Budapest, 2009.
 4. Új Btk. kommentár. Szerk: dr. Polt Péter, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2013.
 5. Társszerzője vagyok az Országos Bírósági Hivatal megrendelésére készült az új büntetőeljárásáról szóló 2017. évi XC. törvényt magyarázó „E-Kódex” elnevezésű e-learning tananyagnak.

Szakcikkek témái:

 1. A különösen védett tanú az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei   tükrében. Magyar Jog 2000. 2. sz.
 2. „Nosztalgia kodifikáció” avagy szükséges-e önálló eljárás a vád megalapozottságának előzetes vizsgálatára. Tanulmányok dr. Földvári József professzor 75. születésnapja tiszteletére, Pécs 2001.
 3. Elvek ütközése, avagy szükséges-e a védő a fellebbezési eljárásban. Büntető-eljárásjogi olvasókönyv, szerk: dr. Tóth Mihály Osiris Kiadó Budapest, 2003.
 4. Egy jogértelmezés margójára / Az óvadék megállapítása iránti indítvány elutasítása/ Tanulmányok Dr.Dr.H.C. Horváth Tibor professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére Miskolc, 2007.
 5. Egyszerűsítő eljárás az alkotmányosság határán. Tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest, 2010.
 6. Találgatható-e a jogalkotó akarata? Gondolatok a pótmagánvád köréből. Örökség és Büntetőjog, Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére PPKE ÁJK Budapest, 2011.
 7. A tárgyalás vezetése - a tárgyalás rendje - jelenlét a tárgyaláson. A Magyar Büntetőjogi Társaság Jubileumi Tanulmánykötete. Szerk. Dr. Fenyvesi Csaba Budapest - Debrecen - Pécs 2011.
 8. Az uzsora-bűncselekmény előzménye a büntetőjogban. A jogegység szolgálatában Kónya István ünnepi kötet. Szerk. Dr. Varga Zoltán. HVG-ORAC kiadó, Budapest 2014.
 9. Az uzsora-bűncselekmény gyökerei és azok hatása a hatályos szabályozásra.Magyar Jog 2014. 10. szám.
 10. 10. A drónok kapcsán felvethető fontosabb büntetőjogi kérdések. Magyar Jog2016. 7-8. szám.
 11. Vanitatum vanitas, avagy a perújítás egy különös esete. Bonus Iudex Ünnepi kötet Varga Zoltán 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Molnár Gábor Miklós és Koltay András. Pázmány Press Budapest 2018.
 12. Társas elkövetés, különös tekintettel a bűnszervezetre. A Magyar Jogász Egylet Negyvennegyedik Jogász Vándorgyűléséről kiadott kötet. Szerk. Dr. Benisné dr. Győrffy Ilona. HVG-ORAC kiadó, Budapest 2018.
 13. Az in absentia eljárások megítélése az Európai Unió és az Európa Tanács irányelvei és ajánlásai tükrében. Ünnepi tanulmányok Farkas Ákos professzor 65. születésnapjára. Miskolci Jogi Szemle, 14. évfolyam 2019. 2. különszám 1. kötet.
 14. Igazságügyi szakértő a büntetőügyekben. Tanulmánykötet „Igazságügyi szakértő a tárgyalóteremben” konferencia. Szerk. Szakály Zsuzsa. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2019.
 15. A drónok kapcsán felmerülő egyes büntető anyagi és eljárásjogi kérdések. A bűnügyi tudományok és az informatika. Szerk: Mezei Kitti. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. Budapest – Pécs, 2019.

Szakmai előadások

2007. december 5-én a Büntetőjogi Társaság előtt „Szűnjön-e meg a vádlottak padja?” címmel, a vádlott távollétében folytatott eljárások témakörében.

2010. november 18-án részt vettem és előadást tartottam az Országgyűlés Ellenőrző Albizottsága kihelyezett ülésén az előzetes letartóztatással kapcsolatban.

2012. június 8. Ütjük a mércét? A bíróság megítélése és az azt alakító hatások a magyar gyakorlatban. A Fővárosi Törvényszék által rendezett, a jogászi hivatásrendek etikájáról szóló konferencia. Az előadásom címe: Tartózkodás a szélsőségektől – a bíró szemével.

2012. szeptember 6-án az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria által rendezett konferencia a büntetőeljárás megújításáról. Az előadásom címe: A törvényes vád.

2015. február 5-6. Budapest Drones Conference. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által rendezett nemzetközi konferencia. Előadásom témája: A repülő drónok megítélése a büntetőbíró szemével.

2016. február 29. “Nemzetközi konferencia a büntetőeljárási törvény kodifikációja tárgyában” elnevezésű, az Országos Bírósági Hivatal által rendezett konferencián előadás “A bírósági szervezet kiemelt kodifikációs javaslatai” címmel.

2016. május 9. a Szekszárdi Törvényszék által “Kihallgatási technikák” címmel rendezett regionális képzésen előadás tartása. Témája: “Kihallgatási taktika alkalmazása a tárgyalási szakban”.

2018. január 26-án az Igazságügyi Akadémián az Országos Bírósági Hivatal szervezésében részt vettem a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényre történő felkészítés érdekében rendezett „képzők képzése” elnevezésű előadássorozaton.

Ezt követően folyamatosan veszek részt törvényszékek által ezen téma kapcsán rendezett regionális képzéseken előadóként.

2018. április 20-án a Magyar Jogász Egylet Negyvenedik Jogász Vándorgyűlésén Debrecenben tartottam előadást: „Társas elkövetés, különös tekintettel a bűnszervezetre” címmel

2019-től az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája szervezésében rendszeresen tartok előadásokat igazságügyi szakértők továbbképzésén „Igazságügyi szakértő a büntetőeljárásban” címmel.

Az elmúlt három évben felkért előadóként tartottam előadást az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a „Gazdasági büntetőjog” című szakjogász képzésen a jogorvoslati rendszer és a pótmagánvádas eljárás témakörében.

2019. tavaszán a Pest Megyei Kormányhivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál tartottam előadást „Az új büntetőeljárás koncepcionális változásai” címmel.

2021. március 24-én a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma előtt tartottam előadást „A távollétes eljárások alkotmányossági felvetései, avagy ítélet vádlott nélkül” címmel.

Utoljára az Igazságügyi Minisztériumban a 2021. október 11. napján az „Amire Magyarország büszke lehet, A nemzeti büntetőpolitika sikerei, vívmányai (2010-2021), Eredményes jelenből ígéretes jövőt építünk” címmel rendezett konferencián adtam elő „Rendkívüli jogorvoslatok, a Kúria jogegységesítő tevékenysége” címmel.