Mi a következménye annak, ha az örökös a hagyaték (hagyomány) tárgyát jogszabály erejénél fogva nem szerezheti meg? [Ptk. 7:4.§ (2)]

Mi a következménye annak, ha az örökös a hagyaték (hagyomány) tárgyát jogszabály erejénél fogva nem szerezheti meg? [Ptk. 7:4.§ (2)]

A Ptk. nem határozza meg kiesési okként azt, ha az örökös jogszabály erejénél fogva nem szerezheti meg a hagyaték, illetőleg a hagyomány tárgyát. A tulajdonjog megszerzésének jogi akadálya azonban a részleges kieséssel azonos jogi hatással bír. A hagyatékba tartozó, jogi szerzési akadállyal érintett vagyontárgy uratlanná nem válik. Az érintett vagyontárgy után az öröklés rendjét annak megfelelően kell megállapítani, mintha az adott vagyontárgy tekintetében az örökös illetőleg a hagyományos kiesett volna. Ennek megfelelően érvényesülnek például a növedékre, helyettes öröklésre vonatkozó szabályok is.