Böszörményiné dr. Kovács Katalin

a Kúria elnökhelyettese

Böszörményiné dr. Kovács Katalin

 

Végzettség

1978-1982 Fürst Sándor Gimnázium, Budapest
1982-1987 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, jogász
2002-2003 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, Európai jogi szakjogász

Nyelvismeret

orosz középfokú C típusú állami nyelvvizsga

Munkahelyek, beosztások

1987 Pesti Központi Kerületi Bíróság, Budapest, fogalmazó
1993 Pesti Központi Kerületi Bíróság, Budapest, bíró
1999 Fővárosi Bíróság, Budapest, bíró
2003 Fővárosi Ítélőtábla, Budapest, bíró
2010 Legfelsőbb Bíróság, Budapest, Polgári Kollégium, bíró
2017 Kúria, Budapest, Polgári Kollégium, megbízott tanácselnök
2018 Kúria, Budapest, Polgári Kollégium, tanácselnök
2020 Kúria, Budapest, Polgári Kollégium, igazgatási feladatok ellátásával megbízott tanácselnök
2020. július 1-től Kúria, Budapest, elnökhelyettes

Szakmai megbízatások

2015-től, Civil szervezetek nyilvántartásának bírói gyakorlata vizsgálatára felállított tanácskozás résztvevője
2003-2017, Jogi szakvizsgabizottság tagja, polgári jog, polgári eljárásjog és európai jog tárgyakból
2018-tól, az új Pp. hatálybalépésével a felülvizsgálati kérelmek befogadására vonatkozó gyakorlat figyelemmel kísérésére létrehozott tanácsjegyzői értekezlet vezetése

Oktatási tevékenység

2019-től, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet kártérítési jogi szakjogász képzésének szakfelelőse
2019-től, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász képzésének előadója

Publikációs tevékenység

Könyvek (társszerző)

A Polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-II., HVG-ORAC 2017.
Ad astra per aspera, Pázmány Press 2017.

Szakmai előadások

2016, 2018, 2019 Magyar Igazságügyi Akadémia
2018, HVG konferencia