Az európai uniós legfelsőbb bíróságok igazgatásához készített Legjobb Gyakorlatok Útmutató rövid angol nyelvű ismertetői

Supreme Courts

Elkészültek az európai uniós legfelsőbb bíróságok igazgatásához készített Legjobb Gyakorlatok Útmutató rövid angol nyelvű ismertetői. A szakmai anyagok a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projekt keretében valósultak meg, a lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozása keretében.

Az első ismertető a legfelsőbb bíróságok igazgatásához kapcsolódóan a jogalkotás számára tartalmaz ajánlásokat, szövege angol nyelven itt olvasható.

A második ismertető a legfelsőbb bíróságok igazgatása tárgyában megfogalmazott ajánlásokat összegzi, szövege angol nyelven itt olvasható.

 Budapest, 2017. szeptember 19. 

A Kúria Sajtótitkársága

Elkészült az európai uniós legfelsőbb bíróságok igazgatásához készített Legjobb Gyakorlatok Útmutató magyar fordítása

Supreme Courts

Dátum: 2017. június 12.
Ország: Magyarország
Város: Budapest

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében elkészült az európai uniós legfelsőbb bíróságok igazgatásához készített Legjobb Gyakorlatok Útmutató magyar fordítása.

Az útmutató a kutatási projekt keretében a következő kérdésekre összpontosított:

- Hogyan járulhatnak hozzá a legfelsőbb bíróságok a jogbiztonsághoz, a jog következetes és átlátható alkalmazásához?

- Hogyan javítható a legfelsőbb bíróság ügyvitele és hogyan csökkenthetők a késedelmek a jogok hatásos és időbeni védelme érdekében?

- Hogyan javítható a legfelsőbb bíróság lakossággal folytatott kommunikációja?

- Milyen szerepet játszanak a legfelsőbb bíróságok a nemzeti szintű igazságszolgáltatási tanácsok munkájában?

Budapest, 2017. június 12.

A Kúria Sajtótitkársága

A Legjobb Gyakorlatok Útmutató magyar fordítása itt olvasható.

A Kúria is részt vett az európai legfelsőbb bíróságok igazgatásához készített útmutató kidolgozásában

Supreme Courts

Dátum: 2017. április 21.
Ország: Lettország
Város: Riga

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2017. április 21-én háromtagú kúriai delegáció vett részt a projekt rigai zárókonferenciáján.

A Kúria képviseletében dr. Höltzl Lipót projektmenedzser, a Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának vezetője, dr. Simonné dr. Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának bírája és dr. Rácz Margit, a Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának munkatársa vett részt az eseményen.

A konferencia délelőtti ülésszakán a lett házigazdák beszámoltak a kezdeményezésről és röviden ismertették az annak keretében kidolgozott „Legjobb gyakorlatok útmutató”-t. A dokumentum a legfelsőbb bíróságok igazgatásához fogalmaz meg 52 ajánlást. A konferencia délutáni szekcióülésein a résztvevők egyrészről a bírói munka szervezésével, valamint a tudományos és kutatási részlegek szerepével, másrészről a legfelsőbb bíróságok kommunikációs tevékenységével és a legfelsőbb bíróságoknak az igazságszolgáltatási tanácsokban betöltött szerepével foglalkoztak.

Budapest, 2017. május 3.

A Kúria Sajtótitkársága

A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt keretében kúriai delegáció vesz részt a projekt rigai zárókonferenciáján, melynek történései az interneten élőben is nyomon követhetők

Supreme Courts

Dátum: 2017. április 21.
Ország: Lettország
Város: Riga

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2017. április 21-én háromtagú kúriai delegáció vesz részt a projekt rigai zárókonferenciáján.

A Kúria képviseletében dr. Höltzl Lipót projektmenedzser, a Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának vezetője, dr. Rácz Margit, a Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának munkatársa és dr. Simonné dr. Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának bírája vesz részt az eseményen, melyen bemutatásra kerül a projekt keretében kidolgozott „Legjobb gyakorlatok útmutató” és az „Ajánlások”.

Az angol nyelven zajló zárókonferencia történései az interneten élőben is nyomon követhetők.

Az esemény helyi idő szerint 2017. április 21-én délelőtt 9:30 órakor kezdődő plenáris ülése a https://youtu.be/cjoX1Sg2rXU linken, a helyi idő szerint délután 14:00 órakor kezdődő szekcióülések pedig a https://youtu.be/L2uGJWGhYY4 és a https://youtu.be/aZA94-rWTKs linken keresztül követhetők figyelemmel.

Budapest, 2017. április 20.

A Kúria Sajtótitkársága

A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt keretében kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást a spanyol Legfelsőbb Bíróságon

Supreme Courts

Dátum: 2017. február 15-17.
Ország: Spanyolország
Város: Madrid

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2017. február 15-17. között kéttagú kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást a spanyol Legfelsőbb Bíróságon.

A Kúria képviseletében Józan Magda, a Kúria Sajtótitkárságának vezetője és dr. Tombor Csaba, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának jogi ügyintézője vett részt az eseményen.

A tanulmányi látogatás során a résztvevők a projekt keretében kidolgozott kérdőív témái közül a kutatási és dokumentációs egységek, illetve a legfelsőbb bíróságok kommunikációs tevékenysége kérdéseit vitatták meg, valamint kerekasztal-beszélgetést tartottak a legfelsőbb bíróságoknak az alsóbb fokú bíróságokkal, továbbá az európai és nemzetközi bíróságokkal való kapcsolata témakörében.

Budapest, 2017. február 23.

A Kúria Sajtótitkársága

A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt keretében kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást az Európai Unió Bíróságán

Supreme CourtsDátum: 2017. január 18-20.
Ország: Luxembourg
Város: Luxembourg

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2017. január 18-20. között háromtagú kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást az Európai Unió Bíróságán Luxembourgban.

A Kúria képviseletében dr. Orosz Árpád, a Kúria Polgári Kollégiumának helyettes vezetője, dr. Heinemann Csilla, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának bírája és dr. Vasady Loránt, a Kúria Főtitkárságának beosztott bírája vett részt az eseményen.

A tanulmányi látogatás kúriai bírái részt vehettek egy Bíróság előtt folyó magyar ügy ismertetésén és tárgyalásán, továbbá betekintést nyerhettek a Bíróság munkájába, a Törvényszék eljárásrendjébe, a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság működésébe, a Bíróság Irodájának tevékenységébe, a Kommunikációs Igazgatóság munkájába, a Bíróság Könyvtárának tevékenységébe, valamint a Bíróság legfrissebb esetjogába.

Budapest, 2017. február 3.

A Kúria Sajtótitkársága

A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt keretében lett, litván és spanyol legfelsőbb bírósági delegáció tett tanulmányi látogatást a Kúrián

Supreme Courts

Dátum: 2016. november 22-24.
Ország: Magyarország
Város: Budapest

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2016. november 22-24. között a lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság és a spanyol Legfelsőbb Bíróság három-három tagú delegációja, köztük a spanyol Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese tett tanulmányi látogatást a Kúrián.

A budapesti találkozón a kilenc külföldi meghívott mellett a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal projektszakértői és munkatársai vettek részt. A húszfős munkacsoport megbeszélése november 23-án a magyar bírósági szervezetrendszer bemutatásával, valamint a Kúria szervezetének, működésének és hatásköreinek rövid ismertetésével kezdődött, majd a résztvevők a projekt keretében kidolgozott kérdőív témái közül november 23-án a legfelsőbb bíróságoknak az országos igazságszolgáltatási tanácsokban betöltött szerepét és a bírósági eljárások hosszát, november 24-én pedig kerekasztal-beszélgetés során a legfelsőbb bíróságok oktatási, ismeretterjesztő és információszolgáltató tevékenységét vitatták meg.

Budapest, 2016. november 25.

A Kúria Sajtótitkársága

A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt félidős megbeszélése a Ljubljanai Egyetem jogi karán

Supreme Courts

Dátum: 2016. november 7-8.
Ország: Szlovénia
Város: Ljubljana

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében a projektpartnerek képviselői 2016. november 7-8. között félidős megbeszélést tartottak a Ljubljanai Egyetem jogi karán.

A félidős megbeszélés keretében sor került az európai uniós tagállamok legfelsőbb bíróságainak szánt kérdőívekre válaszolókkal kapcsolatos adatok áttekintésére, a kérdőívekre adott válaszok elemzési módszereinek bemutatására, a litván legfelsőbb bírósági tanulmányi látogatás tapasztalatainak megbeszélésére, a soron következő tanulmányi látogatások számbavételére, a szlovén Legfelsőbb Bíróság meglátogatására, a szlovén Legfelsőbb Bíróság épületének és működésének bemutatására, a projekt következő állomásainak megtervezésére, a projekt igazgatási kérdéseinek megvitatására, valamint a projekttel kapcsolatos pénzügyi, beszámolási, tájékoztatási és információközlési kötelezettségek áttekintésére.

Budapest, 2016. november 11.

A Kúria Sajtótitkársága

A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós igazságügyi projekt keretében kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást a litván Legfelsőbb Bíróságon

Supreme Courts

Dátum: 2016. október 19-21.
Ország: Litvánia
Város: Vilnius

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektje keretében 2016. október 19-21. között kéttagú kúriai delegáció tett tanulmányi látogatást a litván Legfelsőbb Bíróságon.

A Kúria képviseletében dr. Vezekényi Ursula, a Kúria Polgári Kollégiumának tanácselnöke és dr. Forgács Anna, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának jogi ügyintézője vett részt az eseményen.

A tanulmányi látogatás során a résztvevők a projekt keretében kidolgozott kérdőív témái közül a határozatok közzététele és az esetjogi adatbázisok, az ügyelosztás, valamint az egyetemi élet képviselőivel való együttműködés kérdéseit vitatták meg.

Budapest, 2016. november 11.

A Kúria Sajtótitkársága

A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós projekt nyitómegbeszélése

European Union

 

 

Dátum: 2016. július 12.
Ország: Lettország
Város: Riga

A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban” elnevezésű projektjének nyitómegbeszélésére 2016. július 12-én került sor Rigában a lett Legfelsőbb Bíróság épületében.

A 2016. június 30. és 2017. április 30. között futó projekt többek között a legfelsőbb bírósági kutatási és dokumentációs részlegek munkáját, a legfelsőbb bírósági kommunikációs stratégiákat és igazgatási rendszereket, továbbá a legfelsőbb bíróságok és az igazságszolgáltatási tanácsok kapcsolatát szándékozik felmérni és elemezni. A projektpartnerek a nyitómegbeszélésen áttekintették az európai uniós tagállamok legfelsőbb bíróságainak szánt kérdőív tervezett kérdéseit, felállították a projekt tanulmányi látogatásainak, megbeszéléseinek és konferenciáinak hozzávetőleges ütemtervét, kitértek a legfelsőbb bírósági jó gyakorlatok elemzésének kérdésére, valamint a projekt várható eredményei ismertetésének módozataira.

Budapest, 2016. július 13.

A Kúria Sajtótitkársága