A Kúria szervezetfejlesztési programja

A Kúriának az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez a „Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” megnevezésű, ÁROP-1.2.18/A azonosító jelű pályázati felhívásra benyújtott, „A Kúria szervezetfejlesztési programja” elnevezésű,  ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0053 jelű pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság vezetője 26.919.351,- forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt elszámolható költségei ezen összeg erejéig az Európai Szociális Alapból és Magyarország központi költségvetési előirányzatából vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek támogatásra. A projekt megvalósításának kezdete 2014. január 2-a, a projekt befejezése 2014. április 30-a. A projekt keretében a teljesítmény menedzsment, folyamatoptimalizálás, tudásmegosztás, minőségirányítás, és a változások kezelésének beavatkozási területein a Kúria középtávú stratégiai tervében megfogalmazott alapelvekre épülően fő célkitűzés a szervezeti működés fejlesztése a hatékonyság, az átláthatóság és eredményesség elveinek megvalósítása a Kúria egyes szervezeti egységeire lebontva. A szervezetfejlesztési folyamatban 12 projekt egység működik közre, tevékenységük a szervezeti működés széles spektrumát öleli fel, többek között elkészül a CAF-modellen alapuló szervezeti önértékelés, határozatszerkesztési „stílus-könyv”, valamint az ügyfél elégedettségi kérdőív. Sor kerül a Kúria honlapjának, intranetes oldalának fejlesztésére, az ügyviteli folyamatok racionalizálására, gyakornoki rendszer kialakítására. Az ügyfelekkel kapcsolatot tartó munkatársak részére kommunikációs tréning kerül megszervezésre, valamint könyvtári nyílt napok, és az e-ügyintézéssel kapcsolatos workshop megtartása is a fejlesztési program részei.

Tudásmegosztás a szervezetfejlesztési programban

"A Kúria szervezetfejlesztési programja" elnevezésű,  ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0053 jelű pályázatnak megvalósítása során a tudásmegosztás beavatkozási területen a Kúria hagyományteremtő céllal a Kúria Jogi Szakkönyvtára szervezésével két Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napot rendezett, továbbá az állam és jogtudományi karok doktori iskoláival a Kúrián működő gyakornoki rendszer kialakítása érdekében egyetemi jogtudományi karok vezetői együttműködési megállapodást írtak alá.
Az együttműködési megállapodás illetve a gyakornoki rendszer kialakításának a célja, hogy a Kúrián meglévő szakmai tapasztalaton alapuló tudásbázis megosztásra kerüljön a doktori iskolák hallgatóival, ugyanakkor a hallgatók kutatási területét érintő témakörökről a Kúria bírói tanácsai tájékoztatást kapjanak a referádájukat érintő körben.
2014. június 27-én a Kúria vezetői és a szakmai programok résztvevői szakmai bemutatón vettek részt, amely során a tudásmegosztás keretében megvalósuló gyakornoki rendszer és a könyvtári nyílt napok eredményeit és gyakorlati tapasztalatait ismerhették meg.

Az alábbi helyen az e témában korábban megjelent cikk olvasható:
http://kuria-birosag.hu/hu/sajto/egyuttmukodesi-megallapodas-alairasa