2. A Kúria épületébe történő belépés rendjéről

A Kúria belépési és ügyfélfogadási rendje

Belépés a Kúria épületébe

A Kúria épületébe bírói vagy igazságügyi alkalmazotti, valamint ügyészségi alkalmazotti igazolvánnyal, illetve egyedi engedéllyel rendelkező személy léphet be. Az ügyfelek csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelőirodai ügyintézés céljából léphetnek be, és az épületben kizárólag az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés ideje alatt tartózkodhatnak.

A belépés a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően, a bent tartózkodás teljes időtartama alatt ajánlott a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A Kúria épületében nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként (ideértve a sajtó képviselőit is) részt venni kívánó személyek közül elsőbbséget élveznek azok, akik előzetesen regisztráltak. Előzetes regisztráció iránti kérelem legkésőbb az eljárási cselekmény időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő.

Az előzetes regisztrációt a Kommunikációs Osztály telefonon vagy elektronikus úton biztosítja a következő elérhetőségeken:

e-mail cím: sajtoregisztracio@birosag.hu, telefonszám: +36-1-268-4774, +36- 1- 268-4750.

Ügyfélfogadás a Kúria Ügykezelő Irodájában

A Kúria Ügykezelő Irodájában a személyes ügyfélfogadás korlátozott, az ügyfelek a papír alapú beadványokat postai úton nyújthatják be, vagy a Kúria épületében található gyűjtőládában helyezhetik el.

Iratmásolatra vonatkozó kérelmet elektronikus úton a Kúria Ügykezelő Irodája részére kell előterjeszteni. Amennyiben az ügyfél elfogadja, a másolatot elektronikus úton kell kiadni.

Az ügyfélfogadási helyiségben egynél több ügyfél egyszerre csak abban az esetben tartózkodhat, ha az ügyfelek között biztosítani lehet a 2 méteres távolságot.

A Kúria épületében kezelőirodai ügyintézés céljából megjelent személyek közül elsőbbséget élveznek azok, akik előzetesen regisztráltak. Előzetes regisztráció iránti kérelem legkésőbb a kezelőirodai ügyintézés időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő.

Az előzetes regisztrációt a Kúria Ügykezelő Irodája telefonon vagy elektronikus úton biztosítja a következő elérhetőségeken:

e-mail cím: kuria.ugykezeloiroda@birosag.hu, telefonszám: +36-1-268-4563.