2. A Kúria épületébe történő belépés rendjéről

Nyomtatóbarát változat

Minden bírósági épületre - így a Kúria székházára is - érvényes az a törvényi rendelkezés, hogy a beléptetésre vonatkozó szabályok betartása esetén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekbe, tárgyalótermekbe és azok előterébe ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson való részvétel céljából munkanapokon bárki beléphet.

A beléptetési feladatokat a Kúria főbejáratánál (Budapest, V. ker., Markó u. 16.) rendészeti hatóságként az Őrezred végzi. A belépésre a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány felmutatását, a regisztrációt, valamint a biztonságtechnikai ellenőrzést követően kerülhet sor. Ez utóbbinak az a célja, hogy senki ne hozhasson be az épületbe a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket. Az Őrezred munkatársai - elismervény ellenében - jogosultak elrendelni minden olyan jogszerűen birtokban tartott tárgy vagy eszköz letétbehelyezését, amely az épületben dolgozók tevékenységét megzavarhatja. (A részletekről a belépéskor az Őrezred szolgálatban lévő munkatársai adnak tájékoztatást.)

Az idézés, értesítés alapján konkrét időpontra megjelentek vegyék figyelembe, hogy legfeljebb fél órával korábban léphetnek be az épületbe. Ugyanakkor azzal is számolniuk kell, hogy a beléptetés időtartama - a belépésre várók számától függően - esetenként 10-15 perc is lehet. Mindezek megfelelően vonatkoznak azokra az ügyfelekre is, akik az Ügykezelő Irodán ügyfélfogadási időben (hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9-11 óráig, szerdán 9-15:30 óráig) ügyük állásáról kívánnak tájékozódni, illetve akik beadványaikat személyesen kívánják az irodán benyújtani.

A meghatalmazottként tárgyaláson vagy az Ügykezelő Irodán eljáró jogi képviselők biztonságtechnikai ellenőrzésére általában nem kerül sor.

A jelentős közérdeklődésre számot tartó ügyekben - döntően a korlátozott tárgyalótermi férőhelyek miatt - előfordulhat, hogy a belépés csak előzetes regisztráció alapján történhet. Ennek módjáról, határidejéről a Sajtótitkárság a Kúria honlapján és a Magyar Távirati Iroda, valamint egyéb sajtószervek útján esetenként előre tájékoztatja a nyilvánosságot.