Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.463/2018. számú, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmat megsemmisítő határozatának megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntéséről

Printer-friendly version
Dátum: 
2020. January 8.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) határozatával a megsemmisítési kérelemnek helyt adva az ellenérdekű fél javára oltalom alatt álló szabadalmat teljes terjedelmében megsemmisítette. Az SZTNH a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) rendelkezései alapján vizsgálva a kérelemben a megsemmisítés alapjául megjelölt okokat, megállapította, hogy az engedélyezett igénypont nem felel meg az újdonság követelményének (Szt. 2. §), az engedélyezett, az eljárás során előterjesztett elsődleges és másodlagos korlátozott igénypontok nem alapulnak feltalálói tevékenységen (Szt. 4. §), továbbá a leírás nem tárja fel az Szt. 60. § (1) bekezdésében előírt módon és részletességgel az engedélyezett, az elsődleges és a másodlagos korlátozott igénypontokban meghatározott találmányt, valamint a szabadalom tárgya az engedélyezett, az elsődleges és másodlagos korlátozott igénypontok esetében is bővebb annál, mint amit az elismert bejelentési napon benyújtott bejelentésben feltártak [Szt. 42. § (1) bekezdés c) pont], ezért a szabadalom megsemmisítésének van helye az Szt. 42. § (1) bekezdése alapján.
Az elsőfokú bíróság végzésével a kérelmező és az ellenérdekű fél megváltoztatási kérelmét elutasította. Az ellenérdekű fél fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az ellenérdekű fél felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria végzésével a jogerős végzést hatályában fenntartotta. A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy az ellenérdekű fél által a felülvizsgálati kérelmében újonnan hivatkozott nemzetközi szerződések hivatkozott rendelkezéseit megsértve állapították meg az eljárt bíróságok, hogy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerint tett bejelentés alapján megadott nemzeti szabadalom esetében az igénypont fordításának hibája nem javítható; a jogerős végzés jogszabályt sértve állapította-e meg, hogy a bírósági eljárásban (tovább) korlátozott igénypont az oltalom bővítő értelmű módosításának tekinthető, illetve a találmány nem új és nem alapul feltalálói lépésen.

Budapest, 2020. január 8.

A Kúria Sajtótitkársága