Dr. Darák Péter

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

President of the Curia of Hungary

President of the Curia of Hungary

 

Curriculum Vitae

EDUCATION

1982-1987 Janus Pannonius University, Pécs, Faculty of Law
2004-2007 Doctoral program of the Faculty of Law of Janus Pannonius University

CAREER

1987 Clerk at the Prosecutor's Office in Zalaegerszeg (a county town in Western Hungary)
1990 Prosecutor at the Prosecutor's Office in Zalaegerszeg
1991 Judge at the Local Court of Zalaegerszeg (hearing administrative and civil cases)
1997 Group leader at the Local Court of Zalaegerszeg (hearing administrative cases)
1999 Judge assigned temporarily to the Administrative Division of the Supreme Court of Hungary
2000 Judge at the Administrative Division of the Supreme Court of Hungary
2002 Judge assigned temporarily to the Civil Law Department of the Ministry of Justice
2003 Judge at the Administrative Division of the Supreme Court of Hungary
2012 President of the Curia of Hungary

PROFESSIONAL COMMISSIONS

2001 to date Member of the codification committee of the Civil Code
2002 to date Chair of the National Association of Administrative Judges
2003 to date Representative of the Supreme Court of Hungary at the EU Forum of Judges for the Environment, then a member of its board
2003 to date Chair of the Public and Administrative Law Department of the Association of Hungarian Lawyers
2004 to date Secretary at the Deák Ferenc Prize Board
2009 to date Member of the final exam committee at the Faculty of Law of Eötvös Loránd University, Budapest and at Széchenyi István University
2009 to date Member of the editorial board of New Hungarian Public Administration and Law-State-Policy
2010 to date Member of the International Association of Tax Judges

TEACHING AND ACADEMIC POSITIONS

1999 Training of judges organised by the Office of the National Council of Justice
2000-2004 Postgraduate e-learning teaching at the College of Finance and Accounting
2001 Program director of the legal training of traders in real estates at the Faculty of Law of Pázmány Péter University
2001 Assistant lecturer, then senior lecturer at the Financial Law Department of Eötvös Loránd University, Faculty of Law
2010 Training at Széchenyi István College for Advanced Studies

LANGUAGES

Fluent German, intermediate English.

AWARDS

2009 Memorial certificate acknowledging high-quality training awarded on the occasion of the anniversary of Pázmány Péter University

PUBLICATIONS

Books (authored or co-authored)
Richter-(innen) in der Alpen-Adria Region. Wien, 1993.
Alkotmány a gyakorlatban. (The constitution in practice.) HVG-ORAC, 2004.
Az ingatlan jogi kézikönyve. (Legal handbook of the real estate.) KJK-KERSZÖV, 2004.
Gyakorló jogászként az Európai Unióban. (Being a practising lawyer in the European Union.) HVG-ORAC, 2004.
A KET magyarázata. (The explanation of the law on the procedure of administrative authorities.) UNIÓ, 2005.
Közigazgatási eljárások. (Procedures of public administration.) Magyar Közigazgatási Intézet, 2005.
A közigazgatási bíráskodás gyakorlati kérdései. (The practical issues of administrative jurisdiction.) OITH, 2006.
Europaische Justizsysteme - Öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeiten in der EU. Wolters Kluwer, München, 2006.
Pénzügyi jog II. (Financial Law, Part Two.) Osiris, 2007.
A vagyonnyilatkozat és a vagyongyarapodási vizsgálat jogi, módszertani kérdései. (The legal and methodological aspects of examining disclosures of personal assets and asset increment.) Complex, 2009.
A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések 2005-2010. (Judicial decisions interpreting the rules of administrative procedure, 2005-2010.) Complex, 2010.

Articles
A versenyjogi szabályozás kérdőjelei. (Questions in competition law regulation.) Ügyészségi Értesítő, 1990/2.
Versenyjogi szilánkok. (Splinters of competition law.) Magyar Jog, 1990/11.
A közigazgatás hallgatása elleni bírói védelem. (The competence of the judge in the case of inactive public administration.) Magyar Közigazgatás, 1995/11.
Gondolatok az építésügyi bírságról. (Thoughts on construction fines.) Magyar Közigazgatás, 1999/11.
Befolyásolja-e az általános forgalmi adó alapját az árengedmény? (Does the discount price have an effect on the basis of VAT?) Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 2002/6.
A jogi személyek egységes nyilvántartása. (Uniform registration of legal persons.) Gazdaság és Jog, 2002/9.
A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának új szabályozása. (The new regulation of judicial review of administrative decisions.) Jogász vándorgyűlés (19.), 2003.
A közigazgatási eljárás új szabályairól. (On the new rules of public administration.) Ügyvédek Lapja, 2005/3.
A közigazgatási perek és nemperes eljárások új rendjéről. (On the new rules of litigious and non-litigious administrative procedures.) Ügyvédek Lapja, 2006/2.
A normakontroll hatáskörök megosztása az Alkotmánybíróság és a közigazgatási bíróság között. (Sharing the power of constitutional control between the Constitutional Court and administrative jurisdiction.) Alkotmánybírósági Szemle, 2010. (With Andras PATYI as co-author.)

Presentations at the following forums
The meetings of the Association of Hungarian Lawyers (Sopron 2001, 2003, 2005, Balatonfüred 2002, Budapest 2003, Szekszárd 2004, Szolnok 2005)
Conferences of the Hungarian Competition Authority (Budapest 2003, 2004)
Conference organised for the tenth anniversary of Hungarian public procurement organised by the Public Procurement Council
Conferences of the Association of Hungarian Administrative Judges (Veszprém 1997, Győr 1999, Budapest 2006, 2011)
German Judicial Academy (Wustrau 2001, 2011)
The Administrative Court of Giessen, in the framework of "Europa-Woche", 2006.
The Social Court of Drezden, 2009.
Conference entitled "The political transformation 20 years ago", organised by Eötvös Loránd University, 2010
Fifth International Tax Conference, organised by the Association of Hungarian Qualified Tax Experts, 2011
Conference of the Hungarian branch of IFA, 2011

Futher information:
www.darak.hu