Például 09/20/2018
Például 09/20/2018

Tájékoztató kártérítés megfizetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.493/2017. számú ügyről

A felperes szelvényező geológusi munkakört töltött be az alperesnél földfelszín alatti tényleges munkavégzés mellett. 1986. február 19-én bányabeli közlekedés során megbotlott, és a jobb térdével a fémcsúszdára esett. A baleset miatt a jobb térd belső oldalszalagjainak szakadása, a térd instabilitása, a jobb térd körüli visszér gyulladása, idült térdízületi gyulladás, térdízületi elfajulás alakult ki, amely többszöri műtéti beavatkozás ellenére nagyfokú mozgáskorlátozottságot okoz. A felperes munkaviszonya 1991. március 4-én megszűnt. A felperes 1988. november 11-étől II.

Tájékoztató vállalkozási szerződés tárgyában a Kúria kiemelt jelentőségű perben hozott Pfv.V.20.788/2018/13. számú határozatáról

A felperes és az I. rendű alperes egy kohó felújításával összefüggő tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére vállalkozási szerződést, és ehhez kapcsolódóan tűzálló anyagokra vonatkozó szállítási szerződést kötöttek. A felperes a kivitelezési munkákra a II. rendű alperessel alvállalkozási szerződést kötött. Az I. rendű alperes még a kivitelezés előtt mind a vállalkozási szerződéstől, mind a szállítási szerződéstől elállt.

Tájékoztató a Kiegyenlítés iránti igény kereskedelmi ügynöki szerződés alapján tárgyú ügyben Pfv.V.20.923/2018/9. számon

A peres felek 2000-től 2013-ig disztríbútori, majd díleri rendszerben álltak egymással jogviszonyban. A felperes különböző időpontokban megkötött szerződésekkel az alperes szolgáltatásainak közvetítésére, készülékek Magyarországon történő értékesítésére, illetve ügyleti képviseletre kapott megbízást az alperestől.
A peres felek közötti kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése után a felperes jelezte az alperes részére, hogy kiegyenlítésre tart igényt.

Tájékoztató a munkáltató személyében bekövetkezett alanyváltozás tárgyában született ítéletről a Kúria Mfv.II.10.008/2018/3. számú ügyében

Az átadás-átvétel három alanyú ügylettel is megvalósulhat. Az a perdöntő, ha a gazdasági egység feletti hatalomváltás megvalósult, ami által a munkavállalók irányítására jogosult munkáltató személye megváltozik (BH2003.435.). Az Mt. 36. § (1) bekezdésén alapuló munkáltatói alanyváltás esetén nem merülhet fel az átszállással összefüggésben az elszámolási és a munkakör átadási kötelezettség elmulasztása, mivel az átszállással a munkaviszony nem szűnik meg.

Tájékoztató hivatásos állomány tagjának megbízási díja tárgyában a Mfv.II.10.692/2017. számú ügyben

Az alábbiak szerint nem jogszabálysértő az eljárt bíróságok jogköveztetése, mely szerint a BM rendelet szerinti járőr beosztáshoz képest a szabálysértési előkészítő eljárások ellátása akkor is a szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkör ellátásának minősül, ha az alperes a felperesi szolgálati beosztást járőr (szabálysértési) beosztásnak nevezte el. Ezért a jogerős ítélet nem sérti a Hszt. 71. § (1) bekezdése c) pontját és 71. § (5) bekezdését, melyre az alperes jogszabálysértésként maga sem hivatkozott (Pp. 272. § (2) bekezdés, 1/2016. (II.15.) PK vélemény 3. és 4. pont).

Oldalak