Például 11/21/2018
Például 11/21/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által a 2012. április 11. napján tartott tárgyaláson elbírált Pfv.IV.21.712/2011. számú ügyről

A felperes keresetében a Ptk. 81. §-ára és a 86. § (4) bekezdésére hivatkozva állította, hogy az alperesek az üzleti titkai, valamint a gazdasági, műszaki és szervezési ismeretei birtokába jutottak és azzal visszaéltek. Ezért a Ptk. 84. § (1) bekezdése alapján az objektív és szubjektív szankciók alkalmazását kérte.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által elbírált Pfv.IV.20.299/2012. sz. ügyről

A felperesek kereseti kérelmükben a Ptk.348.§-ára és a Ptk.350.§-ára alapítottan az alperes biztosítót az általa alkalmazott illetve megbízása alapján eljáró biztosítási ügynöknek 2.800.165.819 forint befizetett díj és elmaradt haszon kártérítésként való megfizetésére kérték kötelezni.

A jogerős közbenső ítélet helybenhagyta az elsőfokú bíróság közbenső ítéletét, amelyben megállapította: az alperes köteles az I.-X.r. illetve a XII.-XXXI.r. felpereseknek a S. J. és a SIPI-AEGON Bt által okozott károk megtérítésére.

A "Százéves házak ünnepe" - "Budapest 100" rendezvény-sorozat

A "Százéves házak ünnepe" - "Budapest 100" rendezvénysorozat keretében idén első alkalommal a Kúria is kitárja kapuit az érdeklődők előtt, 2012. április 15-én, vasárnap, 10.00 és 18.00 óra között.

A Budapest V., Markó utca 16. sz. alatt található Igazságügyi Palota épülete jelenleg Magyarország legfőbb bírói szervének, a Kúriának, valamint a Legfőbb Ügyészségnek, és a Fővárosi Ítélőtáblának ad otthont.

Tájékoztató a Kúria kötelező pszichiátriai gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos határozatáról

A Kúria a felülvizsgálati eljárása során 2012. február 7-én hozott végzésében kifejtette, hogy a pszichés állapot akut zavara következtében az ún. sürgősségi gyógykezelés elrendelésére, mint a személyi szabadságot és önrendelkezési jogot jelentősen korlátozó intézkedésre csak a garanciális szabályok betartásával lefolytatott eljárásban, a közvetlen veszélyeztető magatartás bizonyítottsága esetén kerülhet sor.

Oldalak