Például 06/21/2018
Például 06/21/2018

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.857/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

I. A szabályszerűen lefolytatott és dokumentált megbízhatósági vizsgálat során a közlekedésrendészeti járőr által a közlekedési szabálysértést elkövető védelmi tiszt által felajánlott jogtalan előny elfogadása megvalósítja a Btk. 294. § (1) bekezdése szerinti bűncselekményt.
II. Ha a jogtalan előny elfogadása mellett a rendőr a kötelező intézkedést elmulasztja, a bűncselekmény (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti minősített esete állapítható meg akkor is, ha a vesztegetési pénzt a rendőr visszadja.

Tájékoztató a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről, Pfv.IV.20.966/2017.

A jogerős ítélet megállapította, hogy a polgármesteri hivatal I. rendű alperes és az önkormányzat II. rendű alperes megsértették a felperes jóhírnevét azzal, hogy 2010. évben az önkormányzat internetes oldalán a valóságot hamis színben feltüntetve, a felperes közszolgálati jogviszonyának jogellenes megszüntetésével kapcsolatos bírósági ítélet megállapításait nem közölték, ezzel az I. rendű alperes egyben a felperes munkához való személyiségi jogát is sértette. Megállapította, hogy az I. és II.

Oldalak