Például 06/21/2018
Például 06/21/2018

Tájékoztató a véleménynyilvánítás elfojtása miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése iránti munkaügyi perről a Kúria Mfv.II.10.609/2017/4. számú ügyében

A felperes tanár munkakörben állt az alperes jogelődje alkalmazásában. Gyermeke ugyanabban az iskolában tanult, ahol a felperes dolgozott. 2014. februárjában a többi szülővel együtt aláírt egy olyan levelet, melyben azt sérelmezték, hogy nem kaptak tájékoztatást arról, hogy az alsótagozatos gyermekeiket négy éven keresztül miért nem ugyanazok a pedagógusok fogják oktatni. A tanítókkal elégedettek voltak és azt szerették volna elérni, hogy a továbbiakban is ők tanítsák gyermekeiket. 2014.

Tájékoztató a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát méltatlanság címén felmentéssel megszüntető munkáltatói intézkedés jogellenessége megállapítása tárgyú döntésről, Mfv.II.10.504/2017/3

A felperes 2010. január 15-étől állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. 2014. február 14-én a munkáltató a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 63. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozva felmentéssel megszüntette a jogviszonyt arra hivatkozva, hogy a felperes hivatali munkaideje alatt saját gépjárművével tankolás céljából rendszeresen – évente átlagosan 15 alkalommal – a munkáltató jóváhagyása nélkül hagyta el munkavégzési helyét, s tankolás céljából Ukrajnába ment.

Könyvtárszakmai együttműködési megállapodás született az Alkotmánybíróság és a Kúria között

Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke és Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2018. április 26-án 14 órakor írta alá azt a megállapodást, amely a két intézmény jogi szakkönyvtárának szorosabb szakmai együttműködését tartalmazza.

Tájékoztató felmondás jogellenessége tárgyában született döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.285/2017. számú ügyben

A felperesek forgalmi ellenőrként álltak az I. rendű alperes alkalmazásában. A II. rendű alperes részéről a kiszervezett forgalmi- és utasellenőrzés szolgáltatás nyújtása részben saját munkavállalókkal, részben alvállalkozó által foglalkoztatott munkavállalókkal történt. A felperesek folyamatosan feladatul kapták alvállalkozókon keresztül foglalkoztatott ellenőrök betanítását. Az I. rendű alperes a felperesek részére átadott felmondással a felperesek munkaviszonyát megszüntette. Az I. rendű felperes módosított keresetében a munkaviszony megszüntetés jogellenességére figyelemmel a II.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.170/2017. számú ügyben

A felperes 2011. március 22-étől állt az alperes alkalmazásában területi képviselő munkakörben.  2012. június 16-án írásbeli figyelmeztetésben részesült. Ezt követően a munkáltató felmondással szüntette meg a jogviszonyát az Mt. 65. § (1) bekezdésére, illetve 66. § (2) bekezdésére alapítottan. A felperes a keresetében a munkáltatói felmondás jogellenességének megállapítását és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazását kérte. Az alperes a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.

Oldalak