Például 06/21/2018
Például 06/21/2018

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.399/2017. számú ügyről

A döntés elvi tartalma: I.) A felmondási idő határidőnek nem minősülő időtartam. Számítására az Mt. 25. § (2) és (3) bekezdés alkalmazandó.
II.) Az Mt. 68. § (2) bekezdésben foglalt felmondási időre vonatkozó számítás alkalmazhatósága szempontjából is a felmondás közlésének a napja az irányadó, vagyis az Mt. 68. § (2) bekezdésben foglalt körülmények fennálltát a felmondás közlésének napján kell vizsgálni.

Darák Péter: ki kell alakítani az új eljárásjogi rendelkezések alkalmazásának következetes, a jogkereső állampolgár számára átlátható gyakorlatát

Teljes Ülést tartott a Kúria 2018. május 14-én a legfőbb bírói fórum dísztermében. A tanácskozáson kúriai tanácselnökök számoltak be tavalyi ítélkezési tevékenységükről, nemzetközi szemináriumokon elhangzottakról és megválasztották az első- és másodfokú szolgálati bíróság új tagjait is.

Tájékoztató kártérítés megfizetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.338/2017. számú ügyről

A felperes kéményseprőként állt az alperes alkalmazásában. A baleset napján kéménytisztítási feladatokat végzett sormunkaként önállóan, melynek során egy lakáson belül található padlásfeljáróhoz ment, ahol már a házilagos készítésű egyágú falétra elő volt készítve a falnak támasztva. A helyiség laminált lappal burkolt, a létrán csúszásgátló vagy kiakasztó nem volt. A felperes a padlásra lépett volna, amikor a létra kicsúszott alóla, és közel 3 méter magasságból a talajra zuhant. Az orvosi vizsgálatok a bal láb sarok és lábszárcsontjának törését állapították meg.

Tájékoztató munkáltatói felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.323/2017. számú ügyről

A felperes 1976. augusztus 23-ától állt munkaviszonyban az alperesnél, az MRP Szervezet közgyűlése 2013. november 4-én igazgatósági taggá választotta. A felperes közvetlen felettese 2015. július 20-án egy négyszemközti megbeszélésen közölte a felperessel, hogy felmondást kell átadnia a részére. A felperes a felmondását átvette, elolvasta, majd közölte, hogy azt nem veszi át, és az MRP Szervezetben viselt tisztségére tekintettel munkajogi védelem alatt áll. Ekkor a felettese telefonon felhívta az alperes HR vezetőjét, aki azt tanácsolta, hogy a felmondást ne adja át. A felperes 2015.

Oldalak