Például 02/20/2018
Például 02/20/2018

A Kúria döntése értelmében hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegése miatt végrehajtást elrendelő végzés bíróság általi felülvizsgálata során beszámításnak nincs helye

Kfv.V.35.094/2012/6.

A felülvizsgálati eljárás rendkívüli jogorvoslat, amelyben a Kúria a jogerős ítélet jogszerűségéről dönt a felülvizsgálati kérelem keretei között, az abban megjelölt jogszabályok alapján [polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény /a továbbiakban: Pp.] 272.§ /2/ bekezdés, 275.§ /2/ bekezdés/.

A Kúria döntése értelmében az építményadó kivetéses adó, önellenőrzéssel nem módosítható, de az adózó kérheti a kivetett adó utólagos módosítását

Kfv.V.35.062/2012/5.

A helyi adók rendszere a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. A települési önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A főváros esetében az építményadót a kerületi önkormányzat jogosult bevezetni [a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /a továbbiakban: Htv.] 1.§ /1/-/2/ bekezdések/.

Tájékoztató a Kfv.II.37.314/2012. számú ügyben a vételi jog gyakorlása esetén a tulajdonjog bejegyzés teljesítésének feltétele értelmezéséről

A 2013. február 6-án hozott ítéletében  Kúria megállapította, hogy a vételi jog jogintézményét az alperes tévesen értelmezte, a vételi jog gyakorlása volt feltételhez kötött, nem pedig a bejegyzési engedély. A vételi jog sajátossága, hogy egyoldalú nyilatkozattal tulajdonjogszerzést eredményez. Különbséget kell tenni aközött, hogy a jogosult a vételi jogát milyen feltétel bekövetkeztekor gyakorolhatja és aközött, hogy a bejegyzési engedély megadásához kötöttek-e ki feltételt.

Dr. Darák Péter megbeszélése az olasz Legfőbb Ügyésszel és helyettesével

A Kúria elnöke 2013. április 16-án hivatalában fogadta Gianfranco Ciani olasz legfőbb ügyészt és helyettesét, Antonio Mura-t, aki egyben az Európa Tanács Európai Ügyészek Konzultatív Tanácsának az elnöke is.
 
Az olasz legfőbb ügyészség delegációja Dr. Polt Péter legfőbb ügyész meghívására két napos hivatalos látogatáson tartózkodott Budapesten és a látogatás első napján részt vett „A bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának elemzése büntető ügyekben -2012” címmel a Kúrián megrendezett szakmai konferencián.
 

Tájékoztató a Kúria döntéséről az intervenciós alkohol készletből elnyert nyers alkohol feldolgozásának elmaradása miatt visszatartott teljesítési biztosíték ügyében

(Kfv.II.37374/2012/5.)

A felperes a magyarországi intervenciós nyers alkoholkészletből megpályázott és elnyert 28.571,8692 hl 100 V/V % tétel után, a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályairól szóló 1623/2000/EK bizottsági rendelet alapján 320.062.087 forint teljesítési biztosítékot nyújtott bankgarancia formájában.

Oldalak