Például 06/22/2018
Például 06/22/2018

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.040/2013/21. számú ügyben hozott határozatáról, mely szerint többszöri jogszabályi jogutódlás miatt mindkét alperes munkáltatói jogutódként egyetemlegesen köteles helytállni a felperesi igényekért

Az alperesek jogelődjénél hivatalvezetőként dolgozó felperes vezetői megbízása visszavonását követően közszolgálati jogviszonya hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel szűnt meg. Mindkét intézkedés jogellenességének megállapítását követően a felperest megillető juttatásokról kellett dönteniük az eljárt bíróságoknak. A munkaügyi bíróság egyetemlegesen kötelezte az alpereseket az általa jogszerűnek ítélt felperesi igény megfizetésére. A másodfokú bíróság az egyetemleges kötelezés mellőzésével a II.

Tájékoztató a Kfv.V.35.236/2012.számú ügyben környezetvédelmi díj megfizetése tárgyában hozott ítéletről

A felperes, akinek termékdíj fizetési kötelezettsége a csomagolásra terjedt ki, 2010. június 9-én a Vám - és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központjához (Hatóság) nyújtotta be a 2005-2007. évekre vonatkozó havi bevallásait, a 2006-2007. évekre vonatkozó újrahasznosítással kapcsolatos bejelentését azonban a Vidékfejlesztési Minisztérium (Minisztérium) felé 2010. december 10-én tette meg. A 2008-2009. évekre vonatkozó újrahasználható csomagolások éves nyitó készletéről szóló nyomtatványokat, bejelentéseket  – bevallásaival együtt – 2010.június 9-én nyújtotta be a Hatósághoz. 

Tájékoztató a Kúria Kfv. V. 35.316/2012. és Kfv. V. 35.306/2012. számú ügyekben hozott ítéleteiről

A felperesek általános forgalmi adó (áfa) bevallásaikban Közösségen belülre történő adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítést szerepeltettek. Az adóhatóság mindkét ügyben a felperesek terhére adóhiánynak minősülő adókülönbözetet írt elő, adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékot számított fel. Érdemi döntéseit azzal indokolta, hogy a felperesek nem igazolták értékesítéseik adómentességét, nem tettek meg minden ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az ügyletek ne vezessenek adókijátszáshoz, javukra kellően körültekintő magatartás nem állapítható meg.

Tájékoztató a Kúria a Kfv. V. 35.312/2012/4. számú ítéletéről, mely szerint az adószám felfüggesztésének ideje alatt az adólevonási jog nem gyakorolható

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 24/A. § (1) bekezdése szerinti adószám felfüggesztés - az ezt hatályba léptető jogszabályhoz fűzött indokolás szerint- „rendkívül szigorú jogkövetkezményekkel járó”, „adójogi jogviszonyokban alkalmazandó jogkövetkezmény”.

Oldalak