Például 08/20/2018
Például 08/20/2018

Meghívó a "Bíróság és kommunikáció" című konferenciára, helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia

Az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria kétnapos nemzetközi konferenciát rendez Bíróság és Kommunikáció címmel 2013. október 24-25-én. A rendezvény résztvevői az adatvédelem és az adatkezelés főbb kérdéseit vitatják meg. Az esemény meghívott előadói között szerepel dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, Howard Riddle, Anglia és Wales főmagisztrátusa, Ingrid Kaps, a Müncheni Bíróság sajtószóvivője, dr.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.832/2012.számú ügyben hozott határozatáról

A jogról való lemondásnak mindig kifejezettnek, határozottnak kell lennie (Ptk. 207. § (4)). Önmagában abból a körülményből, hogy a felek a szerződés külön pontjában taxatíve felsorolták a rendkívüli felmondás lehetséges okait, nem következik az, hogy a bérbeadó lemondott volna a rendes felmondás lehetőségéről.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.841/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A felperes által adott egyoldalú jognyilatkozatra tekintettel az alperes a felek közt korábban folyamatban volt és befejezett ügyben perújítási kérelmet terjesztett elő.

A felperes keresetét – amelyben a jognyilatkozatát tévedés, megtévesztés címén külön perben támadta meg – a jogerős ítélet arra való hivatkozással utasította el, hogy nem álltak fenn a megállapítási kereset Pp. 123. §-ában foglalt feltételei, mert a felperes a kereseti kérelemben foglaltakat a perújítási eljárásban is előterjesztheti.

Oldalak