Például 06/22/2018
Például 06/22/2018

Tájékoztató az ingó értékesítés adókövetkezményeivel kapcsolatban a Kúria 2013. július 4. napján meghozott ítéletéről

Az ingó értékesítések adójogi megítéléséről a Kúria Kfv.V. tanácsa 2013. július 4. napján 35.202/2012./13 sorszám alatt hozott ítéletet. A közérdeklődésre tekintettel a Kúria az ítélet szövegének anonimizált példányát közzé teszi. Az ítélet szövege az ikonra kattintással érhető el.

A Kúria sajtótitkársága

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.171/2013/13 számú csődügyben hozott elvi jelentőségű határozatáról

Az adós által kezdeményezett, mintegy 660 hitelezőt érintő csődeljárásban az elsőfokú bíróság a csődegyezséget jóváhagyta, és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.  Hitelezői fellebbezések folytán a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a csődeljárást megszüntette.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.561/2012. számú ítéletéről, amelyben kötelezte a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatót a közalkalmazott illetményének banki átutalása miatt felmerült költségtöbblete megfizetésére

A munkaügyi bíróság a közalkalmazott keresetének helyt adott amelyben 5.462,- Ft bankszámla-költségtérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 79/A. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozva. A másodfokú bíróság az alperes marasztalását 3.440,- Ft-ra szállította le.

Oldalak