Például 02/20/2018
Például 02/20/2018

Tájékoztató a Bfv.I.1.431/2012. számú ügyhöz

Az elsőfokú bíróság  az I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntettének kísérletében [Btk. 288. §], és ezért őt ötszáz napi tétel pénzbüntetésre ítélte, egynapi tétel összegét kettőezer forintban állapítva meg;- a II. rendű terheltet bűnösnek mondta ki jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntettében [Btk. 288. § (1) bekezdés a) pont], és ezért őt ötszáznegyven napi tétel pénzbüntetésre ítélte, az egynapi tétel összegét kettőezer forintban állapítva meg.

A közigazgatási pernek nem az eljáró hatóság kijelölése a per tárgya, hanem annak megítélése, hogy az alperes a jogszabályban biztosított hatáskörének keretei között hozta-e meg a döntését

Kfv.III.37.432/2012.

A Kúriának a közigazgatási perben alperesi erdészeti hatóság felülvizsgálati kérelme alapján arról kellett döntenie, hogy az ugyanabban az ügyben párhuzamosan, illetve egymást követően hozott jogerős határozatok esetén a valamely határozatot támadó kereset alapján a közigazgatási perbíróságnak van-e törvényes hatásköre eljárni, ha a perben a felperes az eljárt hatóság hatáskörét vitatja és a másik közigazgatási hatóság hatáskörének fennálltát állítja, illetve a jogvita tárgya az, hogy melyik közigazgatási hatóságnak volt hatásköre az ügyben eljárnia.

Oldalak