Például 08/20/2018
Például 08/20/2018

Tájékoztató a Pfv.V.21.400/2012. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatról

Ha a megrendelő a vállalkozó figyelmeztetése ellenére ragaszkodik a szakszerűtlen utasításhoz, a vállalkozó pedig – annak ellenére, hogy a szakképzettsége folytán a károsodás bekövetkezését előre láthatja – a szerződéstől nem áll el, és a szerződés teljesítésből a megrendelőnek kára származik – tényállástól függően – felmerülhet a kármegosztás lehetősége is.

Közlemény

A legkülönbözőbb médiáktól a Kúriához érkezett tájékoztatás kérések arról a felfokozott érdeklődésről tanúskodnak, mely a devizahitelesek helyzetének végleges tisztázását szolgálnák a Kúria jogegységi tevékenysége eredményeként.
Konkrétan a Kúrián folyamatban lévő, várható jogegységi eljárás tárgyáról érdeklődnek abban az értelemben, hogy a devizahiteles problematikát teljes egészében tisztázza-e mind a kormányzati szervek, mind az érintett devizahitelesek, mind a közvélemény számára.

Oldalak