Például 06/22/2018
Például 06/22/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.199/2013. számú ügyben hozott határozatáról

Az elsőfokú bíróság – terjedelmes bizonyítási eljárás lefolytatását követően - közbenső ítéletével megállapította, hogy az alperest kártérítési felelősség terheli, mert az ítéletben részletesen körülírt közlekedési létesítmény építésével a létesítmény és annak védőpillére alatti területen a felperes számára a bányászati jog gyakorlását lehetetlenné tette. Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság közbenső ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította. A jogerős ítélet ellen a felperes élt felülvizsgálati kérelemmel.

Ünnepi ülés a Fővárosi Ítélőtábla fennállásának 10. évfordulója alkalmából

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. szeptember 16-án , hétfőn  10.30 órakor ünnepi ülést tartunk a  Kúria Dísztermében a Fővárosi Ítélőtábla fennállásának 10. évfordulója alkalmából.

Az ülésen a Fővárosi Ítélőtábla elnökének megnyitója után köszöntőt mond Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és Dr. Kovács Mária, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.546/2013. számú ügyben hozott határozatáról

A szélesebb közérdeklődésre számot tartó ügyben a jogerős ítélet elutasította a felperes keresetét, amelyben sajtó-helyreigazítás közzétételére kérte kötelezni az alperest az általa sugárzott televíziós műsorban keltett hamis látszat miatt.
 
A felperes felülvizsgálati kérelmében azzal támadta a jogerős ítéletet, hogy az a Pp.206.§ (1) bekezdésébe ütköző módon értékelte a per tárgyát képező műsor anyagát, illetve hogy a határozat nem felel meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) rendelkezéseinek.
 

Tájékoztató a Kúria dohánytermékek árusításával kapcsolatos országos népszavazási kezdeményezések tárgyában meghozott döntéseiről

(Knk.37.521/2013., Knk.37.522/2013., Knk.37.484/2013., Knk.37.485/2013.)

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) határozataiban hitelesítette azokat az  országos népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ívek mintapéldányait, amelyen a következő kérdések szerepeltek:

Oldalak