Például 11/20/2018
Például 11/20/2018

A Kúria közigazgatási perben az Európai Unió Bírósága Parat ügyben meghozott ítélete alapján beiktatott törvényi módosítás folytán előterjesztett kamatigény jogosságát vizsgálta adóügyben

Kfv.V.35.302/2012

A felperes és az alperes között nem volt vitatott az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvénynek /a továbbiakban: Áfa tv./ a vizsgált időszakban hatályos 38.§ /1/ bekezdésének a tartalma, hivatkoztak e jogszabályhelyben foglaltaknak az uniós normákkal ellentétes voltát kimondó, az Európai Unió Bíróságának a C-74/08. számú, Parat ügyben 2009. április 23-án meghozott ítéletére, továbbá e döntés folyományaként az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénybe /a továbbiakban: Art./ beiktatott, 2009. május 15-től hatályos 124/D.§-ára.

Tájékoztató önkormányzati költségvetési rendelet megsemmisítéséről hozott kúriai határozatról

Kormányhivatali kezdeményezésre a Kúria megállapította, hogy törvényellenes Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 19.) számú rendelete azért, mert azt rendkívüli zárt ülésen fogadta el a képviselő-testület. A  Kúria a rendeletet a jövőre nézve, 2013. december 31. napjával megsemmisítette.

Az adóhatóságot ugyanazon ingatlan vonatkozásában, az eredeti állapot helyreállítása körében meghozott, korábbi jogerős döntése köti

Kúria Kfv.V.35.160/2013/6 

A Kúria elsődlegesen rögzíti a következőket: hatóság, bíróság által hatályon kívül nem helyezett, meg nem változtatott,
-jogerős fizetési meghagyás alapján a felperes visszterhes vagyonszerzése után kérelme (vállalt továbbértékesítés) alapján kedvezményezett mértékű illeték megfizetésére köteles,  
-jogerős határozat alapján a felperes pótilleték megfizetésére köteles, mert az ingatlan eladását tartalmazó szerződés felbontásával a továbbértékesítésnek nem tett eleget.

Oldalak