Például 02/20/2018
Például 02/20/2018

Tájékoztató a helyi építési rendelettel a tulajdonjog gyakorlásában okozott korlátozás kapcsán meghozott elvi jelentőségű ügyről

Kfv.37614/2012.

Megalapozott a korlátozási kártalanítás iránti igény, amennyiben a települési helyi építési szabályzat hatályba lépésével az ingatlan forgalmi értéke csökkent.
A korlátozási kártalanítás megfizetésére a települési önkormányzat és a fővárosi önkormányzat együttesen köteles, felelősségük aránya azonban a forgalmi értékben bekövetkező értékcsökkenésben való közrehatásukhoz igazodik.

Tájékoztató a helyi önkormányzatok telekadóra vonatkozó rendeletalkotása kapcsán meghozott elvi jelentőségű ügyről

Köf.5001/2013.

Az önkormányzat akkor értelmezi helyesen a telekadóra vonatkozó törvényi keretszabályokat, amennyiben a helyi telekadó megfizetésére vonatkozó rendelete nem különbözteti meg hátrányosan a hatálya alá tartozó adózókat. A telekadó tételes adóként meghatározó önkormányzati rendeletet úgy kell hatályba léptetni, hogy az abban foglalt kötelezettség az adózók számára megismerhető legyen.

Tájékoztató a Kúria hatáskörébe tartozó normakontroll eljárás lényegével foglalkozó elvi jelentőségű ügyről

Köf.5006/2013/3.

A bíró saját meggyőződése esetén kezdeményezheti az önkormányzati tanács előtti eljárást. A bírói kezdeményezésnek az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése vizsgálatára kell irányulnia ahhoz, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa érdemben el tudja bírálni annak megalapozottságát.

Tájékoztató a Kúria Pf.VI.24.984/2012.számú ügyében hozott határozatról

( Ideiglenes intézkedés a másodfokú eljárásban is hozható )

A felperes keresetét részben elutasító elsőfokú részítélet meghozatalát követően - a felperes előadása szerint - az alperes tilos önhatalom gyakorlásával érvényt szerzett a nem jogerős határozatban foglaltaknak. A felperes ez okból benyújtott ideiglenes intézkedés iránti kérelmét a másodfokú bíróság azzal utasította el, hogy a fellebbezési eljárásban ilyen kérelem előterjesztésének már nincs helye.

Oldalak