Például 07/25/2017
Például 07/25/2017

Összefoglaló az Mfv.III.10.201/2017/4. számú, szolgálati járandóság szüneteltetése tárgyában hozott jelentős határozatról

Az 1956. július 31-én született felperes 2006. november 1-jétől szolgálati nyugdíjban részesült, amelyet 2012. január 1-jétől – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khtv.) 5. § (1) bekezdése alapján – 2012. január 1-jétől szolgálati járandóságként folyósítottak tovább. Az alperes a 2016. március 7-én kelt határozatával – a Khtv. 11. § (1) bekezdése és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/B.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.765/2016. számú tárgyaláson kívül meghozott határozatáról garantált illetmény és munkáltatói döntésen alapuló illetményrész tárgyában

A felperesek középfokú besorolású munkakörben álltak az alperes alkalmazásában, „alkalmas”, illetve „kiválóan alkalmas” minősítéssel rendelkeztek. A munkáltató 2013., illetve 2014. évben garantált illetményüket a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletekben meghatározott mérték alatt állapította meg. 2015. évben azonban annak mértéke elérte a kormányrendeletben meghatározott 122.000 forintot.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.740/2016/4. szám alatt tárgyaláson kívül meghozott határozatáról „a kormánytisztviselő a vezetőjének bizalmát elveszti” felmentési okra alapított jogviszony megszüntetés tárgyában

A felperes 2008. november 5-étől 2013. január 7-éig közalkalmazotti jogviszonyban állt, családgondozó munkakörben. Ezt követően 2013. februárban a járási gyámhivatalnál kormánytisztviselői jogviszonyt létesített, amely jogviszonyt az alperes 2014. január 17-én bizalomvesztésre hivatkozva felmentéssel megszüntette a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 63. § (2) bekezdés e) pontja alapján. Indokolásában rögzítette, hogy a felperes a 2005. év óta védelemvétel hatálya alatt álló gyermekek vonatkozásában – a problémák jelzése ellenére – csak 2011.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.580/2016/7. szám alatt tárgyaláson meghozott határozatáról kockázati illetménypótlék megfizetése tárgyában

A felperesek mentő gépkocsivezető, illetve mentőápoló munkakörben álltak az alperes alkalmazásában. A 12 órás szolgálatukból 3-4 órát töltöttek gépjárművön kivonulással (tengelyen töltött idő), ezen túl munkaidejükben a mentőállomáson tartózkodtak. A mentőautóban szájmaszk, szemüveg, gumikesztyű és overall állt védőeszközként rendelkezésükre.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.697/2016. számú ügyről a munkáltató személyében bekövetkező változás tárgyában

A felperes 1986. december 15-étől állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperes jogelődjénél adminisztrátor munkakörben. Az alperes jogelőd 2014. december 31-én beolvadás útján egyesült az alperesi társasággal. A munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint az Mt. 46. § (1) bekezdésben meghatározott munkafeltételek változásáról az alperes a 2014. december 18-án kelt tájékoztatóban értesítette a felperest. Az alperes 2015. január 14-én kelt felmondással megszüntette a felperes munkaviszonyát 2015. április 15-ével, a munkavégzés alól 2015.

Oldalak