Például 01/16/2018
Például 01/16/2018

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.812/2016. számú, kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatról

A felperes 2011. április 5-én kötött megállapodást az M. H. T. D-vel szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, 2011 őszén a felperesnél hát- és gerincfájdalmak jelentkeztek. A felperes 2012. március 5-én megjelent a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal I. fokú szakértői bizottságánál, amely az össz-szervezeti egészségkárosodását 14 %-ban határozta meg, foglalkozási vagy üzemi baleseti egészségkárosodást nem véleményezett. A felperes 2012.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.842/2016. számú ügyről Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában

A felperes 2013. január 1-jétől állt kormányzati szolgálati jogviszonyban az alperesnél, 2013. január 2-án kelt kinevezése szerint hivatalvezető-helyettese volt 618.400 forint illetménnyel. A 2015. június 12-én kelt kinevezés módosítás alapján 2015. június 12-étől a hivatalvezető-helyettesi munkaköre mellett ellátta két osztály osztályvezetői feladatait is. A felek 2015. augusztus 5-én a kinevezést úgy módosították, hogy a felperes 2015. augusztus 6-ától a hivatalvezető-helyettesi munkaköre mellett kizárólag az egyik osztály osztályvezetői feladatait végezte. Az alperes 2015.

Tájékoztató a Kúria előtt Mfv.II.10.204/2017. szám alatt közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatt folyamatban volt ügyben

A felperes hivatalvezetőként tevékenykedett a II. rendű alperesnél, és ez alapján a hivatal üzemeltetésében lévő személygépkocsi, illetve mobiltelefon korlátozás nélküli használatát biztosították számára határozott időre. A munkáltatói jogkör gyakorlója visszavonta a vezetői megbízását, s mivel a felperes nem fogadta el a számára felajánlott munkakört, közszolgálati jogviszonyát megszüntették.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.154/2017. szám alatt jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában folyamatban volt ügyben

Az alperes munkavállalók külföldi munkavállalás reményében és ígéretében létesítettek munkaviszonyt az I. rendű felperes munkáltatóval betonacél szerelési és betanított munkák  ellátására. A munkáltató rövid ideig Ausztriában foglalkoztatta a munkavállalókat, majd időszakosan Magyarországon foglalkoztatta őket, a kieső időre azonban állásidőre járó bért nem fizetett számukra.

Jubileumi Munkaügyi Konferencia a Kúrián

A Kossuth Radio 180perc című műsorának adott interjút a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese  és egyik tanácselnöke 2017. december 6-án. Dr. Tálné dr. Molnár Erika és Dr. Tallián Blanka a többi között a 20 éves Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete kapcsán megrendezett kúriai konferenciáról beszélt. A Kúria bírái a nemrég elfogadott kollégiumi véleményről is megosztottak néhány gondolatot.

Oldalak