Például 03/29/2017
Például 03/29/2017

Összefoglaló az Mfv.III.10770/2016/4. számú, öregségi nyugdíj szüneteltetetése tárgyú ügyben hozott, az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményező végzésről

Az 1947. december 24-én született felperes 2002-től szolgálati nyugdíjban részesült, amely ellátás 2012. január 1-től öregségi nyugdíjként került továbbfolyósításra. A felperes 2002. szeptember 2-tól közszolgálati, majd kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, a jogviszony utóbb, a 2013. szeptember 4-én kelt felmentés folytán megszűnt. Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a felperes bejelentése alapján, a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása miatt – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/C. § (1)-(2), (4) bekezdése, valamint 102/I.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.338/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás tárgyában

A felperes 1993. augusztus 2-ától állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában, a 2009. október 1-jén kelt munkaszerződése szerinti munkaköre ügyfélkapcsolati műszaki területi referens. A perbeli időszakban az s-i ügyfélszolgálati irodában irodavezető-helyettesi munkakört töltött be. Az ügyfélszolgálati munkatársak két rendszert használtak az ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézés során, az egyik az ún. „ügyfélhívórendszer”, a másik a „SAP” rendszer. Az alperesnek a teljesítményértékelési és ösztönző prémium rendszerről (TÉR) szóló szabályzata 2013. július 1.

Oldalak