Például 07/25/2017
Például 07/25/2017

Az MNB adott határidőn belül a felügyelt szervezet megszűnése után is jogosult az igazgatóság tagjának célellenőrzésére és vele szemben intézkedésre, a mentesüléshez a jogszabálysértés aktív akadályozását kell bizonyítani, Kfv.I.35.126/2017/8.

[1] Az alperes a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) alapján hivatalból eljárást folytatott le a Zrt. működésének ellenőrzésére. A vizsgálat alapján az alperes visszavonta a Zrt. engedélyét, majd kezdeményezése nyomán 2015. március 5-én elrendelték a Zrt. felszámolását. Ezt követően, a 2015. augusztus 28-án értesítették a felperest, hogy az alperes, alkalmazva az MNB tv. 75.§ (5) bekezdés szerinti időbeli korlátot, hivatalból célvizsgálatot indított vele szemben.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.719/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 1998. szeptember 27-étől állt az alperes alkalmazásában, kezdetben hegesztő, utóbb láng- és plazmavágó munkakörben. A felperesnél 2012. június 26-án daganatos megbetegedést állapítottak meg, ezért 2012. július 2-ától 2012. július 20-áig betegszabadságon, ezt követően augusztus 30-áig keresőképtelen állományban volt. A 2012 novemberében megtartott kontrollvizsgálat alkalmával kiderült, hogy a betegség kiújult, ezért 2012. november 20-ától 2013. október 12-éig ismét keresőképtelen állományba került. Mivel a táppénz folyósításának időtartama lejárt, a felperes 2013.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.715/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában

A bíróságok a felülvizsgálati eljárásban a II. rendű felperes vonatkozásában irányadó tényállásban rögzítették, hogy – az I. rendű felperessel egyezően -  privát bankár munkakörben állt az alperes alkalmazásában. 2014. február 21-én B.Zs. részvénystratéga az általa készített elemezést elküldte a privát banki területnek. Ugyanezen a napon az I. rendű felperes erre reagált, és kritikus hangnemet ütött meg az abban foglaltakkal összefüggésben. Az I. rendű felperes által B.Zs-hez intézett e-mail szétküldését követően B. L. vezérigazgató-helyettes válasz e-mailt írt, ebben az I.

Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.392/2017/3. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria 2017. július 4. napján megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság 48/2017. számú határozatát, amely az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?”

Oldalak