Például 03/29/2017
Például 03/29/2017

Tájékoztató a Pfv.V.22.478/2016/7. számú ügyben, az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 306. § (4) bekezdése szerinti visszatartási jog nem önálló szavatossági igény

A peres felek közötti vállalkozási szerződéses jogviszonyban a megrendelő a vállalkozói díj egy részének kifizetését megtagadta, mivel szerinte a vállalkozó hibásan teljesített és a műszaki dokumentáció egy részét sem adta át neki. A felperes a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordult (TSZSZ), amely szakvéleményében megállapította, hogy a teljesítés 100 %-os. E véleményre alapítottan érvényesített vállalkozói díj és egyéb követelés iránti igényt az alperessel szemben. A speciális eljárási szabályok [1952. évi III.

Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.689/2016. számú ügyéről, versenyfelügyeleti eljárás során kiszabott bírság tárgyában

A versenyfelügyeleti eljárás során komoly mértékű versenyfelügyeleti bírság kiszabása indokolt akkor, ha az eljárás alá vont tartósan a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsít, amely az eljárás alá vont elnevezését, az egyes termékei korlátozott elérhetőségét, valamint a termékek árának kedvezményes voltát érinti.

Összefoglaló az Mfv.III.10.193/2016/4. számú, szolgálati járandóság szüneteltetése tárgyú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2014. május 21-én kelt határozatával elrendelte a felperes szolgálati járandósága folyósításának 2014. június 1-től december 31-ig történő szüneteltetését. A másodfokú szerv a határozatot helybenhagyta, mert a felperes 2014. január 1-április 30-ig szerzett járulékalapot képező jövedelme meghaladta a 2014. január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének a tizennyolcszorosát, ami – a Tny.-nek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Knymt.) 11.

Tájékoztató a Kfv.VI.35.631/2016. számú, a közvetett képviselőként eljáró vámügyintéző egyetemleges vámfizetési kötelezettsége tárgyában hozott ügyben

Felperes közvetett képviselőként intézte az őt megbízó gazdasági társaság vámügyeit, így többek között egy sikertelen export értékesítés után visszahozott áru belföldi vámkezeltetését, illetve a vámmentes vámkezeléshez szükséges határidő meghosszabbítását. Az erre vonatkozó kérelemre indult eljárást azonban a vámszerv felfüggesztette a megbízónál időközben folyamatban lévő utólagos ellenőrzés lezártáig.

Oldalak