Például 09/25/2017
Például 09/25/2017

TÁJÉKOZTATÓ a Kúria Bfv.I.884/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Felülvizsgálati eljárásban jogos védelem címén csak akkor van helye felmentő rendelkezés meghozatalának, ha a büntethetőséget kizáró okra vonatkozó körülményeket a tényállás hiánytalanul tartalmazza

Az elsőfokú bíróság a terheltet bűnösnek mondta ki emberölés bűntettének kísérletében és ezért őt négy év szabadságvesztésre és a közügyektől négy év eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.263/2017. számú határozatáról, az indoklási kötelezettség megsértésre történő alaptalan hivatkozás, a büntetőtörvény időbeli hatályának értelmezése tárgyában

Az indokolási kötelezettség megsértése csak akkor eredményez felülvizsgálatot is megalapozó eljárási szabálysértést, ha a megtámadott határozat indokolása valamely tény- vagy jogkérdés kapcsán olyan mértékben hiányos, hogy abból nem állapítható meg, mire alapozta a bíróság a döntését.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.81/2017. számú határozatáról, az emberkereskedelem bűntettének személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére és fenyegetéssel történő megvalósítása tárgyában

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a IV. rendű terhelt társaival együtt 40.000 forintért prostitúciós tevékenység folytatása céljából megvásárolta az I. rendű terhelttől annak testvérét, az enyhe és közepes fok határán álló gyengeelméjűségben szenvedő sértettet, akiről fényképeket készítettek és azokat az interneten továbbították ismeretlen címzettekhez.

Tájékoztató Pfv. IV. 20.861/2016 számú, „különösen munkaigényes” ügyben

A Kúria a jogerős ítélet hatályában fenntartásával kötelezte a Magyar Nemzeti Bank alperest az MKB Zrt. részvényeit megvásárló gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetére, felépítésére vonatkozó adatok kiadására közérdekű adatként, meghatározott időpontokra nézve.

Oldalak