Például 02/26/2017
Például 02/26/2017

Tájékoztató a Bfv.I.1.511/2016. szám alatt folyamatban volt jelentős ügyben hozott döntésről

A hatásköri szabályok és az indokolási kötelezettség megsértése folytán hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés valósul meg, ha a Büntető Törvénykönyv időbeli hatályának téves értelmezése folytán a járásbíróság törvényszék hatáskörébe tartozó ügyet bírál el.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.731/2016. számú kamarai fegyelmi jelentős ügyben, a közérdekű bejelentőt a bejelentése megtétele miatt nem érheti hátrány, azonban fegyelmi eljárás alapján képezheti a bejelentés megtételének elkésettsége

A szabadalmi ügyvivő felperes 2013. augusztusában értesült arról, hogy veszély fenyegeti a hivatal részére átadott szabadalmakat. 2013. szeptember 11-én közérdekű bejelentést tett a szabadalmi dokumentumok letöltésének lehetőségéről, melynek eredményeként a biztonsági rés lezárásra került. Az alperesi kamara a felperessel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezett, melynek eredményeként hozott határozatában a felperest vétkesnek találta az etikai szabályzat megsértésében és vele szemben fegyelmi büntetést szabott ki.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.211/2016. számú ügyről munkavállaló azonnali hatályú felmondása tárgyában

A felperes traktoros munkakörben állt az alperes alkalmazásában. 2013. december 20-ától 2014. december 19-éig táppénzen volt. Táppénzre jogosultságának 2014. december 19-ei lejártát megelőzően a felperes az alperes egyik ügyvezetőjének bejelentette a munkaviszony megszüntetési szándékát azzal, hogy kérte a táppénz idejére járó szabadsága megváltását. Az ügyvezető tájékoztatta a felperest arról, hogy a táppénze idejére nem jár szabadság. Közölte, hogy a munkaalkalmasság kérdésében az üzemorvos véleménye szükséges.

Oldalak