Például 06/30/2017
Például 06/30/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.427/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában

Az I. rendű felperes biztonsági vezetőként, a II. rendű felperes pedig a  T. Áruház vevőszolgálati igazgatójaként állt az alperes alkalmazásában. K.S. főpénztári asszisztens 2014. december 8-án 30.000 forint váltópénz hiányt jelzett és felettese, a II. rendű felperes segítségét kérte. Miután a pénzösszeget nem találták meg, az I. rendű felperes kérésére K.S. a recepción lévő biztonsági szobában levette a cipőjét és a zokniját, kiüresítette a zsebeit. Ennek eredménytelensége után az I. rendű felperes megkérte a II.

Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettesének interjúja a Hír Tv Riasztás című műsorában

Interjút adott Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettese a Hír Tv Riasztás című műsornak, melyben arról kérdezték, hogy hogyan lehet valaki gyanúsítottból a bíróságon újra tanú, valamint a védő jelenléte nélkül is lehet-e vallomást tenni.

A Kfv.III.38.101/2016. számú közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozatot a Kúria felülvizsgálta és a Fővárosi Törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta

Az I. rendű alperesi beavatkozó mint ajánlatkérő 2015. elején nyílt közbeszerzési eljárást indított a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére, és építési munkák elvégzésére. A módosított ajánlattételi határidőre három másik cégen kívül a felperes egy másik céggel közösen nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatkérő 2015. június 5-én tájékoztatta a felperest kizárásáról, és ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról.

Összefoglaló az Mfv.III.10.465/2016/7. számú, rehabilitációs ellátás tárgyú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2015. január 23-án kelt határozatával a felperes részére 2014. február 1-től megállapított rokkantsági ellátást 2015. február 28-ától megszüntette, egyidejűleg 2015. március 1-től 2017. február 28-ig havi 47.340 forint rehabilitációs ellátást állapított meg. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az ellátás időtartamára vonatkozó rendelkezést megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

Oldalak