Például 06/21/2018
Például 06/21/2018

Tájékoztató azonnali hatályú felmondás jogszerűsége tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.383/2017. számú ügyről

A munkáltató azonnali hatályú felmondása jogszerű, ha a munkavállaló jogszerű indok nélkül, a felettese tekintélyét romboló módon, munkatársai előtt megtagadja, illetve feltételekhez köti a munkavégzéshez szükséges egyeztetést, ezáltal az együttműködési kötelezettségét jelentős mértékben, szándékosan megszegi [Mt. 6.§ (2) bekezdés. Az erre alapított azonnali hatályú felmondás jogszerű [Mt. 78.§ (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztató felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.358/2017. számú ügyről

Átszervezés esetén a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a megváltozott szervezetben kivel és milyen eljárás mellett láttatja el a feladatokat. A kiválasztás szempontja joggal való visszaélésre vagy hátrányos megkülönböztetésre hivatkozással támadható [Mt. 64. § (2) bekezdés, 66. § (2) bekezdés].

Ügyvezető felelőssége a kft-vel szemben a társaság érdekében szükséges taggyűlés összehívásának elmulasztása miatt, tájékoztató a Kúria a Pfv.V.21.216/2017/6. számú ügyében

Az alperesek önálló képviseleti joggal eljáró ügyvezetői voltak a felperesek jogelődjének, amely társasággal mezőgazdasági haszonbérleti szerződéseket kötöttek, majd szüntettek meg, azonban nem kérték a taggyűlés jóváhagyását. A haszonbérleti szerződések megkötése és megszüntetése tárgyában a felperesi jogelőd kft. képviseletében az I. rendű alperes járt el. Utóbb a felperesi jogelőd kft. a haszonbérleti szerződéseket jóváhagyta, ugyanakkor a haszonbérleti szerződések „felbontását" célzó szerződések jóváhagyását megtagadta.

A gyermektartásdíjról a Kossuth Rádióban

A rokontartás szabályaival kapcsolatos bírói gyakorlatot vizsgálta joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián. A kutatás eredményeiről, a csoport összefoglaló véleményéről is beszélt dr. Makai Katalin, a Polgári Kollégium nyugalmazott tanácselnöke, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője a Kossuth Rádióban. A Napközben című műsor témája a gyermektartásdíj megállapításának és fizetésének gyakorlata volt.
A műsor meghallgatható az interneten is: https://www.mediaklikk.hu/musor/napkozben/

Budapest, 2018. május 25.

Tájékoztató a túlszolgálattal kapcsolatos illetménykülönbözet megfizetése iránti perben az Mfv.II.10.672/2017. számú ügyben

Túlszolgálat megállapítására csak abban az esetben kerülhetett volna sor, ha a felperest szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapján arra kötelezik, hogy szolgálatot teljesítsen, a perrel érintett 134 órában azonban ilyen jellegű szolgálatot nem kellett ellátnia.

Oldalak