Például 09/23/2018
Például 09/23/2018

Tájékoztató felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.392/2017. számú ügyről

A döntés elvi tartalma: a vezető munkakörének ellátásához szükséges bizalom körébe tartozik a beosztott munkatársakkal való olyan együttműködés, amely a munkavégzéshez szükséges megfelelő munkakapcsolat kialakítását és fenntartását eredményezi, amelyben a munkatársak tartózkodnak mások egészségének veszélyeztetésétől, munkavégzése zavarásától, helytelen megítélésének előidézésétől ( Mt.52.§ (1) bekezdés e) pont).

Tájékoztató kártérítés megfizetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.493/2017. számú ügyről

A felperes szelvényező geológusi munkakört töltött be az alperesnél földfelszín alatti tényleges munkavégzés mellett. 1986. február 19-én bányabeli közlekedés során megbotlott, és a jobb térdével a fémcsúszdára esett. A baleset miatt a jobb térd belső oldalszalagjainak szakadása, a térd instabilitása, a jobb térd körüli visszér gyulladása, idült térdízületi gyulladás, térdízületi elfajulás alakult ki, amely többszöri műtéti beavatkozás ellenére nagyfokú mozgáskorlátozottságot okoz. A felperes munkaviszonya 1991. március 4-én megszűnt. A felperes 1988. november 11-étől II.

Tájékoztató vállalkozási szerződés tárgyában a Kúria kiemelt jelentőségű perben hozott Pfv.V.20.788/2018/13. számú határozatáról

A felperes és az I. rendű alperes egy kohó felújításával összefüggő tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére vállalkozási szerződést, és ehhez kapcsolódóan tűzálló anyagokra vonatkozó szállítási szerződést kötöttek. A felperes a kivitelezési munkákra a II. rendű alperessel alvállalkozási szerződést kötött. Az I. rendű alperes még a kivitelezés előtt mind a vállalkozási szerződéstől, mind a szállítási szerződéstől elállt.

Tájékoztató a Kiegyenlítés iránti igény kereskedelmi ügynöki szerződés alapján tárgyú ügyben Pfv.V.20.923/2018/9. számon

A peres felek 2000-től 2013-ig disztríbútori, majd díleri rendszerben álltak egymással jogviszonyban. A felperes különböző időpontokban megkötött szerződésekkel az alperes szolgáltatásainak közvetítésére, készülékek Magyarországon történő értékesítésére, illetve ügyleti képviseletre kapott megbízást az alperestől.
A peres felek közötti kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése után a felperes jelezte az alperes részére, hogy kiegyenlítésre tart igényt.

Tájékoztató a munkáltató személyében bekövetkezett alanyváltozás tárgyában született ítéletről a Kúria Mfv.II.10.008/2018/3. számú ügyében

Az átadás-átvétel három alanyú ügylettel is megvalósulhat. Az a perdöntő, ha a gazdasági egység feletti hatalomváltás megvalósult, ami által a munkavállalók irányítására jogosult munkáltató személye megváltozik (BH2003.435.). Az Mt. 36. § (1) bekezdésén alapuló munkáltatói alanyváltás esetén nem merülhet fel az átszállással összefüggésben az elszámolási és a munkakör átadási kötelezettség elmulasztása, mivel az átszállással a munkaviszony nem szűnik meg.

Oldalak