Például 02/26/2017
Például 02/26/2017

Tájékoztató az Mfv.II.10.088/2016. szám alatt minősítés megsemmisítése és jó hírnév sérelme tárgyában folyamatban volt ügyről

A felperes a megyei rendőr-főkapitányságnál állt alkalmazásban körzeti megbízott beosztásban. A munkáltató 2011. április 19-én kelt határozatával körzeti megbízotti szolgálatra alkalmatlannak minősítette, ezért kezdeményezte alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezését. A munkáltató az állomány tagjaival nem közölte a minősítés eredményét és ennek következményeit. Az állományilletékes parancsnok a viselkedésében, szolgálatteljesítésében bekövetkezett változások miatt soron kívüli alkalmassági vizsgálatra küldte a felperest, akit a rendőri szolgálat ellátására alkalmasnak találtak.

Tájékoztató a Pfv.V.20.859/2016/11. számú egyedi ügyben, a teljesítésigazolás és vállalkozói díj megfizetése után a megrendelőnek kell bizonyítania, hogy ténylegesen nem történt teljesítés

A két felperes és négy alperes között összetett szerződéses jogviszony állt fenn. Tervezési, építési-vállalkozási, kölcsön- és hitelszerződések jöttek lére, amelyek alapján egy nagyobb ingatlanon előközművesítési munkák készültek. A Kúriának az ügy terjedelmes iratanyagának áttekintését követően több kereseti kérelemről és több viszontkereseti kérelemről kellett állást foglalnia.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.247/2016. számú ügyről közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában

A felperes 1999. óta nagykonyhai berendezések tervezését, gyártását, helyszíni szerelését és mezőgazdasági gépegységek gyártását végzi. Az elsőfokú hatóság a felperes székhelyén 2012. január 24-én munkavédelmi ellenőrzést tartott, melynek során több szabálytalanságot tapasztalt és munkavédelmi eljárást indított, melynek eredményeként több határozatot hozott.

Tájékoztató a Pfv.I.22.057/2016. számú egyedi ügyről, öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben

A Kúria öttagú tanácsának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy alaki okból érvényes vagy érvénytelen-e az az öröklési szerződés, melyen az egyik tanú aláírása nem olvasható, de a tanú személyét a másik tanú megnevezte, aki az aláírást a magáénak ismerte el.

Oldalak