Például 12/15/2018
Például 12/15/2018

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.614/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében a hitelintézetnek az állami kezességvállalással történő hitelezés teljes folyamatában a hatályos jogi szabályozás szerint kell eljárnia, folyamatban lévő építkezéshez kért kölcsön kihelyezett mértékének meghatározása során figyelemmel kell lenni a jogszabályban maximált építési költségmérték mellett a már megépített építményrész bekerülési értékére is.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.610/2011/13. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria közigazgatási perben meghozott ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény eltérő szabályozása hiányában, az Áfa tv. illetve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.497/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében illetékügyben az ingatlan forgalmi értékének a meghatározása független attól, hogy a vagyonszerzéshez további közteherviselés, pl.: adófizetés kapcsolódik-e.

Tényállás: a felperes ingatlant vásárolt, az adásvételi szerződés szerint a szerződő felek által kölcsönösen kialkudott vételár 125.000.000 Ft + 25.000.000 általános forgalmi adó /áfa/, összesen: 150.000.000 Ft.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.496/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében az ügyfél által által meg nem fizetett fellebbezési eljárási illeték kiszabásáról rendelkező döntés jogszerűségét nem befolyásolja az, hogy utóbb – mert a jogorvoslat eredményes volt – törvényi előírás alapján az illetéket vissza kell téríteni.

Oldalak