Például 06/22/2018
Például 06/22/2018

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, gazdasági társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő gondossági kötelessége

Elvi jelentőségű, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. június 27-én megtartott tárgyaláson kihirdetett Mfv.I.10.409/2011. számú ügyről.

A felperes a keresetében az alperes 2009. július 17-én kézbesített rendkívüli felmondása jogellenességének megállapítását és annak jogkövetkezményei alkalmazását és prémium megfizetését kérte.

Tájékoztató a Kúria Gfv. X.30.302/2011/4. számú felszámolási ügyben hozott határozatáról

Az adós felszámolója a felszámolás kezdő időpontját követő 1 év eltelte után benyújtotta az első közbenső mérleget, melyet a bíróság jóváhagyott, fellebbezés folytán azonban ez a végzés a közbenső mérleg fordulónapját (2004. szeptember 30.) követő 3 év múlva emelkedett jogerőre.

A felszámoló az első közbenső mérleg fordulónapját követően működő egységként értékesítette az adós vagyonát 250 millió forintért.

A Vietnámi Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Népi Bírósága delegációjának hivatalos magyarországi látogatása

Truong Hoa Binh, a Vietnámi Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Népi Bírósága elnökének vezetésével 2012. június 25-én négy napos hivatalos látogatásra delegáció érkezett Magyarországra.

A vietnámi delegációval Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2012. június 28-án folytat megbeszélést.

A látogatás során a vietnámi delegációt fogadja:
június 25-én
dr. Wirth Béla, a Pécsi Törvényszék elnöke,
dr. Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla kollégiumvezetője, a Magyar Bírói egyesület elnöke

A Kúria elnöke Madridban

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a spanyol Legfelsőbb Bíróság és az Európai Unió Államtanácsainak és Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságainak Egyesülete (ACA - Europe) elnökének meghívására 2012. június 25-én Madridba utazott, hogy részt vegyen az ACA szemináriumán. A tanácskozás témája - mintegy a Hágában 2011. november 24-én rendezett szeminárium folytatásaként - az alapjogi Charta implementációja."

Budapest, 2012. június 25.

A Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató A Kúria Polgári Kollégiuma megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő első szakmai ülését (2012.06.21.)

A Kúria Polgári Kollégiuma 2012. június 21-én 10 órai kezdettel megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő, első szakmai ülését.

I. Az Ülés első napirendi pontként egyes, hibás teljesítéssel kapcsolatos korábbi (az 1980-as évek elején hozott) legfelsőbb bírósági iránymutatások hatályának fenn nem tartásáról szóló jogegységi indítványt bírálta el.  A bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Bszi.) 2012. január 1-jei hatálybalépése óta most fordult elő először, hogy jogegységi tanácsként a Kúria Polgári Kollégiuma járt el.

Oldalak