Például 11/20/2018
Például 11/20/2018

A Kúria elvi döntése szerint az előírt törvényi feltételek adóhatóság általi teljesítettsége esetén nem akadályozza meg az adózó az ellenőrzése megkezdését azzal, hogy a megbízólevél átvételét megtagadja

(Kfv.V.35.692/2011/11)

Az adóhatóság rendszeresen ellenőrzi az adózókat és az adózásban részt vevő más személyeket. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény /a továbbiakban: Art./ 86.§ /1/ bekezdés]. Az adóhatóság az ellenőrzés célját az Art. 87.§-ának /1/ bekezdés a.)-f.) pontjaiban meghatározott fajtájú ellenőrzésekkel valósítja meg, a felperesnél az a.) pont szerinti bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést rendelte el.

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében az önkormányzati adóhatóság a gépjárműadót a közúti közlekedési nyilvántartás adatai alapján állapíthatja meg

(Kfv.V.35.654/2011/6.)

Az adót, a költségvetési támogatást az adózó: önadózással, az adóhatóság: kivetéssel, kiszabással, illetőleg utólagos adómegállapítás keretében állapítja meg /Art. 25.§ /1/ bekezdése/. Az adóhatóságnak ahhoz, hogy kivetéssel adót állapítson meg, szüksége van a kivetés alapjául szolgáló adatokra. A gépjárműadót az adóhatóság az Art. 176.§ /1/ bekezdése értelmében az Art. 3. számú mellékletének G. pontjában meghatározott adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg.

Oldalak