Például 08/14/2018
Például 08/14/2018

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.022/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében a cserét pótló vétel kedvezménye belföldi és külföldi ingatlanok eladása illetve vétele esetén nem alkalmazható, az EKSZ 18., 39., 43. cikkeit nem sérti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvénynek a területi hatályt meghatározó 2.§ /2/ bekezdése és a cserét pótló vétel szabályait tartalmazó 21.§ /5/ bekezdése.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.232/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság 2005-ben indította meg az adós felszámolását. A felszámoló a bíróság többszöri felhívása, illetve a bíróság által kiszabott pénzbírságok ellenére 2008-ig nem nyújtott be közbenső mérleget arra hivatkozva, hogy az adós iratait a nyomozó hatóság lefoglalta, és ez megnehezíti a hitelezői igények egyeztetését.

Dr. Darák Péter párizsi előadása

A Párizsi Sorbonne Tudományegyetem Jogi Karának Alkotmányjogi Kutatóközpontja, a Szegedi tudományegyetem Európa-tanulmányok Központja és Magyarország párizsi Nagykövetségének védnökségével az „Alkotmányos identitás és közös európai értékek: elemzések a magyar alkotmányos szabályozás alapján” címmel 2012. október 10-én konferenciát tartanak a Párizsi Magyar Intézetben.

A konferencián részt vesz, és beszédet mond Dr. Darák Péter „Az alkotmányos identitás - magánjogi és büntetőjogi hagyományok” címmel.

Tájékoztató az állami készfizető kezesség beváltásával kapcsolatos ügyben hozott Kfv.V.35.672/2011. számú ítéletről

A hitelintézet (felperes) 2010. VI. 7-én a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis és középüzemek kedvezményes kamattámogatásáról és állami kezességvállalásról szóló 317/2011 (XII.29.) Kormányrendeletre (Kormr.) alapítottan  állami készfizető kezesség beváltását kezdeményezte az adóhatóságnál a közte és a családi gazdálkodó között  2002. V. 8-án létrejött 16.000.000 Ft összegű hitellel kapcsolatban.

Oldalak