Például 02/21/2018
Például 02/21/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.885/2011. számú MABISZ felperesnek Ronix Trans Kft. és társa alperesek elleni kártérítés megfizetése iránti ügyében 2012.május 22. napján hozott határozatáról

A MABISZ felperes keresetében a károkozó személy I. r., illetve a MÁV Általános Biztosító Egyesület II. r. alperesekkel szemben kártérítés megfizetése iránt indított pert. Keresetében az általa az Angol Nemzeti Irodának megtérített összeg és annak kamatai egyetemleges megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket. A másodfokú bíróság jogerős ítéletével az I. és II. r. alpereseket egyetemlegesen kötelezte a kártérítésre. A jogerős ítélettel szemben az I. r. alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény magyarázata

A Budapesti Ügyvédi Kamara ad otthont „A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata” című kötet bemutatójának.

A Kúriára beosztott bíró, tanszékvezető egyetemi docens, Osztovits András szerkesztette könyv bemutatójának

helyszíne: Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme (1055 Budapest, Szalay u.7.)

időpontja: 2012. május 25. 14.00 óra

Oldalak