Például 06/18/2018
Például 06/18/2018

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az ELTE Pénzügyi Jogi konferenciáján

Adójogi esetek az elmélet tükrében
(2012. november 23.)

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2012. november 23-án adójogi konferenciát rendezett a Kúriával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületével, a Budapesti Ügyvédi Kamarával és az Adótanácsadók Egyesületével, mint társszervezőkkel közösen. A konferencián előadást tartott Darák Péter a kúria elnöke – aki egyben a Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusa.

A Kúria Polgári Kollégiuma vezetőjének 2012. október 29-ei körlevele a kollégiumvezetők részére az idegen pénznemben meghatározott követelés végrehajtásának elrendelése tárgyában

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke a Kúria Elnökének címzett, 2012. szeptember 6-ai keltezésű levelében jelezte, hogy eltérő az eljáró bíróságok gyakorlata az idegen pénznemben meghatározott pénzkövetelésről kiállított közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátása tekintetében.

Sajtóbeszélgetés Dr. Kovács András megbízott tanácselnökkel az által vezetett joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről

MEGHÍVÓ


Sajtóbeszélgetés
 a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma joggyakorlat-elemző csoportjának tevékenységéről

2012. november 21-én, szerdán 11.00 órai kezdettel sajtóbeszélgetést tartunk a Kúrián.

Téma: Az idegenrendészetben folytatott ítélkezési gyakorlat
Helyszín: Kúria, I. em. 154.
Tájékoztat: dr. Kovács András megbízott kúriai tanácselnök, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.499/2012/16. számú ügyében a konszernjogi felelősség kérdésében hozott elvi jelentőségű határozatról

A felperes annak a felszámolás alatt álló ellenőrzött társaságnak a hitelezője, melynek uralkodó tagjai voltak – időrendi sorrendben – a III.r., majd a II.r. alperes, végül a felszámolás kezdő időpontjában az I.r. alperes.

Oldalak