Például 02/26/2017
Például 02/26/2017

Tájékoztató a Kfv.VI.35.625/2016. számú adójogi jelentős ügyben, a munkát ténylegesen elvégző személyek és a számlabefogadó között munkaviszony fennállása nem állapítható meg, ha a jogviszonyt polgári jogi elemek határozzák meg

Az állami adóhatóság a felperesnél 2012. évre vonatkozóan adóellenőrzést végzett, melynek eredményeként meghozott jogerős másodfokú határozatában kötelezte a felperest általános forgalmi adó adónemben, valamint járulékokban megtestesülő adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére. Álláspontja szerint a felperes egyrészt jogszerűtlenül helyezte levonásba a befogadott számlák áfa tartalmát, másrészt a számlák alapjául szolgáló munkát ténylegesen elvégző tekintetében foglalkoztatói minősége megállapítható.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke részt vett az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 2017-es jogi évet megnyitó ünnepi ülésén

A Kúria elnöke 2017. január 27-én Strasbourgban részt vett az Emberi Jogok Európai Bíróságának a jogi évet megnyitó ünnepi ülésén és az azt megelőző szemináriumon.

Az európai igazságszolgáltatási rendszerek számos kiemelkedő személyiségét, köztük legfelsőbb bírósági elnököket és alkotmánybírósági elnököket felvonultató szeminárium témája „A visszaküldés tilalma mint a nemzetközi jog alapelve és a bíróságok szerepe annak végrehajtásában” volt.

Új kisfilmek a honlapon: „Az akta útja felülvizsgálati eljárásban”, és a „Személyes részvétel a Kúria előtti eljárásban”

A Kúria elnökének kezdeményezésére idén indult el az „Új kisfilmek a honlapra” elnevezésű projekt, melynek célja öt olyan tájékoztató film készítése, amelyek hasznos alapinformációkat tartalmaznak a Kúria tevékenységéről azoknak az állampolgároknak és jogi képviselőiknek, akik a legfelsőbb bírói fórumhoz kívánnak fordulni.
A tervezett öt film közül az első kettő már elkészült, és a honlapon a „fotók, videók, hanganyagok” mappában a „videók” fülnél megtekinthetők.

Oldalak