Például 04/23/2018
Például 04/23/2018

Tájékoztató a Kúria elvi jelentőségű döntéséről a gépjárműforgalmazó bejelentési kötelezettségének elmulasztásához fűződő jogkövetkezményekről

Kfv.V.35.354/2012/4.
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény /a továbbiakban: Itv./ 1.§-a értelmében visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Az Itv. 18.§ /1/ bekezdése határozza meg, hogy a visszterhes vagyonátruházások közül az ingatlan megszerzése esik vagyonátruházási illeték alá, az ingók közül pedig a /2/ bekezdésben meghatározott ingónak a megszerzése. A /2/ bekezdés d.) pontja szerint a gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonának megszerzése illetékköteles.
 

Tájékoztató Kúria Pfv.V.22.136/2012. számú ügyében hozott határozatról

(A felelős őrző kötelezettségeinek terjedelme a jogszerűen értékesített áru vonatkozásában )

2005. július 5-én a peres felek határozatlan időtartamra szóló raktározási szerződést kötöttek egymással 6679,65 tonna intervenciós takarmánykukorica tárolására. A felperes 2006. augusztus 18-án a szerződést 2007. augusztus 31. napjára felmondta. A felmondási idő lejártát megelőzően, 2007. június 2-án a 2. számú tárolót viharkár érte, amelynek során a tárolóban elhelyezett termény egy része megázott.

Tájékoztató: az utazó munkavállaló vezetési szünete tartalma szerint munkaközi szünetnek minősül és eltérő rendelkezés, vagy megállapodás hiányában nem része a munkaidőnek

Mfv.II.10.525/2012/4.

[Mt.117. § (1) bekezdés d) pont, 561/2006/EK rendelet 4. cikk d), f) pont, 7. cikk, 11.cikk]

Az alperes munkáltató Kollektív Szerződése 2007. június 1-jét megelőzően a munkaközi szüneteket munkaidőként ismerte el, míg az ezt követő időszakban nem.

Oldalak