Például 12/15/2018
Például 12/15/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.728/2013. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213.§ (1) bekezdésének e) pontja értelmében semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a kölcsön törlesztőrészleteinek számát, összegét, és mindezek bírói mérlegeléssel sem határozhatók meg (tehát a semmisség nem orvosolható).

A kölcsönszerződés érvénytelensége az azt biztosító vételi jogot alapító szerződés érvénytelenségét is maga után vonja, így az arra alapított ingatlan kiürítése iránti végrehajtás alapján veszti, annak megszüntetése indokolt.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.281/2013. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A szolgáltatás oszthatatlansága folytán egyetemleges kötelezettek közül a szolgáltatóval szemben közvetlenül felelős „főkötelezettet” kijelölő jogszabályi rendelkezés atipikus, a mögöttes felelősséghez közelítő felelősségi alakzatot teremt. A felelősséget telepítő szabály alapján a tartozás teljes összegéért a jogszabály által megnevezett adós felel, aki a vele szemben érvényesített követelést a tényleges fogyasztásnak vagy a kötelezettek belső megállapodásának megfelelően háríthatja tovább a szolgáltatásban részes további kötelezettekre.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.22.023/2012/4. számú ügyben hozott határozatáról

A felperes és testvére az I.r. alperes időszakonkénti elszámolás mellett közös gazdasági tevékenységet folytattak, amelynek során közöttük az elszámolással összefüggésben vita keletkezett.

A 2000-ben alapított II.r. alperesi társaság az I.r. alperes érdekeltségébe tartozik.

A felperes kereseti kérelmében elszámolási különbözet, ingatlan- és eszközhasználati díj, valamint ingók megosztása és kiadása, továbbá ingók utáni értékkülönbözet megfizetésére kérte egyetemlegesen kötelezni az alpereseket.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.825/2012/9. számú ügyben hozott határozatáról

A felperesek a 2002. március 01-jén létrejött adásvételi szerződés alapján megvásároltak az alperestől 74.000.000 forint vételár ellenében egy 134 m2 alapterületű új társasházi öröklakást. A szerződéskötés időpontjában az ingatlanon a kivitelezési munkák még folyamatban voltak. A vételárat a felperesek 11.000.000 forint kivételével megfizették az alperes részére. A fennmaradó vételárhátralék megfizetésére a szerződésből kitűnően a birtokba adás napját megelőzően legalább 5 nappal voltak kötelesek.

Tájékoztatás a Kúria közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása tárgyában hozott határozatáról

Mfv.II.10.352/2013/5

A felperes a közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését követően előterjesztett keresetében – egyéb követelése mellett – a jubileumi jutalom és a felmentési idő mértékének számítása szempontjából jogszerző időként kérte beszámítani az 1973. október 22-től 1986. május 14-ig egy költségvetési intézménynél munkaviszonyban töltött idejét.

Oldalak