Például 03/18/2018
Például 03/18/2018

Sajtóközlemény

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke összehívta a Kúria Teljes Ülését.
Időpont: 2013. június 3., 10.00 óra
helyszín: Kúria, földszinti nagyterem

A sajtó-nyilvános Teljes Ülés napirendje:

1.A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda igazgatójának beszámolója az Emberi Jogok Európai Bírósága 2012-es évkönyvében szereplő kiemelkedő eseteiről;

2. dr. Jakab Andrásnak, az MTA TK Jogtudományi Intézete igazgatójának előadása a jogegységi határozatok időbeni hatálya címmel;

Sajtóközlemény

Az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság 2013. május 30-án, csütörtökön, 10.00 órakor ülést tart az Országgyűlésről szóló törvény mentelmi jogi rendelkezéseiről. (Helyszín: OGY Irodaház, I.emelet, III.számú tanácsterem).

Az ülésen Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a törvény mentelmi anyagi jogra vonatkozó definícióról tart előadást, különös tekintettel a képviselői szólásszabadságot érintő ügyekre.

Tájékoztató a Pfv.I.21.812/2012. számú elvi jelentőségű ügyben

A polgári jog ismeri a jogfenntartás intézményét, a Ptk. 316.§ (1) bekezdése nevesíti is azt. Valójában azonban sokkal szélesebb körben érvényesül a jogfenntartás intézménye a polgári jogviszonyokban; minden olyan esetben, amikor a félnek jognyilatkozatot kell vagy lehet tennie, és el kívánja hárítani az időmúlás következményeit, jogfenntartással élhet. A jogfenntartás általában lehetővé teszi a nyilatkozat későbbi megtételét, egyúttal megerősíti a nyilatkozattételi szándékot, a jog fennállását, és alkalmas a passzivitás jogkövetkezményeinek elhárítására is.

Oldalak