Például 06/21/2018
Például 06/21/2018

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.332/2012. számú ügyben hozott elvi jellegű határozatáról

A felperes és a IV.r. alperes megállapodtak 20 millió Ft keretbiztosítéki jelzálogjog alapításáról a felperes ingatlanán a IV.r. alperes által a perben nem álló Kft. részére nyújtott kölcsön biztosítása érdekében. A Kft. felszámolásának megindulásakor a IV.r. alperes a követelését a felszámolóhoz bejelentette, azonban a kölcsön jogviszonyt, melynek biztosítására a keretbiztosítéki jelzálogjogot alapították, nem mondta fel. A felszámolás tartama alatt a IV.r.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.103/2013. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

Az átalánydíjként meghatározott vállalkozói díj utólag nem csökkenthető amiatt, mert a vállalt munka elvégzése a vállalkozó számára az előzetesen tervezettekhez képest kisebb költséget igényelt.
 
A felek között 2009. augusztus 11-én tervezési szerződés jött létre, amelyben a felperes egy hulladékkezelő beruházáshoz kapcsolódó környezetvédelmi felülvizsgálati, tervezési és hatósági engedélyeztetési feladatok elvégzését vállalta. A mindezek ellenértékeként őt megillető tervezői díj összegét átalánydíjként határozták meg.
 

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.203/2013.számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A Ptk. 305/A. § (1) bekezdésének alkalmazása során felismerhető hibának kell tekinteni az ún. nyílt, tehát az egyszerű észleléssel megállapítható hibákat, továbbá azokat a hibákat, amelyeket a jogosultnak a kötelezett tájékoztatása, a szerződéskötés körülményei, illetőleg a dolog életkora, állapota, és használtsági foka alapján egyébként számításba kell vennie, valamint azokat a hibákat is, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a ténylegesen ismert, illetve a nyílt hibákra tekintettel a szerződéskötéskor alappal feltételezhető, előrelátható.
 

Oldalak