Például 09/19/2018
Például 09/19/2018

Tájékoztató a Kúria előtt folyamatban volt Gfv.VII.30.218/2013. számú ügy elbírálásáról

A felperes 18 évvel ezelőtt benyújtott keresete alapján, tulajdonjog megállapítása iránt indult perben, a fellebbezési eljárások során az elsőfokú bíróság ítéleteinek három ízben történt hatályon kívül helyezését követően, az elsőfokú bíróság részítéletet hozott.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.998/2012. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatról

Az ügy egy olyan elvi kérdést vetett fel, amelyben a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) korábban még nem foglalt állást, nevezetesen, hogy mi a biztosítéki célú vételi jog és a dologi hatályú vételi jog egymáshoz való viszonya. Az elvi kérdésben a Kúria úgy foglalt állást, hogy az eredetileg biztosítéki céllal kikötött vételi jog is dologi hatályúvá válik az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel (tehát az ingatlan tulajdonosával szemben gyakorolható akkor is, ha az már más személy mint aki a vételi jogot engedte).

Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. 20.326/2013. számú ügyben hozott határozatáról

A felperes az alperes munkavállalója, köztisztviselője volt, diplomata beosztásban. 2001-ben a korábbi minősítésektől eltérő olyan tartalmú minősítés készült róla, amelyben feladatának ellátására alkalmatlannak minősítették, és amelynek következtében állomáshelyéről visszahívták, ellene fegyelmi eljárást indítottak, majd pedig nyugállományba került. A felperes 2002-től kezdődően munkaügyi és polgári pereket kezdeményezett volt munkáltatója ellen (a munkaügyi perek terjedelmes anyaga a jelen perhez csatolásra került).

Tájékoztató a Bhar.III.551/2013. számú ügyhöz

A törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak bűntettében [1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.) 198. § (1), (2) bek. a) és b) pont, (3) bek.], folytatólagosan elkövetett erőszakos közösülés bűntettében [régi Btk. 197. § (1) és (2) bek. b) pont], valamint lőfegyverrel visszaélés bűntettében [régi Btk. 263/A. § (1) bek. a) pont]. Ezért halmazati büntetésül 15 évi fegyházbüntetésre és a közügyektől 10 évi eltiltásra ítélte.

Oldalak