Például 06/21/2018
Például 06/21/2018

Tájékoztató a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában folyamatban perről a Kúria Mfv.II.10.698/2017/4. számú ügyében

Ha a közalkalmazott írásban kezdeményezi a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, a közös megegyezés a munkáltató írásbeli hozzájárulásával jön létre. Ennek hiányában a kezdeményezés ajánlatnak minősül és a közös megegyezés nem jön létre akkor, ha a közalkalmazott az ajánlatát a másik fél elfogadó nyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonta.

Tájékoztató kormányzati szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a Kúria Mfv.II.10.567/2017. számú ügyéről

A felperes 2013. január 1-től az alperesi Kormányhivatal Járási Hivatalánál hivatalvezető-helyettes munkakörben állt kormányzati szolgálati jogviszonyban. 2015. június 12-től eredeti munkaköre mellett ellátta a Járási Hivatal Kormányablak és Okmányiroda Osztály 1. és a Kormányablak és Okmányiroda Osztály 2. osztályvezetői feladatait is, majd 2015. augusztus 6-tól eredeti munkaköre mellett a Járási Hivatal Kormányablak és Okmányiroda Osztály 1. osztályvezetői feladatait végezte.

Tájékoztató a foglalkozás-egészségügyi szakellátási bérpótlék megfizetése tárgyában hozott határozatáról a Kúria Mfv.II.10.494/2017/14. szám alatti ügyében

A felperesek szakorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, szakasszisztens szakápoló munkakörben álltak az alperes alkalmazásában. Ők végezték a munkáltató alkalmazottai, valamint az egészségügyi tevékenységhez köthető négy kar hallgatói foglalkozás-egészségügyi ellátását, azaz munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

Nyolcadik alkalommal tanácskoztak Közép- és Kelet-Európa főbírói

Immár nyolcadik alkalommal találkoztak Közép- és Kelet-Európa főbírói 2018. május 27-29. között, ezúttal a litván fővárosban, Vilniusban. A konferenciát az Egyesült Államok szövetségi főbíráinak részvételével Közép- és Kelet-Európai Jogi Kezdeményezés (Central and Eastern European Law Initiative) elnevezésű, prágai székhelyű nemzetközi intézet és a Litván Köztársaság Legfelsőbb Bírósága szervezte.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.953/2017. számú, ún. rendőr-képmás ügyben hozott döntéséről

A jogerős ítélet megállapította, hogy az alperes azzal, hogy az általa üzemeltetett internetes hírportálon a tüntetést biztosító rendőrök képmását hozzájárulásuk hiányában, felismerhető módon nyilvánosságra hozta, megsértette a felperesek képmás védelméhez fűződő személyiségi jogát.
Az alkotmányjogi panasz folytán eljárt Alkotmánybíróság a 28/2014. (IX. 29.) AB határozatával (a továbbiakban: Abh1.) megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette.

Oldalak