Például 03/29/2017
Például 03/29/2017

Tájékoztató a Pfv.V.20.907/2016/5. számú ügyben, a jogosult halálát követően kiutalt nyugellátást jogalap nélkül felvevő személy örököseivel szembeni igényérvényesítésről

A gondnokság alatt állt személy elhunytát követően gondnoka az ő számlájára utalt nyugellátást a nyugdíjfolyósító szerv tudta nélkül 16 éven át jogalap nélkül felvette.
E tényről a társadalombiztosítási szerv csak a gondnok halála után értesült. Ezt követően a folyósított nyugdíjból meg nem térült 5.468.411 forint megfizetésére kérte kötelezni a gondnok örököseit, a jogalap nélküli gazdagodás és az öröklés polgári jogi szabályai alapján, polgári peres eljárásban.

Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.505/2016. számú ügyről a több ciklusban újraválasztott polgármester szabadságának pénzbeli megváltása tárgyában

A felperes négy egymást követő cikluson keresztül polgármester volt, tisztsége véglegesen a 2014. október 12-ei önkormányzati választás alapján szűnt meg. A 2014. október 12-én kiállított elszámoló lap szerint a felperest ki nem vett szabadság tekintetében illette meg a szabadságmegváltás, a 2010-2014 közötti ciklusban 156 nap szabadságra volt jogosult, amelyből 109 napot vett igénybe. Az alperes a jogviszony megszűnésekor 859.091 forint szabadságmegváltást fizetett a felperes részére.

Tájékoztató az Új Ptk. Jogegységi Csoportok 2017. február 17-én tartott tanácskozásáról

A Kúria Elnökének kezdeményezésére az új Ptk. bírói gyakorlatának alakulását figyelemmel kísérő jogegységi csoportok az ország bíráiból a szervezeti keretektől függetlenül kialakított, önkéntes, kizárólag szakmai érdeklődésen alapuló szakmai közösségek. A jogegységi csoportok 2016-ban kezdték meg munkájukat, amelyet az erre a célra kialakított online felületen végeznek. A jogegységi csoportok ez évi tanácskozására 2017. február 17-én került sor a Kúrián, amely alkalommal a csoportok tagjai az eddig megszerzett tapasztalataikat személyesen is megosztották egymással.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.369/2016. számú ügyről rendes felmondás tárgyában

A felperes 2010. október 18-án létesített határozatlan időtartamra szóló munkaviszonyt az alperessel, melynek keretében „participations manager” munkakörben foglalkoztatták. A felperes felett a munkáltatói jogkört T.Z., a Jogi Főosztály vezetője gyakorolta, a közvetlen felettese K.A. volt. A felperes munkavégzését a betanulási időszakban is szóban, folyamatosan értékelték, erről részére tájékoztatást adtak. Mivel a szakmai teljesítménye nem az alperes által elvártaknak megfelelően alakult, K.A. kezdeményezésére 2010. december 17-én több órás személyes egyeztetésre került sor.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.657/2016. számú ügyről rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában

A pénzügyminiszter, mint a részvényesi jogok gyakorlója 2007. december 5-étől 2012. december 5-éig terjedő határozott időre kinevezte a felperest az M. Zrt.  vezérigazgatójává. A peres felek 2008. január 1-jétől 2012. december 5-éig terjedő határozott idejű munkaszerződést kötöttek, ennek alapján a felperes vezérigazgató munkakört látott el. A munkaszerződés szerint vele szemben a munkáltatói jogokat a felmentés és kinevezés kivételével az M. Tanács (NVT) jogosult gyakorolni. A pénzügyminiszter 2009. július 14-én rendkívüli felmondással szüntette meg a felperes munkaviszonyát.

Oldalak