Például 02/26/2017
Például 02/26/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.283/2016. számú ügyről közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában

A felperes által üzemeltetett b-i pirotechnikai termékeket tároló raktárban 2006. június 14-én öt személy leltározást végzett. Közülük négyen munkaviszonyban álltak a felperessel, míg egy személy vállalkozói jogviszony keretében látta el tevékenységét. A leltározás ideje alatt nagy erejű robbanás történt, amelynek következtében négy személy meghalt, és a raktárépület megsemmisült. Az elsőfokú hatóság 2007. május 25-én kelt határozatával az ellenőrzés során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a munkáltatót 10.000.000 forint munkavédelmi bírsággal sújtotta.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.263/2016. számú ügyről szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása tárgyában

A felperes 1998. július 1-jétől létesített bírói szolgálati viszonyt. 2013. július 25-én írásbeli kérelmet terjesztett elő az alperes munkáltatóhoz, kérve, hogy az évi rendes szabadságának igénybe vételét követően 2013. augusztus 1-jétől legfeljebb 2013. december 31-éig engedélyezzenek a részére fizetés nélküli szabadságot. A kérelmében közölte azt is, hogy a magyarországi meghatalmazott jogi képviselője, J.L. ügyvéd, akinek a címét is megadta. Az alperes elnöke a 2013. július 26-án kelt határozatával nem engedélyezte a fizetés nélküli szabadságot, és felhívta a felperest, hogy 2013.

Tájékoztató a Pfv.IV.21.274/2016. számú ügyben a 2017. február 8-án tartott tárgyaláson hozott határozatról

A jogerős ítélet a TASZ által a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ellen a gyöngyöspatai cigány lakossággal szemben elkövetett zaklatás, illetve hátrányos megkülönböztetés miatt indított keresetet teljes egészében elutasította, megváltoztatva ezzel az elsőfokú bíróság ítéletét, amely megállapította, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, továbbá a Véderő és a Betyársereg elnevezésű szervezetekkel szemben úgynevezett járőr tevékenységével, valamint az általuk tartott demonstráció miatt a közbiztonság-védelmi tevékenysége során elmulasztott intézkedéseivel zaklatást valósított meg a gyöngyös

Tájékoztató a Kfv.VI.35.151/2016. számú, a szerződések adójogi megítélése és az ehhez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség fennálltának vizsgálata tárgyában hozott egyedi ügyben

A tejfeldolgozással foglalkozó felperesi társaság adásvételi szerződéssel 301 db szarvasmarhából álló csordát vásárolt, melyet már a következő napon fél éves határozott időre haszonbérbe adott egy állattartással foglalkozó Zrt.-nek. A felek 1 hónapon belül újabb szerződést kötöttek a csorda bérlő általi megvásárlására, a haszonbérleti szerződés lejártát közvetlenül követő időpontra. A vételár kifizetése több előlegszámla kibocsátásával már a haszonbérleti időszakban megkezdődött.

Oldalak