Például 06/30/2017
Például 06/30/2017

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.26/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, felülvizsgálat során a támadott határozat hatályon kívül helyezése mellet a Kúria nem szüntetheti meg az eljárást a büntethetőség elévülése miatt

I. Jogerős ítéletében a bíróság bűnösnek mondta ki a terheltet, és vele szemben büntetést szabott ki. 
II. Az ítélet ellen a főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt arra hivatkozással, hogy a másodfokú nyilvános ülésen olyan személy járt el védőként, aki ügyvédi tevékenység ellátására nem jogosult. Ezért azt indítványozta, hogy a Kúria tanácsülésen a Be. 428. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott másodfokú határozatot helyezze hatályon kívül és a másodfokon eljárt bíróságot utasítsa új eljárás lefolytatására.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.399/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a büntetőjogi intézkedéssel érintett jogi személy képviselője

I. Az adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőügyben a bíróság jogerős ítéletével a XIV. rendű terhelt bűnösségét megállapította és vele szemben büntetést szabott ki. Egyidejűleg a vezetése alatt állott gazdasági társasággal szemben pénzbírságot szabott ki. 

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.190/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A Kúria a rablás bűntette miatt folyamatban volt büntető ügyben tanácsülésen meghozott Bfv.II.1190/2016/7. számú végzésében a terhelt által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva az első- és másodfokú bíróság ítéletét  hatályában fenntartotta.
A felülvizsgálati eljárás előzményeként az elsőfokú bíróság a rablás bűntettében bűnösnek kimondott terheltet 2 év – végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. A terhelt és a védő által felmentésért és enyhítésért bejelentett fellebbezés alapján eljárt törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.785/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a zaklatás vétsége esetében a magánindítvány az előterjesztéséig elkövetett valamennyi rész-cselekmény tekintetében joghatályos

A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki 2 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett zaklatás vétségében [1 rendbeli, a Btk. 222. § (1) bekezdés, 1 rendbeli, a Btk. 222. § (2) bekezdés a) pont], ezért őt halmazati büntetésül, mint visszaesőt, hat hónap börtönre és egy év közügyektől eltiltásra ítélte.

Oldalak