Például 09/25/2017
Például 09/25/2017

A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat, sajtó-háttérbeszélgetés a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményéről

A Kúria Büntető Kollégiuma ülésén fogadta el „A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat” című összefoglaló véleményt.
A csoport vezetője Dr. Mészár Róza kúriai tanácselnök volt.
A joggyakorlat-elemző csoport megkereste a törvényszéket és az ítélőtáblákat, hogy bocsássák a csoport rendelkezésére a vizsgálathoz szükséges adatokat és határozatokat, melyek a 2014-es és 2015-ös éveket ölelték fel.
A lefolytatott vizsgálat kiterjedt a kényszerintézkedések vádemelés előtti és vádemelés utáni

Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.524/2016. számú ügyről illetmény-különbözet megfizetése tárgyában

A felperes az alperes rendőrkapitányságnál állt hivatásos szolgálati viszonyban, 2013. február 1-jétől járőrvezetői státusz terhén járőri beosztást töltött be. A felperes a szolgálatvezénylés kimutatása szerinti egyes napokon közterületre kiküldött járőrpárban dolgozott.

Oldalak