Például 06/30/2017
Például 06/30/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.559/2016. számú ügyről kockázati pótlék tárgyában

A felperesek aneszteziológus orvosként, műtős asszisztensként, aneszteziológus asszisztensként, szakképzett ápoló, illetve laboratóriumi asszisztensként dolgoztak a Sebészeti Klinikán. A felperesek a többször módosított keresetükben az alperest egészségkárosító kockázati pótlék megfizetésére kérték kötelezni 1999. augusztus 10-étől 2011. október 31-éig terjedő időszakban. Hivatkozásuk szerint a munkájukat legalább a munkaidő 50 %-ában jogszabályban meghatározott különböző (kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichés) egészségkárosító kockázatok között végezték.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.426/2016. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és kártérítés tárgyában

Az I. rendű felperes 2009. június 15-étől munkafelvevőként, a II. rendű felperes 2009. július 6-ától műszaki adminisztrátorként állt az alperes alkalmazásában. Az alperes ügyvezetője 2011. május 12-én úgy határozott, hogy 2011. május 1-jétől minden munkatárs a bejelentett bruttó bérének nettó részét kapja alapbérként, majd másnap, május 13-án az ügyeleti beosztás elnevezésű dokumentumban arra kötelezte a munkavállalókat, hogy a hétvégi vásárban bér nélküli munkafelajánlás keretében 3 óra tanácsadást nyújtsanak és szórólapozzanak az alperes érdekében.

Tájékoztató a Kúria döntéséről Kfv.I.35.204/2017/2. számú ügyben, az önkéntesen választott, és ennek következtében kötelező elektronikus kapcsolattartás ellenére a papír alapon előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani

A felperes az elsőfokú peres eljárás során a 16. sorszámú beadványát elektronikus úton nyújtotta be, amely következtében a felperes az elektronikus kapcsolattartást választotta kötelezően alkalmazandó kapcsolattartási formaként a per további részére.

Ezt követően az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította. A felperes a jogerős ítéletet az elektronikus rendszerből – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2017. február 14-én töltötte le.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.174/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a garázdaság nem személy elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 459. § (1) bek. 26. pont], ezért garázdaság miatt az elkövető kényszergyógykezelése nem rendelhető el

I. Az elsőfokú bíróság a terheltet az ellene 3 rendbeli garázdaság vétsége [2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 339. § (1) bekezdés] miatt emelt vád alól felmentette és egyúttal elrendelte a kényszergyógykezelését. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
II. Az ítélet ellen a megyei főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt a kényszergyógykezelés törvénysértő elrendelése miatt; annak mellőzése érdekében. Az indítványt a Legfőbb Ügyészség fenntartotta.
III. A Kúria a felülvizsgálati indítványt alaposnak találta.

Oldalak