Például 03/29/2017
Például 03/29/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.367/2016. számú ügyről – rendkívüli felmondás tárgyában

A felperes 2005. szeptember 1-jétől állt az alperes alkalmazásában egy egyházi fenntartásában működő felsőoktatási intézményél. 2007. szeptember 1-jétől 2011. augusztus 31-éig a miniszterelnök megbízta az alperesi főiskola rektori teendőinek ellátásával.
Az alperes a felperes munkaviszonyát 2009. július 6-án kelt rendkívüli felmondásával szüntette meg, amelyet a munkáltatóijogkör-gyakorló fenntartó nevében M. L., az Egyházi Tanács (ET) vezetője írt alá.

"Tudósklub" a Kúrián - Előadássorozat indul az információs társadalom jogra gyakorolt hatásairól

Az információs társadalom jogra gyakorolt hatásával foglalkozó előadássorozat kezdődik a Kúrián hétfőn. Az előadók a többi között az adatbázisok, az elektronikus eljárások, az interneten elkövetett személyiségi jogi jogsértések, az internetes vásárlások, a távmunka, a távszerződések jogi megítélésének nehézségeit járják körül havi rendszerességgel, de szó lesz az elektronikus pénz és a vezető nélküli autók használatából adódó problémákról is - mondta Gyekiczky Tamás bíró az MTI-nek.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.726/2016. szám alatt folyamatban volt jelentős ügyben hozott döntéséről

Az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati indítványnak nincs irányultsága, az sem a terhelt terhére, sem a javára nem irányul.
A határozatot egyszer lehet közölni. A határozat közlése a felekkel az ítélet kihirdetésével megtörténik. Ezt követően az írásba foglalt határozat kézbesítése az érdekeltek részére már nem minősül a határozat közlésének.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.182/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: az Alkotmánybíróság által elrendelt felülvizsgálat is csak az alapügyben hozott jogerős ítéletben megállapított tényállás alapulvételével végezhető el

I. Az Alkotmánybíróság a 2/2016. (II.8.) AB határozat 1. pontjában megállapította, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási–munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény–ellenes, ezért a jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben történt közzétételére, 2014. január hó 24. napjára visszaható hatállyal megsemmisítette.

Oldalak