Például 11/18/2017
Például 11/18/2017

Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.689/2017. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria 2017. november 7. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozatát, amely az alábbi nyilatkozatot hitelesítette:

„A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!”

Tájékoztató országos népszavazási kérdés hitelesítéséről , a Knk.IV.37.686/2017. számú ügyben

A Kúria a mai napon meghozott határozatában a Nemzeti Választási Bizottság 92/2017. számú határozatát megváltoztatta és az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” kérdést hitelesítette.

Tájékoztató a Kfv.VI.35.255/2017. számú üzletlezárás foganatosításának meghiúsítása miatt kiszabott mulasztási bírság felülvizsgálatát érintő jelentős ügyben

Az elsőfokú adóhatóság nyugtaadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt jogerős határozatával 600.000.- forint mulasztási bírságot szabott ki a felperes terhére, valamint elrendelte az általa üzemeltetett vendéglátóipari egység 12 nyitvatartási napra történő lezárását.
Ezt követően az alperes által helybenhagyott jogerős határozatával az üzletlezárás felperesnek felróható, tudatos meghiúsítása miatt újabb 6.000.000.- forint mulasztási bírságot szabott ki.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.776/2016. számú felmondás, munkaköri alkalmassági vélemény tárgyában

Az alperes zár, lakat, vasalat nagykereskedéssel foglalkozó társaság. A felperes 2005. november 7-étől állt az alperesnél munkaviszonyban raktáros-ügyintéző munkakörben. A munkafeladatát képezte a munkáltató központjából az általa vezetett kis teherautóval a megrendelőkhöz zárak, vasalatok, egyéb műszaki áruk kiszállítása. A felperes 2009. június 13-án az alperes gépjárművével balesetet szenvedett, melynek következtében a gépjármű totálkáros lett. A felperes a balesetet követően 2009. június 18-ától 2009. november 9-éig keresőképtelen állományban volt. 2009.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.689/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2011. január 6-ától állt az alperes alkalmazásában, értékesítési és marketing igazgató munkakört töltött be havi bruttó 2.500.000 forint személyi alapbér mellett. Az alperes 2011-ben ajánlattevőként részt vett egy gyógyszerek szállítására kiírt közbeszerzési eljárásban, amellyel összefüggésben a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a felperest. 2014. április 7-én vádat emeltek vele szemben a Btk. 296/B. § szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntett miatt. Az alperes 2014.

Oldalak