Például 09/25/2017
Például 09/25/2017

Tájékoztatás a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú határozatáról, a haszonbérleti szerződés jóváhagyását kizáró ok alkalmazása nem valósít meg visszaható hatályú jogalkalmazást

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 53.§ (1) bekezdés d/dc) pontja értelmezésekor a Kúria a felperes keresete kapcsán vizsgálta, hogy a korábban kiszabott földvédelmi bírság miatti haszonbérleti szerződés-módosítás jóváhagyásának megtagadása visszaható hatályú jogalkalmazást jelent-e és emiatt indokolt-e a másodfokú bíróság által adott és Alaptörvény-konformnak minősített eltérő jogértelmezés. A Kúria a Kfv.II.37.800/2016/9. ítéletében megállapította, hogy az Fftv.

A szakkönyvtári együttműködés kiemelten fontos az igazságszolgáltatásban dolgozók számára szakmai konferencia a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken

„A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” címmel szervezett szakmai konferenciát a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója 2017. szeptember 13-án.
 

Darák Péter: Senki nem gondolta volna, hogy a Kúria visszaköltözhet a régi épületébe - Együttműködés a legfőbb bírói fórum Igazságügyi Palotába költözésének érdekében

A Kúria eredeti, Kossuth téri épületébe történő visszaköltözéséről írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal vezetője és a Legfőbb Ügyész 2017. szeptember 13-án az Igazságügyi Palotában. A nyilatkozat arról rendelkezik, hogy az intézmények együttműködnek, és a rekonstrukció során érdekeik teljes körű képviselete céljából létrehozzák a „Kúria Épület Projekt” szervezetet.

Tájékoztató a Pfv.II.20.120/2017. számú egyedi ügyről, élettársi közös vagyon megosztása, szerződés érvénytelensége tárgyában

A felperes keresete az élettársi kapcsolat időtartamának megállapítására alapítva a közös vagyon megosztása, ezen belül a kárpótlási jegyek megvásárlása miatti földtulajdonszerzésre vonatkozó adásvételi szerződések érvénytelensége, ugyanezen földterületek elbirtoklása jogcímén történő tulajdonszerzése, gazdasági társasági elszámolás, a tagi hitel rendezése, lakásingatlan tulajdonjogának megállapítása és számos ingóvagyon megosztása, rezsiköltség elszámolása volt.

Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.524/2017. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria 2017. szeptember 12. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 68/2017. számú határozatát, amely az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja, hogy a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, valamint polgármester ne lehessen olyan személy, akivel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonosodási vizsgálatot lezáró jogerős határozata bírság megállapítását tartalmazza?”

Oldalak